Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Gołoborze

Gołoborze

Gołoborze na zboczu Łysej Góry (Święty Krzyż)

Gołoborze – rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej (grzbietowej) składającej się z lekko redeponowanego rumoszu skalnego ( gruzu , głazów lub bloków ). Inaczej mówiąc-rumowiska skalne w górach.

Termin gołoborze jest określeniem regionalnym ( Góry Świętokrzyskie ) i oznacza miejsce "gołe", bez "boru". Jednak wg niektórych opracowań naukowych[1], termin ten stosuje się do wszystkich utworów tego typu, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. W terminologii geomorfologicznej używa się terminów: pole blokowe, morze blokowe, strumień blokowy, rzadziej rozwalisko, rumowisko skalne .

Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późnokambryjskich piaskowców kwarcytowych w okresie czwartorzędu . Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie jaki panował na obszarze Polski w plejstocenie . Głównym czynnikiem powstania gołoborzy były procesy mrozowe (zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych ) powodujące rozpad blokowy skał.

Największe gołoborza na ziemiach polskich występują w Karkonoszach i zbudowane są z granitów lub hornfelsów (np. na zboczach Śnieżki ).

Bibliografia, przypisy

  1. Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, 1985.


Inne hasła zawierające informacje o "Gołoborze":

Wielki Szyszak ...

Śmielec ...

Szrenica ...

Czarny Grzbiet (Karkonosze) ...

Śląski Grzbiet ...

Gołoborze Gołoborze na zboczu Łysej Góry (Święty Krzyż) Gołoborze – rodzaj pokrywy stokowej lub ...

Masyw Śnieżnika ...

Karkonosze ...

Beskid Wyspowy ...

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy Występują m.in. niedźwiedzie , wilki , rysie i żbiki . Rezerwaty przyrody Cisy na Górze Jawor (florystyczny) Gołoborze (geologiczny) Olszyna Łęgowa w Kalnicy (leśny) Przełom Osławy pod Duszatynem (krajobrazowy) Sine Wiry (krajobrazowy) Woronikówka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gołoborze":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 11) ...

015. Wietrzenie i procesy denudacyjne (plansza 5) ...

206. Krainy geograficzne Polski. Wyżyny Polskie (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie