Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

handel

handel - jest to proces gospodarczy polegający na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Jest on realizowany przez zawodowych dystrybutorów w celu osiągnięcia zysku. Wyróżnia się handel hurtowy, handel detaliczny i handel międzynarodowy. Hurtownik jest pośrednikiem pomiędzy producentem towaru a handlem detalicznym (sklepami). Placówkom handlowym sprzedaje on towar, kupiony wcześniej od producenta, na który na nakłada marżę hurtową. Stanowi ona zysk dla hurtowni. Następnie placówki handlu detalicznego (sklepy, kioski, stragany) zaopatrują konsumentów w towary zaspokajające ich potrzeby. Natomiast handel międzynarodowy (zagraniczny) polega na wymianie towarów między firmami pochodzącymi z różnych państw. Wyróżnia się następujące, podstawowe funkcje handlu: uzgadnianie struktury rodzajowej towarów, kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją, kierowanie ruchem towarów w przestrzeni - miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia, kształtowanie struktury asortymentowej towarów - poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb.


Inne hasła zawierające informacje o "handel":

Wittenberga ...

Szkoci (w 1438r. i 1453r.) na Akademię Krakowską , a kupcy szkoccy prowadzili ożywiony handel z Gdańskiem , np: James Kabrun (Cockburn), sfinansował budowę opery w tym ...

Nowa Polityka Ekonomiczna monopolu państwowego w dziedzinach dużych gałęzi przemysłu (głównie przemysł ciężki ), handlu (szczególnie handel zagraniczny ), bankowości i instytucjach finansowych, zezwalając także na koncesjonowaną działalność gospodarczą ...

Bilans handlowy Polsce ma wartość ujemną, co oznacza, że import przeważa nad eksportem. Zobacz też handel zagraniczny Bibliografia Adam Budnikowski : Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, ...

Handel według rodzaju zaspokajanych potrzeb.W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny .Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy), czyli międzynarodowa wymiana ...

Przeszczepianie narządów pomocyoddanie organu musi być dobrowolne (również po śmierci, pobranie organów warunkuje wcześniejsza zgoda)handel organami ludzkimi jest sprzeczny z godnością człowiekamożna przyjmować organy od nie-muzułmanów, ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" dzięki któremu złoty wkrótce mógł stać się wymienialny. Zniesiono monopol państwa na handel zagraniczny i w ten sposób możliwy stał się normalny eksport oraz ...

Anarchizm decyzje dotyczące kolektywów. W wielu regionach wycofano pieniądze , a zwiększając hodowle, handel i produkcję nastawiono się na wymianę Ruch anarchistyczny po II wojnie ...

1962 na 800 m wynikiem 1:44,3 s. 7 lutego – USA wprowadziło embargo na handel z Kubą . 8 lutego – paryska policja zamordowała 9 związkowców uczestniczących w ...

Towar ...


Inne lekcje zawierające informacje o "handel":

117 Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana (plansza 12) Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana Administracja i handel Polski rozwijał się w miastach, a w XVI w. i pierwszej ...

105 Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy (plansza 7) handlu jednak się zmienił. Swobodę handlową zastąpiły monopole dające prawo wyłączności na handel z koloniami jedynie ich właścicielom. Hiszpanie zdominowali całkowicie kontakty handlowe z ...

143a Życie codzienne między XIX a początkiem XX wieku (plansza 3) więc szlachta musiała poddać się pracy, często hańbiącej (według niej), jak np. handel lub praca na roli. Chwilowym wyrwaniem się z takiej sytuacji była ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie