Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

odczyn roztworów wodnych

Odczyn roztworów wodnych (pH roztworu)
 
Odczyn roztworu to cecha wskazująca, czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych (odczyn kwasowy), czy nadmiar jonów wodorotlenowych (odczyn zasadowy), czy też są one w równowadze (odczyn obojętny).
 
Najpopularniejszym rozpuszczalnikiem, a więc i środowiskiem reakcji, jest woda. Rozpuszczone w niej kwasy, zasady i sole ulegają reakcji dysocjacji elektrolitycznej i występują w postaci jonów otoczonych cząsteczkami wody (czyli hydratowanych). O odczynie roztworu decyduje obecność jonów wodorowych (a dokładniej jonów hydroksoniowych H3O+), bądź jonów wodorotlenowych OH-. Jeśli ilości jonów wodorowych i wodorotlenowych w roztworze są jednakowe wówczas odczyn roztworu jest obojętny.
Woda ulega w niewielkim stopniu samorzutnej dysocjacji (tzw. autodysocjacji) na jony:
2 H2O = H3O+ + OH-
Z prawa działania mas wynika, że dla reakcji autodysocjacji wody obowiązuje stała równowagi, która w tym przypadku przyjmuje postać tzw. iloczynu jonowego wody:
Kw = [H + ]·[OH - ] = const = 10-14 Kw = 10-7 ∙ 10 -7 = 10 -14
Wszystkie roztwory kwasów zawierają więcej niż 10-7mola/dm3 jonów wodorowych, zaś roztwory zasad mniej niż 10-7mola/dm3 jonów wodorowych.
 
Zawartość jonów wodorowych ( hydroksoniowych) dla wygodniejszego operowania liczbami wyznacza się za pomocą pH, czyli ujemnego logarytmu dziesiętnego ich stężenia.
 
pH = - log [H3O+]
 
Roztwory kwasów charakteryzują się wartością pH mniejszą od 7.
Roztwory zasad charakteryzują się wartością pH większą od 7.
 
Do pomiarów pH stosuje się często uniwersalne papierki wskaźnikowe, będące mieszaniną różnych wskaźników naniesionych na cienką bibułę. Zanurzenie papierka w badanym roztworze i porównanie jego barwy ze skalą pozwala na określenie wartości pH.

papierek wskaźnikowy

Bardziej dokładnym pomiarem pH jest pomiar elektrochemiczny za pomocą pehametrów. W pomiarze tym wykorzystuje się  liniową zależność potencjału niektórych elektrod, na przykład elektrody wodorowej, od pH roztworu.


Inne hasła zawierające informacje o "odczyn roztworów wodnych":

Pokój toruński 1411 ...

Strefa eufotyczna ...

Polskie Towarzystwo Limnologiczne ...

Stratyfikacja termiczna wody w jeziorze ...

Hydrobiologia ...

Staw (akwen) ...

Walonowie ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

Sporty wodne ...

Parzydełkowce ...


Inne lekcje zawierające informacje o "odczyn roztworów wodnych":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) ...

016. Stawonogi – najliczniejszy szczep zwierząt na Ziemi (plansza 3) ...

Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie