Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gołoborze

Gołoborze

Gołoborze na zboczu Łysej Góry (Święty Krzyż)

Gołoborze – rodzaj pokrywy stokowej lub wierzchowinowej (grzbietowej) składającej się z lekko redeponowanego rumoszu skalnego ( gruzu , głazów lub bloków ). Inaczej mówiąc-rumowiska skalne w górach.

Termin gołoborze jest określeniem regionalnym ( Góry Świętokrzyskie ) i oznacza miejsce "gołe", bez "boru". Jednak wg niektórych opracowań naukowych[1], termin ten stosuje się do wszystkich utworów tego typu, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. W terminologii geomorfologicznej używa się terminów: pole blokowe, morze blokowe, strumień blokowy, rzadziej rozwalisko, rumowisko skalne .

Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późnokambryjskich piaskowców kwarcytowych w okresie czwartorzędu . Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie jaki panował na obszarze Polski w plejstocenie . Głównym czynnikiem powstania gołoborzy były procesy mrozowe (zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych ) powodujące rozpad blokowy skał.

Największe gołoborza na ziemiach polskich występują w Karkonoszach i zbudowane są z granitów lub hornfelsów (np. na zboczach Śnieżki ).

Bibliografia, przypisy

  1. Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., Słownik geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, 1985.


Inne hasła zawierające informacje o "Gołoborze":

Wielki Szyszak ...

Śmielec ...

Szrenica ...

Czarny Grzbiet (Karkonosze) ...

Śląski Grzbiet ...

Gołoborze Gołoborze na zboczu Łysej Góry (Święty Krzyż) Gołoborze – rodzaj pokrywy stokowej lub ...

Masyw Śnieżnika ...

Karkonosze ...

Beskid Wyspowy ...

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy Występują m.in. niedźwiedzie , wilki , rysie i żbiki . Rezerwaty przyrody Cisy na Górze Jawor (florystyczny) Gołoborze (geologiczny) Olszyna Łęgowa w Kalnicy (leśny) Przełom Osławy pod Duszatynem (krajobrazowy) Sine Wiry (krajobrazowy) Woronikówka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gołoborze":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 11) ...

015. Wietrzenie i procesy denudacyjne (plansza 5) ...

206. Krainy geograficzne Polski. Wyżyny Polskie (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie