Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
w Legnicy
Typ szkoły liceum ogólnokształcące
Patron szkoły Stanisław Wyspiański
Miejscowość Legnica
Data założenia 1948
DyrektorGrażyna Ciosmak
WicedyrektorzyWanda Murawiecka
Adresul. Zielona 17, 59-220 Legnica
Strona internetowa szkoły


II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy - jedna z najstarszych szkół w Legnicy założona w 1948 roku w budynku przedwojennej niemieckiej placówki oświatowej. Od chwili swego utworzenia spełniała zadania nauczania podstawowego i licealnego (11-letnia). W roku 1967 podzielona na dwie samodzielne placówki: Szkołę Podstawową nr 9, którą rozwiązano w 1972  r. i II Liceum Ogólnokształcące.

Znani absolwenci

II Liceum Ogólnokształcące mieści się przy ulicy Zielonej 17 w Legnicy. Szkoła powołana została do życia w 1948 roku pod patronatem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od momentu powstania posiadała uprawnienia szkoły państwowej, co potwierdza zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 22.01.1949 r. Początkowo była placówką ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. Dwustopniowy charakter został zachowany do 17.02.1967r. Wtedy to - decyzją Komisji Wydziału Oświaty - podzielono naszą jedenastolatkę na dwie samodzielne placówki:

Szkołę Podstawową nr 9 (rozwiązaną w 1972r.) II Liceum Ogólnokształcące. Znaczenie i ranga szkoły zostały podkreślone w 1960 roku, kiedy to nadano szkole imię St. Wyspiańskiego. Tego patrona wybraliśmy sami, a Ministerstwo Oświaty wydało odpowiedni akt. Oto jego oryginalna treść:

Polska Rzeczpospolita Ludowa Ministerstwo Oświaty Nr.503-2724/60 Warszawa dn. 9 lipca 1960 Al. I Armi Wojska Polskiego Nr 25


Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy ul. Zielona 17


Na podstawie paragrafu 7 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie nazw szkół ogólnokształcących (Dz.Urz. Min. Ośw. Nr 14 poz. 111) Ministerstwo Oświaty zatwierdza niniejszym nazwę tamtejszej szkoły w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.

Wicedyrektor Departamentu Szczepan Larwa

W związku tym wydarzeniem Komitet Rodzicielski ufundował sztandar a jego wręczenie nastąpiło 10 czerwca 1961 r. na uroczystości z okazji obchodów dziesięciolecia istnienia szkoły.

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat szkołą zarządzali dyrektorzy: J. Gołębiowski, Z. Hausler, K. Kokot, A. Tomczyk, E. Oleśkiewicz, M. Filipczak, W. Pyziński. Obecnie funkcję tę pełni p. G. Ciosmak (poniżej).

Dyrektorzy kierujący szkołą organizowali jej życie i mieli za zadanie umożliwić społeczności szkolnej efektywną pracę. Wszyscy oni w różny sposób zasłużyli się szkole i stanowią trwałą cząstkę jej historii.

Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Józef Gołąbiewski dyrektor 1948-1955 Bernard Hausler dyrektor 1951-1951 Kazimierz Kokot dyrektor 1952-1963 Adam Tomczyk dyrektor 1963-1970 Wiktoria Kowalczyk p.o. dyrektora 1.01.-30.06.1970 Władysław Szymala dyrektor 1970-1982 Marianna Ostrouch p.o. dyrektora 1983-1983 Edward Oleśkiewicz dyrektor 1983-1990 Marian Filipczak dyrektor 1990-1992 Wit Pyziński dyrektor 1992-2002 Grażyna Ciosmak dyrektor 2002- Aleksander Kociałkowski wicedyrektor 1948-1952 Józefa Kossów wicedyrektor 1952-1963 Jadwiga Ziemniak wicedyrektor 1953-1963 Aleksander Głogocki wicedyrektor 1963-1970 Leszek Purgał wicedyrektor 1970-1977 1980-1982 1990-2002 Wanda Murawiecka wicedyrektor 2002- Czesław Kozak wicedyrektor 1977-1978 Teresa Janowska wicedyrektor 1978-1980 Marianna Ostouch wicedyrektor 1982-1983 Janina Odzierejko wicedyrektor 1983-1985 Leonarda Nec wicedyrektor 1985-1990


Inne hasła zawierające informacje o "II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy":

Brno ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Stanisław Narutowicz ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Mioglobina ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Tomasz Zan (poeta) ...

Stanisław Hozjusz ...

Józef Paszkowski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy":

008b. Grecja (plansza 18) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie