Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gospodarowanie

Gospodarowanie

Gospodarowanie – to działalność ludzka, indywidualna i zbiorowa, która prowadzi do zaspokojenia potrzeb człowieka. Działalność ta polega na porównywaniu korzyści oraz kosztów i jest połączona z wyborem najlepszej dostępnej możliwości.

Proces gospodarowania obejmuje:

  • produkcję dóbr materialnych i usług,
  • podział wytworzonych dóbr i usług,
  • wymianę podzielonych dóbr i usług,
  • konsumpcję wymienionych dóbr i usług, a więc użytkowanie dóbr, korzystanie z usług i spożywanie określonych dóbr.

Wymiary gospodarowania

Gospodarowanie jest rodzajem ludzkiej aktywności mającej charakter „wielowymiarowy”, jako że przejawia się w różnych aspektach życia społecznego. Oznacza to, że w zależności od tego, z punktu widzenia którego z wymiarów gospodarowanie będzie rozpatrywane, inne kryteria wyboru uznane zostaną za racjonalne. W przypadku dominacji jednego z wymiarów, decyzje o alokacji zostaną podjęte na podstawie kryteriów związanych tylko z tym wymiarem.

W związku z tym wyróżnia się następujące wymiary gospodarowania:

  • Wymiar techniczno-produkcyjny: Rozpatrywanie gospodarowania z punktu widzenia wymiaru techniczno-produkcyjnego oznacza skupienie uwagi na produkcji , czyli przetwarzaniu określonych, fizycznych nakładów , na pewien, również fizyczny produkt, za pomocą danej technologii wytwarzania. Kryterium wyboru jest produktywność czynników wytwórczych.
  • Wymiar ekonomiczny: Wymiar ekonomiczny wymusza rozróżnienie mikro- i makroekonomii . Z punktu widzenia mikroekonomii, kryterium wyboru jest wysokość uzyskanego zysku , z punktu widzenia makroekonomii – kombinacja celów polityki gospodarczej , najczęściej sprowadzająca się do kryterium zrównoważonego wzrostu.
  • Wymiar przestrzenno-ekologiczny: Wymiar przetrzenno-ekologiczny uwzględnia takie kryteria alokacji jak: ład przestrzenny i równowaga ekologiczna.
  • Wymiar społeczno-polityczny: Wymiar społeczno-ekonomiczny, jest wynikiem konfliktów powstających przy próbie podjęcia dezycji na postawie wyżej wymienionych wymiarów. W wymiarze społeczno-ekonomicznym następuje społeczne wartościowanie zaistniałych rozbieżności oraz ewentualna hierarchizacja preferencji techniczno-produkcyjnych, ekonomicznych i przestrzenno-ekologicznych.
  • Wymiar etyczny: W związku z faktem, iż postulaty społeczno-ekonomiczne w praktyce często sprowadzają się do realizowania celów politycznych, wymiar etyczny ma za zadanie wartościować podejmowane decyzje na dobre i złe.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Gospodarowanie":

Zamość miejscowości Kolonia Dębowiec (na północ od Zamościa). Prowadzone jest tu także odpowiednie Gospodarowanie odpadami - na osiedlach rozmieszczone są pojemniki na odpady różnego rodzaju ...

Zarządzanie podobnie jak w gospodarce przyswajającej oraz w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zaGospodarowanie działów wodnych, gospodarka leśna) praca na ogół nie ma ustalonej ceny, ...

Polska Klasyfikacja Działalności gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych5.5 Sekcja E - dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją5.6 Sekcja F - ...

Gospodarowanie Gospodarowanie – to działalność ludzka, indywidualna i zbiorowa, która prowadzi do zaspokojenia ...

Gospodarka ...

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne Gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody ...

Alokacja alokacja zasobówEfektywna alokacja zasobów to podstawowy problem nauki o gospodarowaniu - ekonomii . Gospodarowanie dotyczy zasobów , które są ograniczone. Jeżeli jakiś zasób jest nieograniczony, występuje ...

Pobiedziska został przyspieszony w roku 1990 na skutek przywrócenia prawdziwej samorządności, umożliwiającej gminie Gospodarowanie własnymi środkami finansowymi. ZabytkiZabytkami miasta są:kościół wczesnogotycki (przebudowany) pw. św. Michała ...

Rybactwo (gospodarka rybacka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne Gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony ...

Gospodarka leśna warunkach ich eksploatacji: hodowlę , ochronę , utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także Gospodarowanie zwierzyną leśną. Dodatkowymi elementami gospodarki leśnej są: pozyskiwanie płodów runa leśnego , ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gospodarowanie":

20. Samorząd terytorialny w Polsce (plansza 11) czele zarządu do uprawnień zarządu należą: przygotowywanie i realizacja projektów uchwały rady, Gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu do uprawnień starosty należy kierowanie bieżącymi sprawami, ...

212. Gospodarka Polski. Rolnictwo i wyżywienie (plansza 14) 66, a w Holandii 40). Rolnicy starają się zagwarantować sobie dochodowość wielostronnością Gospodarowanie (jeśli się traci na jednym, to zyska się na drugim kierunku ...

Ochrona środowiska (plansza 9) prądnice tzw. generatory prądu. W generatorach zamieniana jest energia mechaniczna na elektryczną. Racjonalne Gospodarowanie zasobami nieodnawialnymi. Wykorzystanie zasobów odnawialnych jest znacznie szybsze niż ich uzupełnianie, zachodzi ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie