Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gleby brunatnoziemne

Gleby brunatnoziemne

Gleby brunatnoziemne - powstają w klimacie umiarkowanym, przede wszystkim pod roślinnością lasów liściastych i mieszanych. Powstają z utworów różnego pochodzenia geologicznego i uziarnienia, zasobnych w zasady lub skał kwaśnych (np. zwietrzeliny granitów, gnejsów), a także utworów pyłowych (lessów i utworów lessopodobnych). Odczyn tych gleb jest silnie kwaśny lub kwaśny.

Brunatna barwa gleb pochodzi od związków żelaza , brunatnych związków próchniczych oraz kompleksów żelazisto-próchniczno-ilastych, które w postaci cienkich otoczek powlekają ziarna glebowe.

W glebach brunatnych występuje podpowierzchniowy poziom diagnostyczny cambic (Bbr), natomiast w płowych - podpowierzchniowe poziomy luvic (Eet) i argillic (Bt).

Do tego rzędu zaliczane są:

Są one dość żyzne i zasobne w próchnicę - zawartość do 3-4%. Ich odczyn i stopień wysycenia zasadami zależy od typu i rodzaju skały macierzystej oraz ilości opadów. Gleby te występują na wszystkich kontynentach.

Siedliska: grądy wysokie, lasy mieszane nizinne, kwaśne buczyny lub buczyny karpackie.

Zobacz też: Systematyka gleb

Literatura

  • Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała, Piotr Maszner 2000, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Wydawnictwo AR w Poznaniu, .


Inne hasła zawierające informacje o "Gleby brunatnoziemne":

Murawa bliźniczkowa ...

Rankery ...

Regosole ...

Litosole ...

Grunty strukturalne ...

Zieleńce ...

Brama Lubawska ...

Przedgórze Sudeckie ...

Bełdany ...

Tałty (jezioro) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gleby brunatnoziemne":

Regiony fizycznogeograficzne Polski (plansza 16) ...

Zagrożenia gleb (plansza 24) ...

Zagrożenia gleb (plansza 21) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie