Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wieże Hanoi

Wieże Hanoi

Rozwiązanie łamigłówki dla czterech krążków

Wieże Hanoi – problem polegający na odbudowaniu, z zachowaniem kształtu, wieży z krążków o różnych średnicach (popularna dziecięca zabawka), przy czym podczas przekładania wolno się posługiwać buforem (reprezentowanym w tym przypadku przez dodatkowy słupek), jednak przy ogólnym założeniu, że nie wolno kłaść krążka o większej średnicy na mniejszy ani przekładać kilku krążków jednocześnie. Jest to przykład zadania, którego złożoność obliczeniowa wzrasta niezwykle szybko w miarę zwiększania parametru wejściowego, tj. liczby elementów wieży.

Spis treści

Pochodzenie

Zagadka Wież Hanoi stała się znana w XIX wieku dzięki matematykowi Édouard Lucasowi , który proponował zagadkę dla 8 krążków. Do sprzedawanego zestawu była dołączona (prawdopodobnie wymyślona przez Lucasa) tybetańska legenda , według której mnisi w świątyni Brahmy rozwiązują tę łamigłówkę dla 64 złotych krążków. Legenda mówi, że gdy mnisi zakończą zadanie, nastąpi koniec świata. Zakładając, że wykonują 1 ruch na sekundę, ułożenie wieży zajmie 264−1 = 18 446 744 073 709 551 615 (blisko 18 i pół tryliona ) sekund, czyli około 584 542 miliardów lat. Dla porównania: Wszechświat ma około 13,7 mld lat.

Algorytm

Od lewej: słupek A z całą wieżą, pusty słupek B pełniący rolę bufora i pusty słupek docelowy C

Wieże Hanoi można łatwo rozwiązać za pomocą prostego algorytmu rekurencyjnego lub iteracyjnego.

 • Oznaczmy kolejne słupki literami A, B i C.
 • Niech n będzie liczbą krążków, które chcemy przenieść ze słupka A na słupek C posługując się słupkiem B jako buforem.

Rozwiązanie rekurencyjne

Algorytm rekurencyjny składa się z następujących kroków:

 1. przenieś (rekurencyjnie) n-1 krążków ze słupka A na słupek B posługując się słupkiem C,
 2. przenieś jeden krążek ze słupka A na słupek C,
 3. przenieś (rekurencyjnie) n-1 krążków ze słupka B na słupek C posługując się słupkiem A

Przykładowe implementacje

def hanoi(n, A, B, C):  """słupki A, B, C są listami"""  if n > 0:    hanoi(n-1, A, C, B)    C.insert(0, A.pop(0))    hanoi(n-1, B, A, C)
#include <iostream>using namespace std; void hanoi(int n, char A, char B, char C) {// przekłada n krążków z A korzystając z B na C if (n > 0) {  hanoi(n-1, A, C, B);  cout << A << " -> " << C << endl;  hanoi(n-1, B, A, C); }} int main(int argc, char *argv[]) { hanoi(3, 'A', 'B', 'C'); return 0;}

Algorytm rozwiązywania wież Hanoi jest klasycznym przykładem algorytmu rekurencyjnego używanego w nauczaniu informatyki .

Rozwiązanie iteracyjne

Algorytm iteracyjny składa się z następujących kroków:

 1. przenieś najmniejszy krążek na kolejny (*) słupek.
 2. wykonaj jedyny możliwy do wykonania ruch, nie zmieniając położenia krążka najmniejszego
 3. powtarzaj punkty 1 i 2, aż do odpowiedniego ułożenia wszystkich krążków.

(*) Kolejny słupek wyznaczamy w zależności od liczby krążków. Jeśli liczba krążków jest parzysta, kolejnym słupkiem jest ten po prawej stronie (gdy dojdziemy do słupka C w następnym ruchu używamy słupka A). Natomiast jeśli liczba krążków jest nieparzysta, kolejnym słupkiem jest ten po lewej stronie (gdy dojdziemy do słupka A w następnym ruchu używamy słupka C)

Najmniejsza liczba wymaganych ruchów

Równanie określające liczbę ruchów potrzebnych do rozwiązania problemu wież Hanoi dla n krążków:

\! L(n)\ =\ L(n-1)\ +\ 1\ +\ L(n-1)

Dowód

Łatwo pokazać, że \! L(n)\ \le \ L(n-1)\ +\ 1\ +\ L(n-1):

 • w pierwszym kroku przekładamy n-1 krążków na jeden słupek (bez straty ogólności załóżmy, że jest to krążek nr 3) - wymaga to co najmniej L(n-1) ruchów
 • przekładamy n-ty krążek na drugi słupek - wymaga to jednego ruchu
 • przekładamy pozostałe krążki ze słupka 3. na n-ty krążek leżący na 2. słupku - wymaga to co najmniej L(n-1) ruchów

a więc \! L(n)\ \le \ L(n-1)\ +\ 1\ +\ L(n-1).

Aby wykazać, że \! L(n)\ \ge \ L(n-1)\ +\ 1\ +\ L(n-1) można przeprowadzić następujące rozumowanie:

Aby móc ruszyć n-ty krążek, trzeba najpierw zdjąć wszystkie leżące na nim krążki, tak by po ich zdjęciu jeden z słupków pozostał wolny (aby na jego "dno" mógł trafić n-ty krążek). A więc ze słupka 1 przekładamy krążki 1,2,\cdots n-1 na słupek 3. Ponieważ aż do momentu gdy na drążku 1 pozostanie tylko n-ty krążek nie ma znaczenia czy rzeczywiście się on tam znajduje, a więc do tego momentu sytuacja upraszcza się do rozwiązania problemu wież Hanoi dla n-1 krążków (którego minimalna liczba ruchów wynosi L(n-1)). Na przełożenie krążka n-tego potrzeba co najmniej jeden ruch. Po jego przełożeniu znów potrzeba przełożyć krążki 1,2,\cdots n-1 - jest to oczywiście znów sytuacja n-1 krążków (wymagająca co najmniej L(n-1) ruchów).

A więc \! L(n)\ \ge \ L(n-1)\ +\ 1\ +\ L(n-1)

co w połączeniu z górnym ograniczeniem na L(n) daje równość

\! L(n)\ =\ L(n-1)\ +\ 1\ +\ L(n-1)\ =\ 2\cdot L(n-1)\ +\ 1

Postać jawna wzoru na liczbę ruchów

Powyższe równanie rekurencyjne można w łatwy sposób przekształcić do postaci jawnej, tj. nie korzystającej z rekursji:

\! L(n)\ =\ 2\cdot L(n-1)\ +\ 1
\! L(n)\ +\ 1\ =\ 2\cdot L(n-1)\ +\ 1\ +\ 1\ =\ 2\cdot (L(n-1)\ +\ 1)

Niech \! L'(n)\ =\ L(n)\ +\ 1

Wtedy

2\cdot (L(n-1)\ +\ 1)\ =\ 2\cdot L'(n-1)
\! L'(n)\ =\ \ 2\cdot L'(n-1)

jest to równanie określające ciąg geometryczny o ilorazie równym 2 takie, że

\begin{matrix} L(1)\ =\ 1 \\ L^\prime(1)\ =\ 2 \\ L^\prime(2)\ =\ 4 \\ \vdots \\ L^\prime(n)\ =\ 2^n \end{matrix}

Po powrocie do L(n) otrzymujemy

\! L(n)\ =\ 2^n\ -\ 1

Zastosowanie

Mimo swojego wieku łamigłówka jest stale tematem prac matematyków i znane są jej bardziej rozbudowane wersje np. z więcej niż trzema słupkami.

W psychologii łamigłówka ta jest jednym z testów na kojarzenie.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wieże Hanoi":

Brno ...

Uznam ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie ...

1986 ...

Bastylia ...

Zamek Chojnik ...

Formacja skalna ...

Wietnam ...

Kościół św. Gereona na Wawelu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wieże Hanoi":

Średniowiecze (plansza 13) ...

039. Wiedeń - część 2 (plansza 7) ...

˝Ja i Ojczyzna to jedność˝ - ˝Konrad Wallenrod˝ Adama Mickiewicza (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie