Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

oksymoron

oksymoron (z gr. oksýmōron, od oksýs ostry i mōros głupi), antylogia, epitet sprzeczny – figura retoryczna, którą tworzy się przez zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach.

Oksymoron najczęściej składa się z rzeczownika i określającego go przymiotnika (np. mądra Heidi, żywy trup), albo z czasownika i określającego go przysłówka (np. śpieszyć się powoli). Jest odmianą paradoksu o znaczeniu metaforycznym. Oksymorony pojawiały się często w literaturze baroku, np. w wierszu Andrzeja Morsztyna Vaneggiar d`una innamorata:

I mrozem pałam, i ogniami leję [...] Mróz gorejący, a ogień lodowy [...] Żyjąc umieram, konam nieśmiertelnie.

Zastosował je również Franciszek Karpiński w swoim wierszu Pieśń o narodzeniu pańskim, np.: Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.

Ciekawostką jest, że niektóre oksymorony wchodzą do powszechnego użycia, tracąc swoje paradoksalne, sprzeczne znaczenie. Takimi wyrażeniami są np. "wirtualna rzeczywistość", "ciepłe lody", czy "zimne ognie".


Inne hasła zawierające informacje o "oksymoron":

Anarchokapitalizm największych graczy na rynku (głównie korporacji). Tak więc ich zdaniem, anarchokapitalizm to oksymoron .Niektórzy anarchokapitaliści często odpierają ten zarzut, powołując się na anarchoindywidualistę Carsona – ...

Środki stylistyczne wyobraźni.Istnieją następujące środki stylistyczne: aforyzm anakolut animalizacja antonim aliteracja alegoria aluzja literacka anafora animizacja antropomorfizacja antyteza apostrofa apozycja (retoryka) archaizm asyndeton dialektyzacja echolalia elipsa enumeracja epifora epitet epitet barokowy epitet metaforyczny epitet stały epitet tautologiczny eufemizm eufonia glosolalia gradacja groteska homonimy hiperbola Instrumentacja głoskowa inwersja inwokacja ironia kolokwializm kontrast lipogram metafora (inaczej przenośnia) metonimia neologizm oksymoron onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)ożywienie, zobacz animizacja paradoks parafraza paralelizm składniowy parenteza paronomazja personifikacja peryfraza pleonazm polisyndeton porównanie porównanie homeryckie powtórzenie przenośnia, zobacz metafora przerzutnia pytanie retoryczne retrospekcja rym rytm synonim synekdocha synestezja symbol tropy uosobienie wulgaryzm wykrzyknienie zdrobnienie zgrubienie złożenie związek frazeologiczny Zobacz ...

Trubadurzy (literatura) się wypowiada.Idealna miłość jest także interesująca ze względu na swoją złożoność, napięcie, oksymorony i kontrasty: sacrum – profanum, szlachetne – obsceniczne, idealizm – realizm, ...

Epitet literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wrocław 1970, wyd. III, bez ISBN. Zobacz też oksymoron (epitet sprzeczny) ...

Kategoria:Środki stylistyczne ...

Figura retoryczna = zamiennia antonomazja = łac. pronominatio morfizacja = upostaciowienie nagromadzenie = accumulatio = congeries niedomówienie = niedopowiedzenie oksymoron = antylogia = epitet sprzeczny onomatopeja = dźwiękonaśladownictwo = harmonia naśladowcza opisanie = ...

Antyteza ...

Limeryk tworzone są za pomocą licznych zabiegów stylistycznych, głównie leksykalnych (m.in. metonimii , paronomazji , oksymoronów ), fleksyjnych i słowotwórczych (częste neologizmy , wyrazy zdrobniałe, zgrubiałe i złożone), kalamburów .Limeryk, ...

Kategoria:Retoryka ...

oksymoron align=justify> oksymoron (z gr. oksýmōron, od oksýs ostry i mōros głupi), antylogia, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "oksymoron":

Muzyczna lekcja historii (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie