Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Hanyu pinyin

Hanyu pinyin

Hanyu pinyin
Nazwa chińska
Hanyu pinyinHànyǔ pīnyīn
Wade-Giles Han-yü p'in-yin
Zn. tradycyjne 漢語拼音
Zn. uproszczone 汉语拼音

Hanyu pinyin – oficjalna transkrypcja standardowego języka mandaryńskiego (putonghua) – urzędowego języka Chin – na alfabet łaciński .

Hanyu pinyin został opracowany przez Komitet Reformy Języka w 1956 i zatwierdzony przez rząd chiński w 1958 roku. Jego celem było upowszechnienie wymowy putonghua i pomoc w nauce znaków chińskiego pisma [1]. Do szerszego użytku wprowadzony został dopiero w 1979 r., po otwarciu Chin na świat. Miał zastąpić starsze metody transkrypcji:

 • oparty na grafice chińskiej, a nie łacińskiej, alfabet bopomofo (w zasadzie system nauczania poprawnej wymowy, stąd inna nazwa zhuyin zimu ), który stworzono w Chinach na początku XIX wieku,
 • system Gwoyeu Romatzyh z 1909 r. – skomplikowany, gdyż zapisuje się w nim tony bez użycia znaków diakrytycznych, a poprzez modyfikację wyglądu sylaby podstawowej,
 • transkrypcje zagraniczne, np. najpopularniejszą brytyjską transkrypcję Wade'a i Gilesa z 1859 r. (wersja zmodyfikowana z 1912 r.).

Zamierzenie to się powiodło. Obecnie pinyin jest akceptowany przez większość międzynarodowych instytucji (m.in. ONZ ), jako system transkrypcji współczesnego języka chińskiego ogólnonarodowego. W 1979 roku Rada Państwa ChRL podjęła decyzję o wyłącznym stosowaniu transkrypcji hanyu pinyin w publikacjach dyplomatycznych i tłumaczeniach na języki obce[1]. W 1981 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) na wniosek ONZ zaadaptowała pinyin jako jedyny sposób romanizacji współczesnego chińskiego[2]. Pinyin wyparł wcześniejsze systemy transkrypcji, m.in. angielski system Wade-Gilesa . W języku angielskim stara angielska forma nazwy PekinuPeking została wyparta przez zapis w pinyin – Beijing.

Pinyin jest stosowany przy zapisie chińskich nazw i nazwisk, stosuje się go również w publikacjach prasowych i fachowych, a także w słownikach oraz podręcznikach putonghua dla cudzoziemców. Wypiera powoli systemy lokalne stosowane w Hongkongu , Makau i Singapurze . Przez długi czas nie przyjęto go natomiast na Tajwanie , gdzie królował angielski system Wade-Gilesa . Z dniem 1 stycznia 2009 r. również Tajwan przeszedł oficjalnie na system hanyu pinyin[3].

W Chinach pinyin jest również nauczany w szkołach podstawowych, co ma pomagać w opanowaniu putonghua . Większość dzieci używa bowiem w domu lokalnego dialektu. Opanowanie pinyinu ułatwia dzieciom także naukę języków europejskich, z drugiej strony przyspiesza proces inkorporacji łacińskich liter do pisma chińskiego .

Nazwa hanyu pinyin oznacza zapis fonetyczny języka chińskiego (pełna nazwa: 漢語拼音方案 hànyǔ pīnyīn fāng'àn – schemat fonetyzacji języka chińskiego) i bywa często skracana do samego słowa pinyin (dosł. "składanie dźwięków [w słowa]", od 拼 "łączyć coś w całość, składać", 音 "dźwięk/dźwięki"). Chociaż najczęściej chodzi właśnie o hanyu pinyin, warto pamiętać, że istnieją inne "pinyiny", m.in. opracowany w 2000 r. na Tajwanie tongyong pinyin .

Spis treści

Zasady pisowni

Oryginalny pinyin używa następujących liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z – wszystkich liter alfabetu łacińskiego oprócz v. Do tej puli często dodaje się także literę ü, która precyzuje o jaki dźwięk chodzi w dyftongach lu i nu (występują po dwa warianty lu/lü oraz nu/nü). Komputerowe systemy wprowadzania znaków chińskich przy pomocy pinyinu zastępują zwykle literę ü literą v, stąd dość często spotyka się takie właśnie użycie litery v w różnego typu publikacjach chińskich (gdzie pinyin jest stosowany np. do transkrypcji tytułu).

W podręcznikach do nauki putonghua, słownikach oraz publikacjach fachowych stosuje się również oznaczenia tonów, które zmieniają znaczenie danej sylaby. Tony można zapisywać przy pomocy znaków diakrytycznych, które na przykładzie sylaby ”ma” wyglądają odpowiednio: mā, má, mǎ, mà. Inny system polega na użyciu cyfr: ma1, ma2, ma3 i ma4. Sylaby nieintonowane (tzw. piąty ton) w obu wariantach pozbawione są dodatkowych oznaczeń.

W pinyinie wyrazy kilkusylabowe pisane są łącznie, bez kresek (”-”) czy spacji. Częsty błąd polega na pisowni rozdzielnej, np. Mao Ze Dong, zamiast prawidłowego Mao Zedong (patrz też: chińskie nazwiska ). System ten ma jednak jedną wadę: prawidłowa wymowa wymaga umiejętności podzielenia słowa na sylaby, co wymaga znajomości podstaw mandaryńskiego . Są jednak zbitki, których jednoznacznie podzielić się nie da, dlatego wówczas stosuje się apostrof, który niestety w publikacjach niefachowych jest na ogół pomijany, np. Tian'anmen , Xi'an itd.

Przybliżona wymowa dla Polaków

Pinyin najlepiej traktować tak jak łaciński zapis języka obcego, tj. francuski, angielski czy hiszpański. Oznacza to, że jego poprawna wymowa wymaga opanowania podstaw fonologii putonghua, które w przeciwieństwie do np. fonologii języka angielskiego – nie są w Polsce powszechnie znane. Prawidłowa wymowa pinyinu jest dla Polaków łatwiejsza niż dla Anglików, pod warunkiem, że nie będą próbowali czytać pinyinu z angielską manierą. Dzieje się tak dlatego, że putonghua obfituje w "szeleszczące" głoski podobne do polskich, tj. ś, dź, ć itd., które w angielskim nie występują.

Podstawowy problem w wymowie stanowią dźwięki, które w polskim nie występują: ü oraz ng, czyli n tylnojęzykowe.

 • ü – przypomina trochę niemieckie ü lub francuskie u: składając usta do u wymawiamy i. Osoby, które nie są pewne efektów swoich starań, mogą zamiast ü wymawiać i, albo wzorem rosyjskiej transkrypcjiju.
 • ngŋ (n tylnojęzyczne), głoska występująca w polskich słowach z tzw. "nosówką" przed "k" lub "g", np. w słowie "sęk" pomiędzy "e" a "k" (wymawianym bez hiperpoprawności ); także "n" w wymawianym według wzorcowej wymowy lub po krakowsku słowie "bank" bądź wymawianym po krakowsku słowie "panienka". W przeciwieństwie do polskiego używane w wygłosie, tzn. nie następuje po nim żadna spółgłoska w obrębie tej samej sylaby.
 • e – chińskie e występujące jako samodzielna sylaba, lub jedyna samogłoska w wygłosie również nie ma polskiego odpowiednika. Przypomina zamknięte "o" (zbliżone do "u", tak jak w niemieckim Hosen) wymówione bez labializacji (zaokrąglania warg). Polskie "e" jest dla niego najbliższym przybliżeniem, na pewno lepszym niż głoska "o", którą mechanicznie skopiowano z transkrypcji Wade-Giles (brytyjscy sinolodzy też mieli problem braku tej głoski w ich języku; wybrali wariant "Ho" ze względu na wymowę "o" w brytyjskiej Received Pronunciation ).
 • Przydech. W putonghua nie istnieje podział na głoski dźwięczne i bezdźwięczne (np. d-t), lecz na przydechowe i bezprzydechowe. Przydech to krótkie "h" nagłośniowe (tak jak angielskie lub niemieckie "h" w nagłosie) wymawiane po spółgłosce (a więc np. przydechowe "p" wymawia się tak, jak angielskie "p" w nagłosie sylaby). Twórcy pinyinu postanowili, że litery oznaczające głoski dźwięczne będę oddawały bezprzydechowe głoski putonghua, a głoski bezdźwięczne – przydechowe. Głoska bezprzydechowa to odpowiednik polskiej (ale nie angielskiej) głoski bezdźwięcznej (w niektórych dialektach chińskich, np. szanghajskim pojawia się też trzeci szereg – spółgłoski bezdźwięczne z wymawiane z lekko rozszerzoną krtanią, o brzmieniu jakby pomiędzy polskimi dźwięcznymi a bezdźwięcznymi). Np. b oznacza polskie p, a pph (trochę jak w polskim słowie pchać). W ten sposób parom z języka polskiego, tj. b-p, d-t, g-k w wymowie putonghua odpowiadają pary: p-ph, t-th, k-kh. W takie pary łączą się również inne spółgłoski (zh-ch, j-q, z-c); można je oddać jako: cz-czh, ć-ćh, c-ch.
 • Nagłos i wygłos. W putonghua sylaba składa się z dwóch części nagłosu i wygłosu lub samego wygłosu. Pisownia wygłosu zależy od tego, czy jest z nagłosem (nagłos p+wygłos -u=pu), czy nie jest (wygłos-u, bez nagłosu=wu)

Tabela. Głoski hanyu pinyin

NagłosPrzybliżona wymowa
bp
cch
chczh
dt
ff
gk
hh
jć
kkh
ll
mm
nn
pph
qćh (ćś [4])
rż albo amerykańskie r[5]
ss
shsz
tth
wł zwałczone
xś
yj
zc
zhcz
KońcówkiPrzybliżona wymowa
a, -aa
o, -oo
e, -ee
i, -ii
wu, -uu
yu, -üü
e, -ee
i, -ii
ai, -aiaj
ei, -eioj
ao, -ao
ou, -ou
en, -enen
ye, ieje
an, -anan
ang, -ang
ying, -ing
you, -iujoł
eng, -eng
weng, -ong
ya, -iaja
yao, -iaojał
yan, -ianjan
yin, -injin
yang, -iangjaŋ
yong, -iongjoŋ
er, -erer
wa, -uała
wo, -uoło
wai, -uaiłaj
wei, -uiłej
wan, -uanłan
wen, -unłen
wang, -uangłaŋ
weng, -uengłeŋ
yue, -üeüe
yuan, -üanüan
yun, -ünün

Spolszczanie pinyinu

Niektórzy poznawszy podstawy wymowy pinyinu próbują go spolszczać, co ma na ogół opłakane skutki, bo znakomicie utrudnia identyfikację nazw i nigdy nie jest precyzyjne. Przykładowo imię Mao Zedonga można bowiem spolszczyć jako Dzedung, Cedung, Dzetung, Cetung itd., a żaden z wariantów nie jest lepszy od innych. Konsekwentnie stosował grafemiczne spolszczanie pinyinu Krzysztof Gawlikowski.

Kolejny błąd polega na spolszczaniu pinyinu tak, jakby był on pisownią anglojęzyczną, np. Chongqing na "Czongking", podczas gdy przybliżona chińska wymowa to "czhung–ćhing".

Warto jednak pamiętać, że istnieje pula nazw własnych i nazwisk, które mają spolszczoną formę, na ogół pochodzącą z innych transkrypcji, m.in. Wade'a-Gilesa , czy rosyjskiej . Stosowanie tych nazw jest zalecane ze względu na uzus (patrz: poniższa tabela). Porównaj: Polska transkrypcja sinologiczna .

PinyinPolska pisowniaPinyinPolska pisowniaPinyinPolska pisownia
Beijing Pekin Guangzhou Kanton Shanghai Szanghaj
Jiang Jieshi Czang Kaj-szek Sun Zhongshan Sun Jat-sen Kongzi/Kongfuzi Konfucjusz
hongweibing hunwejbin Nanjing Nankin Sichuan Syczuan

Wymowa IPA

NagłosWygłosWygłos
pinyinIPApinyinIPApinyinIPA
bpaaoo
cʦʰaiaiong
chtʂʰananouəu
dtanguu
ffaoauuaua
gkeəuaiuai
hxeieiuanuan
jʨenənuanguaŋ
kengəŋueiuei
llerəruenuən
mmêɛuenguəŋ
nniiuiuei
p-i ????unuən
qʨʰiaiauo
rʐianianüy
ssiangiaŋüanyan
shʂiaoiauüe
tieünyn
wwininünyn
xɕing
yjiong
zʦiouiəu
zhiuiəu

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Edward Kajdański: Chiny. Leksykon. Warszawa: Książka i Wiedza, 2005. . 
 2. Wiesław Olszewski: Chiny. Zarys kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. . 
 3. Gov’t to improve English-friendly environment - The China Post
 4. Wymowa "ćś" jest dobrym przybliżeniem, ze względu na upodobnienie , któremu ulega przydech po głosce "ć"
 5. (zależnie od mówiącego)Inne hasła zawierające informacje o "Hanyu pinyin":

Xiamen ...

Yijing YijingNazwa chińska Hanyu pinyin Yìjīng Wade-Giles I-ching Jaworski-Jabłoński I-king Zn. tradycyjne 易經 Zn. uproszczone 易经Yijing (inne warianty pisowni I Cing, I Ching I ...

1933 w Szanghaju powstał Uniwersytet Ching Yun ( chin. trad .: 清雲科技大學; chin. upr .: 清云科技大学; Hanyu pinyin : Qīngyún Dàxué).odbyła się uroczysta dedykacja Narodowego Pomnika na Górze Rushmore ...

Mao Zedong Republiki Ludowej Okres urzędowaniaod 1954 do 1959 Przynależność polityczna Komunistyczna Partia Chin Następca Liu Shaoqi Mao Zedong Chińskie nazwisko i imię Hanyu pinyin Máo Zédōng Wade-Giles Mao Tse-tung Jaworski-Jabłoński Mao Tse-tung Zn. tradycyjne 毛澤東 Zn. uproszczone 毛泽东Mao Zedong, Mao Tse-tung (ur. 26 ...

Kanton (Chiny) ...

Sun Jat-sen stycznia 1912 do 1 kwietnia 1912 Przynależność polityczna Kuomintang Następca Yuan Shikai Sun Jat-sen Chińskie nazwisko i imię Hanyu pinyin Sūn Zhōngshān Wade-Giles Sun Chung-shan Jaworski-Jabłoński Sun Czung-szan Zn. tradycyjne 孫中山 Zn. uproszczone 孙中山Sun Jat-sen (ur. 12 listopada 1866 , ...

Song Qingling Song Qingling Chińskie nazwisko i imię Hanyu pinyin Sòng Qìnglíng Wade-Giles Sung Ch'ing-ling Zn. tradycyjne 宋慶齡 Zn. uproszczone 宋庆龄Song Qingling, Madame Sun Jat-sen (ur. 27 ...

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza Chińska Armia Ludowo-WyzwoleńczaNazwa chińska Hanyu pinyin Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn Wade-Giles Chung-kuo Chieh-fang Chün Zn. tradycyjne 中國人民解放軍 Zn. uproszczone 中国人民解放军, w skrócie: 解放军Flaga ...

Dalajlama ...

Lhasa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hanyu pinyin":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie