Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Społeczeństwo globalne

Społeczeństwo globalne

Społeczeństwo globalne to typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach . Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody.

Społeczeństwo globalne to sprzężony układ wszystkich struktur, instytucji i procesów występujących w zbiorowości danego państwa lub narodu, wyodrębniający daną zbiorowość.

Według Rolanda Robertsona w nawiązaniu do wprowadzonego przez Ferdinanda Toenniesa podziału zbiorowości ludzkich na wspólnoty (Gemeinschaft) i zrzeszenia , zorganizowane społeczności (Gesellschaft) możliwa jest następująca typologia zbiorowości globalnych:

1. "Globalny Gemeinschaft I" – świat stanowi mozaikę zamkniętych, odgraniczonych wzajemnie wspólnot, albo unikalnych i egalitarnych, wyższych i niższych w rozwoju kulturowym, ale wzajemnie izolowanych i nie mających aspiracji do podporządkowania odmiennych od siebie. Zgodny z ideologią antyglobalizmu i fundamentalistycznych orientacji religijnych .

2. "Globalny Gemeinschaft II" – ogólnoludzki konsens wokół pewnych wspólnych wartości i ideałów. Świat zgodny z chrześcijańską ideą królestwa Bożego na ziemi, koncepcją Kościoła powszechnego oraz tendencjami ekumenicznymi . Są to tez aspiracje ruchy pokojowe czy ruchów ekologicznych i ruchu praw człowieka.

3. "Globalny Gesellschaft I" – mozaika suwerennych, niezależnych państw narodowych powiązanych silnymi, wzajemnymi więziami kooperacyjnymi w dziedzinie ekonomii, polityki i kultury.

4. "Globalny Gesellschaft II" – przewiduje zanik państw narodowych i unifikacja regionalna , a następnie globalna pod egidą wspólnej organizacji politycznej czy ponadnarodowego rządu światowego .

Zobacz też

Bibliografia

  • R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London 1992.


Inne hasła zawierające informacje o "Społeczeństwo globalne":

Rodzimy Kościół Polski ...

Autorytet ...

Dogmat ...

Szkoci ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Świadomość społeczna ...

Orlęta Lwowskie ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Armia Czerwona ...

Warstwa społeczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Społeczeństwo globalne":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie