Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Giedyminowicze

Giedyminowicze

Słupy Giedymina herb rody Giedyminowiczów

Giedyminowicze - dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina . Jej gałęzią była dynastia Jagiellonów , a także wiele polskich , litewskich i ruskich rodów książęcych .

Spis treści

Przedstawiciele dynastii Giedyminowiczów

Dowmunt
~ NN├─>
Butygejd
└─>
Butywid (Pukuwer)
 (zm. 
1296
), 
wielki książę litewski
 od 
1292
 ~ NN ├─>
Witenes
 (zm. 
1315
), 
wielki książę litewski
 od 
1296
 └─>
Giedymin
 (ok. 
1275
 - 
1341
), 
wielki książę litewski
 od 
1316
  ~ Jewna (zm. 
1344
), księżniczka 
połocka
  ├─>
Narymunt Gleb
 (
1300
 - 
1348
) książę 
połocki
  │ ~ Maria Tokhtai  │ ├─>Michał, zob. 
Pińscy
  │ └─>Aleksander (
1338
 - 
1386
)  │   ~ Helena  │   └─>Patrycy (zm. 
1388
), zob. 
Golicynowie
, 
Kurakinowie
  ├─>
Olgierd
 (ok. 
1296
 - 
1377
), 
wielki książę litewski
 od 
1345
  │ ~ nieznana z imienia żona (być może Maria vel Anna, księżniczka 
witebska
)  │ ├─>
Fiodor
 (zm. między 
1394
 a 
1400
), książę 
ratneński
  │ │ ~ NN  │ │ └─>
Sanguszko
 (zm. 
1454
), zob. 
Sanguszkowie
  │ ├─>
Andrzej Garbaty
 (
1319
 - 
1399
), książę 
połocki
  │ │ ~ NN  │ │ └─>Fiodor (zm. 
1387
), zob. 
Połubińscy
  │ ├─>
nieznany z imienia syn
 (zm. 
1353
)  │ ├─>
Dymitr Starszy
 (
1320
 - 
1399
), książę 
briański
, 
trubecki
, 
drucki
  │ │ ~ Anna  │ │ └─>
Michał Trubecki
  │ ├─>
Włodzimierz
 (zm. 
1398
), książę 
kijowski
  │ │ ~ NN  │ │ ├─>Aleksander Słucki (zm. 
1454
), zob. 
Olelkowicze-Słuccy
  │ │ └─>
Iwan Bielski
, zob. 
Bielscy
  │ ├─>nieznana z imienia córka (zm. 
1370
 lub później)  │ │ ~ kniaź Iwan Nowosilski  │ ├─>Agrypina Maria (zm. 
1393
)  │ │ ~ Borys (zm. 
1394
), książę horodecki i nowogrodzki  │ ~ 
Julianna
 (w lub po 
1320
 - 
1392
), księżniczka 
twerska
  │ ├─>
Jagiełło Władysław
 (ok. 
1351
 - 
1434
), 
król Polski
 od 
1386
, 
wielki książę litewski
 
1377
 - 
1381
, 
1382
 - 
1401
  │ ├─>
Skirgiełło
 (
1354
 - 
1397
), książę 
trocki
, 
połocki
 i 
kijowski
  │ ├─>
Korybut Dymitr
 (zm. 
1404
), książę nowogrodzko-siewierski  │ │ ~ Anastazja, księżniczka riazańska  │ │ └─>
Fiodor
 (zm. 
1442
), domniemany protoplasta kniaziów 
Nieświckich
 i innych domów książęcych idących od nich    │ ├─>
Lingwen Szymon
 (zm. 
1431
), książę mścisławski  │ │ ~ Maria (zm. 
1399
), córka 
Dymitra Dońskiego
  │ │ └─>Jerzy Mścisławski, zob. 
Mścisławscy
  │ ├─>
Korygiełło Kazimierz
 (zm. 
1390
)  │ ├─>Wigunt Aleksander (zm. 
1392
), książę 
kiernowski
  │ │ ~ Jadwiga (ur. 
1367
), córka 
Władysława Opolczyka
  │ ├─>
Świdrygiełło
 (ok. 
1370
 - 
1452
), 
wielki książę litewski
 
1430
 - 
1432
  │ ├─>Joanna (Kenna, zm. 
1368
)  │ │ ~ 
Kazimierz IV
 (
1351
 - 
1377
), 
książę słupski
  │ ├─>Helena (zm. 
1438
)  │ │ ~ 
Włodzimierz Chrobry
 (
1353
 - 
1410
), książę ruski  │ ├─>Maria  │ │ ~ Dawid, książę horodecki  │ ├─>Wilheida Katarzyna (zm. 
1422
)  │ │ ~ Jan II (zm. 
1416
), książę 
meklemburski
  │ ├─>
Aleksandra
 (zm. 
1434
)  │ │ ~ 
Siemowit IV
 (
1352
 - 
1426
)  │ └─>Jadwiga (zm. 
1407
)  │   ~ 
Jan III
 (
1366
 - 
1405
), książę 
oświęcimski
  ├─>Maria (zm. 
1349
)  │ ~ Dymitr Groźnooki (
1299
 - 
1326
), książę 
włodzimierski
 i 
twerski
  ├─>
Koriat Michał
 (zm. 
1362
), książę 
nowogródzki
 
1341
 - 
1347
  │ ~ NN  │ └─>
Konstanty
 (zm. 
1390
)  │   ~ NN  │   └─>
Wasyl Czartoryski
 (
1390
 - 
1416
), zob. 
Czartoryscy
  ├─>
Jawnuta
 (zm. 
1366
), 
wielki książę litewski
 
1341
 - 
1345
  │ ~ NN  │ └─>Michał Zasławski (zm. 
1399
), zob. 
Zasławscy-Mścisławscy
  ├─>
Kiejstut
 (
1297
 - 
1382
), książę 
trocki
, 
wielki książę litewski
 od 
1381
  │ ~ Biruta (zm. 
1382
)  │ ├─>
Witold
 (
1352
 - 
1430
) 
wielki książę litewski
 od 
1401
  │ ├─>Towtiwił Konrad (zm. 
1390
)  │ ├─>
Zygmunt Korybut
 (zm. 
1440
) 
wielki książę litewski
 od 
1432
  │ ├─>Maria Milusza (zm. 
1404
)  │ ├─>
Danuta Anna
 (
1362
 - 
1448
)  │ │ ~ 
Janusz I Starszy
 (
1346
 - 
1429
), książę mazowiecki  │ └─>
Ryngałła Anna
 (zm. 
1433
)  │   ~ 
Henryk mazowiecki
 (
1366
 - 
1393
)  │   ~ 
Aleksander Dobry
 (zm. 
1432
), hospodar 
mołdawski
  ├─>
Aldona Anna
 (
1309
 - 
1339
)  │ ~ 
Kazimierz III Wielki
 (
1310
 - 
1370
), 
król Polski
 od 
1333
  ├─>
Lubart Dymitr
 (zm. 
1384
), książę 
włodzimierski
 i 
łucki
)  ├─>
Monwid
 (ur. ok. 
1313
/
1315
, zm. 
1348
) książę 
kiernowski
  ├─>Damilla Elżbieta (zm. 
1364
)  │ ~ 
Wacław
 (
1293
 - 
1336
), książę 
płocki
 od 
1313
  ├─>Eufemia (zm. 
1342
), 
księżna halicka
  │ ~ 
Bolesław Jerzy II
 (ok. 
1310
 - 
1340
) 
książę halicko-włodzimierski
  └─>Augusta Anastazja (zm. 
1345
)    ~ 
Siemion Dumny
 (
1316
 - 
1353
) 
wielki książę moskiewski
Wielcy książęta Litwy
 • 1292-1296 Pukuwer
 • 1296-1315 Witenes (syn)
 • 1316-1341 Giedymin (brat)
 • 1341-1345 Jewnut Iwan (syn)
 • 1345-1377 Olgierd (brat)
 • 1377-1401 Władysław Jagiełło (syn)
 • 1401-1430 Witold Aleksander (syn Kiejstuta)
 • 1430-1432 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)
 • 1432-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)
 • 1440-1492 Kazimierz (syn Władysława Jagiełły)
 • 1492-1505 Aleksander (syn)
 • 1506-1548 Zygmunt Stary (brat)
 • 1522-1572 Zygmunt August (syn)
Książęta Kiernowa i Słonima
 • do 1342 Monwid (syn Giedymina)
Książęta Trok
 • 1337-1382 Kiejstut (syn Giedymina)
 • 1382-1397 Skirgiełło Iwan (syn Olgierda)
 • 1397-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Zasławiu

 • do 1366 Jewnut Iwan (syn Giedymina)
 • 1386-1399 Michał (syn)
 • 1399-poł.XVw. Jerzy (syn)

Książęta Nowogródka

 • do 1348 Narybut Gleb (syn Giedymina)
 • 1348-1358 Koriat Michał (brat)
 • 1358-1362 Wojdat (syn Kiejstuta)
 • 1362-1390 Towtiwił Konrad (brat)
 • od 1384 Jerzy (syn Wojdata)

Książęta Podola

 • do 1374 Jerzy (syn Koriata Michała)
 • 1375-1380 Aleksander (syn)
 • 1385-1390 Konstanty (syn Koriata Michała)
 • 1392-1393 Fiodor (brat)
 • 1400-1402 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Munkaczu

 • 1360-1416 Fiodor (syn Koriata Michała)

Książęta Włodzimierza

 • 1379-1384 Lubat Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431 Fiodor (syn)

Książęta Łucka

 • 1379-1384 Lubat Dymitr (syn Giedymina)
 • 1384-1431Fiodor (syn)
 • 1437 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta na Żydaczowie

 • 1400-1431 Fiodor (syn Lubarta Dymitra)

Książęta Pińska

 • od 1342 Michał (syn Narymuta Gleba)
 • 1355-koniec XIV w. Wasyl (syn)
 • 1471-1501 Maria Gasztołdówna (żona Siemiona księcia Słucka i Kopyla)
 • 1488-1495 Wasyl (syn)
 • 1501-1518 Aleksandra (Olena) (siostra)

Książęta Bełzu

 • 1390-1392 Aleksander (syn Narymuta Gleba)

Książęta Możeccy

 • 1383-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

=Książęta Starodubowscy

 • do 1387 Patrycy (syn Narymuta Gleba)
 • 1388-1407 Aleksander (syn)
 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)
 • 1406-1440 Zygmunt (syn Kiejstuta)

Książęta na Korcu

 • od 1407 Aleksander Korecki (syn Patrycego)

Książęta Połocka

 • ok. 1326 Wojn (syn Pukuwera)
 • 1342-1387Andrzej (syn Olgierda)
 • 1387-1397 Skirgiełło Iwan (brat)

Książęta Pskowa

 • 1342 Andrzej (syn Olgierda)
 • 1378 Andrzej (ponownie)
 • 1389-1399 Michał (syn)
 • 1389-1399 Siemion (brat)
 • 1399-1437 Iwan (brat)
 • 1439-1442 Aleksander (syn)

Książęta Briańska

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Triubiczewa

 • 1372-1399 Dymitr (syn Olgierda)

Książęta na Czartorysku

 • do 1390 Konstanty Czartoryski (syn Olgierda)
 • ok. 1393 Wasyl (syn)

Książęta Kopyla

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)

Książęta Słucka

 • 1395-1398 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1398-1454 Aleksander (Olelko) (syn)
 • 1454-1481 Michał Olelkowicz (syn)
 • 1481-1505 Siemion (syn)
 • 1505-1542 Jerzy (syn)

Książęta na Ratnie, Kowlu, Lubomli i Wiżwie

 • 1387-1394 Fiodor (syn Olgierda)
 • 1433-1443 Sanguszko (syn Fiodora)
 • 1443-1454 Sanguszko (syn Fiodora)

Książęta Kijowa

 • 1362-1395 Włodzimierz (syn Olgierda)
 • 1395-1397 Skirgiełło Iwan (brat)
 • 1441-1454 Aleksander (Olelko) (syn Włodzimierza)
 • 1454-1474 Siemion (syn)

Książęta Mścisławia

 • 1377- 1431 Lingwerli Szymon (syn Olgierda)
 • 1422-1456 Jerzy (syn)
 • 1443-1483 Iwan (syn)
 • 1483-1529 Jawnutowicze Zasławscy
 • 1529-1567 Zygmunt August (syn Zygmunta I Starego króla Polski)

Książęta Nowogrodu Siewierskiego

 • 1386-1393 Korybut Dymitr (syn Olgierda)

Książęta Kiernowa

 • do 1392 Wigunt Aleksander (syn Olgierda)

Książęta Czernihowa

 • 1419-1430 Świdrygiełło Bolesław (syn Olgierda)

Książęta Kobrynia

 • 1387-1417 Roman (syn Fiodora księcia na Ratnie)
 • 1412-1416 Hurko (brat)
 • 1431-1455 Siemion (syn Romana)
 • 1465-1487 Iwan (syn)

Książęta na Białej

 • do 1446 Iwan (syn Włodzimierza)
 • do 1522 Siemion (syn)

Książęta na Ainie, Słoweńsku, Mohilnie, Kamieńcu, Łohojsku, Połonnym

 • do 1457 Andrzej (syn Włodzimierza)

Bibliografia

 • W. Dworzaczek, Genealogia, cz.2: Tablice, Warszawa 1959, tabl.13,15-16
 • J Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 1895.
 • J. Wolff, Ród Giedymina, Kraków 1886.


Inne hasła zawierające informacje o "Giedyminowicze":

Historia Rosji ...

Giedyminowicze Słupy Giedymina herb rody GiedyminowiczówGiedyminowicze - dynastia władców litewskich wywodząca się od wielkiego księcia Giedymina . Jej ...

Lubart ...

Jagiellonowie ...

Władcy Rusi Kijowskiej ...

Kazimierz Chodynicki ...

Dymitr Koriatowicz ...

Piastowie ...

Władcy Polski ...

Świeckie oznaki godności ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Giedyminowicze":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie