Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

harcerstwo

harcerstwo -polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty o służbę, samodoskonalenie (pracę nad sobą) i braterstwo. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica Zucha i Prawo Zucha. Obecnie ze względu na różnorodność skautingu na świecie i harcerstwa w Polsce harcerstwo jest polską nazwą skautingu.

Harcerstwem nazywane są także organizacje harcerskie pracujące w kraju i poza jego granicami (wśród Polonii zagranicznej), w oparciu o powyższe zasady i unikalną metodę harcerską.

Za rok powstania harcerstwa przyjmuje się 1910, a właściwie okres między wrześniem 1910 (powstanie pierwszego zastępu) a dniem 22 maja 1911 (powstanie pierwszych drużyn), zaś za symbolicznych założycieli harcerstwa uważa się Andrzeja Małkowskiego i jego żonę Olgę Drahonowską-Małkowską. Istotę różnicy pomiędzy ówczesnym "klasycznym" skautingiem założonym przez gen. Roberta Baden-Powella a powstającym wówczas harcerstwem, Andrzej Małkowski ujął w słowach: harcerstwo to skauting plus niepodległość, aby podkreślić różnicę w ówczesnych priorytetach polskiego harcerstwa i światowego skautingu. Historia harcerstwa

 • Początki ruchu skautowego na świecie
 • Ruch skautowy na ziemiach polskich
 • Harcerstwo do II wojny światowej
 • Harcerstwo podczas II wojny światowej – Szare Szeregi, Hufce Polskie
 • Odrodzenie harcerstwa w latach 1945-1949
 • Harcerstwo w okresie stalinizmu 1949-1956
 • Harcerstwo PRL w latach 1956-1980
 • Odnowa harcerstwa w latach 1980-1989 (KIHAM, RHR, RHS)
 • Powstanie harcerskich organizacji alternatywnych
 • Współczesne harcerstwo
Symbole harcerskie

Prawie wszystkie aktualnie działające organizacje harcerskie posługują się tymi samymi symbolami i odwołują się do wspólnej historii.
 • krzyż harcerski
 • lilijka
 • hymn harcerski
 • mundur harcerski
Stopnie w harcerstwie W harcerstwie funkcjonują, na zasadzie instrumentu metodycznego:
 • stopnie harcerskie
  • ZHP
   • młodzik / ochotniczka,
   • wywiadowca / tropicielka,
   • odkrywca / pionierka,
   • ćwik / samarytanka,
   • harcerz orli / harcerka orla,
   • harcerz Rzeczypospolitej / harcerka Rzeczypospolitej
  • ZHR
   • młodzik / ochotniczka
   • wywiadowca / tropicielka
   • ćwik / samarytanka
   • harcerz orli / wędrowniczka
   • harcerz Rzeczypospolitej / Harcerka Rzeczypospolitej
  • SHK Zawisza
   • harcerze
    • kandydat
    • wywiadowca
    • ćwik
    • Harcerz Orli
    • Harcerz Rzeczypospolitej
   • harcerki
    • tropicielka
    • pionierka
    • samarytanka
    • wędrowniczka
    • Harcerka Rzeczypospolitej
  • SH
   • młodzik / ochotniczka
   • wywiadowca / tropicielka
   • ćwik / pionierka
   • harcerz orli / wędrowniczka
   • harcerz Rzeczypospolitej / harcerka Rzeczypospolitej
 • stopnie instruktorskie (na przykładzie ZHP, ZHR i SH):
  • przewodnik / przewodniczka,
  • podharcmistrz / podharcmistrzyni,
  • harcmistrz / harcmistrzyni.

Stopnie harcerskie, które istniały w przeszłości w ZHP to tropiciel, wędrownik. Stopnie instruktorskie, które istniały w przeszłości w ZHP to harcmistrz Rzeczypospolitej, harcmistrz Polski Ludowej, organizator.


Inne hasła zawierające informacje o "harcerstwo":

Tadeusz Kognowicki harcerstwa na Litwie, od 1939 r. reprezentował oficjalnie przed władzami litewskimi polskie harcerstwo. Wybuch II wojny światowej zapoczątkował okres intensywnej pracy T. Kognowickiego w ...

1908 ...

Polska Partia Socjalistyczna ...

1943 ...

Twer ...

Metodyka ...

Szare Szeregi ...

Adam Ciołkosz Sejm II i III kadencji w II RP .Spis treści1 Młodość2 Skauting i harcerstwo3 Służba wojskowa4 Ruch socjalistyczny5 Okupacja i powojenna rzeczywistość6 Adam Ciołkosz jako ...

Skauting ...

Stopnie harcerskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "harcerstwo":

227 Polska walcząca (plansza 6) ...

141. Zabór pruski (plansza 9) siebie polską młodzież. Na początku XX w. powstały pierwsze kluby sportowe i harcerstwo, które zwano wtedy skautingiem. Organizowano obchody ważnych rocznic historycznych, czemu sprzeciwiały ...

226 Państwo podziemne (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie