Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Granica państwowa

Granica państwowa

Granica państwowa polsko-niemiecka, znak graniczny nr. 872, okolice Myśliborza Wielkiego .

Granica państwowa – powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium , podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich. Do określania granic często używa się charakterystycznych elementów geograficznych, jak na przykład rzeki , łańcuchy górskie lub wybrzeża morskie . Oznaczana jest specjalnymi znakami . Stopień rozwinięcia granicy państwa określa współczynnik rozwinięcia granicy .

Spis treści

Analiza

Rodzaje granic ze względu na ich genezę:

  • antecedentne - wyznaczone przed ukształtowaniem osadnictwa i krajobrazu kulturowego na danym obszarze, np. granica między USA a Kanadą ,
  • subsekwentne - powstały w trakcie lub po zagospodarowaniu danego obszaru, np. większość granic w Europie ,
  • narzucone - nałożone w sposób sztuczny na istniejącą sieć osadniczą i krajobraz kulturowy, np. większość granic kolonialnych w Afryce , które utrzymały się do dziś, granice między RFN i NRD .

Kryteria wyznaczania granic:

  • historyczne - terytorium powinno należeć do danego państwa, jeżeli kiedyś już do niego należało; problemem są częste zmiany granic oraz kwestia, który moment historyczny należy uznać za najważniejszy,
  • etniczne - terytorium, na którym dominuje pewna narodowość powinno należeć do państwa, w którym naród ten dominuje ( państwo narodowe ); problemem jest przemieszanie narodowości w strefach pogranicza .

Granica może oddzielać również: regiony , województwa , miasta itp.

Linia graniczna

Miejsce przecięcia granicy państwowej z powierzchnią ziemi zwane jest linią graniczną . W terenie przebieg linii granicznej wyznaczają znaki graniczne . Jeśli umowy nie stanowią inaczej, linia graniczna przebiega w następujący sposób:

  • Na odcinkach lądowych i większych zbiornikach wodnych po linii prostej pomiędzy dwoma sąsiednimi znakami , także w przypadku przecięcia granicą cieków i zbiorników wodnych z jednego brzegu na drugi.
  • Środkiem suchych rowów granicznych i dróg granicznych. W tym przypadku znaki graniczne umieszczane są na przemian po obu stronach granicy.
  • Na rzekach , potokach itp. wzdłuż linii środkowej koryta . Jest to tzw. "granica ruchoma", która dostosowuje się do naturalnych i sztucznych zmian położenia koryta, chyba że zmiana jest znaczna lub umawiające się strony stanowią inaczej. Linia środkowa to linia jednakowo oddalona od obu brzegów . W przypadku, gdy ciek graniczny się rozgałęzia, linia graniczna podąża ramieniem o większym przepływie .
  • 12 mil morskich od brzegu morskiego przy najniższym stanie morza. Ewentualnie, przy silnie rozwiniętej linii brzegowej, 12 mil morskich od najdalej wysuniętych w morze punktów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Granica państwowa":

II wiek ...

Taryba ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Szkoła Rycerska ...

Strefa eufotyczna ...

Teatr Nasz ...

Granica drzew ...

Czeskie Kamienie ...

Kowary ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Granica państwowa":

01 Znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych - część 1 (plansza 21) ...

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 3) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie