Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

gwara

gwara - gwara ludowa, gwara terytorialna - terytorialna odmiana języka, mowa ludności (zwłaszcza wiejskiej) na określonym terytorium, wyodrębniona z języka ogólnego i gwar sąsiadujących poprzez odrębności fonetyczne i leksykalne. Podrzędna w stosunku do dialektu. Czasem wyodrębnia się również podrzędne w stosunku do dialektu zespoły gwarowe. Granice gwar, podobnie jak granice dialektów, wyodrębniane są w badaniach językoznawczych poprzez zestawianie językowych cech dystynktywnych (cech odróżniających) na określonych terytoriach i niejednokrotnie mają charakter umowny.

Konwencje terminologiczne

Niekiedy pojęcia "gwara" i "dialekt" używana są zamiennie. Terminem "gwara" określa się również mowę ludności wiejskiej jako całość.

Terminów "gwara ludowa" i "gwara terytorialna" używa się, by odróżnić gwary w sensie właściwym od terminów gwara miejska i gwara zawodowa. Jako że gwary terytorialne w przeciwieństwie do tego rodzaju odmian języka prócz różnic leksykalnych wykazują regularne odmienności gramatyczne, fonetyczne i fonologiczne w stosunku do języka narodowego, termin "gwara" w odniesieniu do gwar zawodowych nie jest najwłaściwszy. Termin "gwara zawodowa" przyjął się jednak szeroko ze względu na to, że gwary zawodowe robotników i rzemieślników, do których sprowadzają się gwary miejskie, zachowują ze względu na ich wzajemne związki pewne fonetyczne i fonologiczne podobieństwa do gwar terytorialnych.


Inne hasła zawierające informacje o "gwara":

Zwierzyna płowa zaliczane są: łoś (Alces alces) jeleń szlachetny (Cervus elaphus) daniel (Dama dama) sarna (Capreolus capreolus) Zobacz też gwara myśliwska ...

Towar ...

Język czeski z historią języka polskiego : Prelabializacja przed ą nie zaszła, za to zaszła w gwarach i języku potocznym przed o: pol. węgiel, cz. uhlíoko > oko, gwarowe ...

Suwałki ...

Grupa etniczna ...

Słownictwo ...

Język limburski ...

Germanizacja Częściowa realizacja tych planów miała swoje odzwierciedlenie w Traktacie Brzeskim , powiązanym z gwarancjami ekonomicznej i militarnej dominacji Niemiec na Ukrainie II wojna światowaNajwiększą skalę ...

Gwara lwowska Lwów, 1915Gwara lwowska – gwara regionalna języka polskiego używana przez mieszkańców Lwowa . Współcześnie często mylona z ...

Krefeld Berg100 Traar110 Verberg120 Gartenstadt130 Bockum140 Linn150 Gellep-Stratum160 Oppum170 Fischeln180 Uerdingen190 Hüls JęzykLokalna gwara jest nazywana Krieewelsch, odmiana limburskiego . Sport Krefeld Pinguine - klub hokejowy Miasta ...


Inne lekcje zawierające informacje o "gwara":

218. Struktura narodowościowa i etniczna Polski (plansza 13) ...

218. Struktura narodowościowa i etniczna Polski (plansza 12) ...

209. Struktura narodowościowa Polski. Grupy etniczne i mniejszości narodowe (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie