Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

giełda

giełda - to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których są sprzedawane ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji. Współczesne giełdy poddane są regulacji i kontroli ze strony państwa, które udziela koncesji na ich działanie i określa sposoby ich nadzorowania. Statut i regulamin działania określają cel giełdy, prawa i obowiązki członków, organizacje władz, warunki i technikę zawierania transakcji, formy rozstrzygania sporów i reklamacji. Wg zasięgu geograficznego

 • regionalne
 • krajowe
 • międzynarodowe

Giełda towarów

Jest to rynek, na którym w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaży towarów jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są więc towary masowe o wspólnych cechach typowych dające się ująć w standardy. Na giełdzie dokonuje się transakcji bez fizycznej obecności towarów, a jedynie na podstawie ich charakterystyki i standaryzacji określonej w kontrakcie. W giełdowych składach towarowych, producenci mogą zdeponować swój towar, który zostanie przebadany pod kątem jakości i otrzyma określony standard. Deponujący jako potwierdzenie przyjęcia towaru otrzymuje kwit składowy, tak zwany warrant, który jako papier wartościowy może być przedmiotem obrotu na giełdzie. Cechami towarów giełdowych są:

 • jednorodność dająca się ująć w standardy
 • trwałość
 • istnienie masowości podaży i popytu dla danego towaru

Giełda walorów

Pod względem wartości zawieranych transakcji, obroty na giełdach walorów znacznie przewyższają obroty towarami i usługami. Podmiotami uczestniczącymi w giełdach walorów są przede wszystkim banki, władze monetarne państwa, a także przedsiębiorstwa i osoby fizyczne – reprezentowane przez brokerów. Wśród giełd walorów najważniejszą rolę odgrywają rynki papierów wartościowych, akcji i obligacji. Giełda usług

Przedmiotem kontraktu na międzynarodowych giełdach usług są przede wszystkim:

 • usługi transportowe
 • usługi ubezpieczeniowe
 • pośrednictwo transakcyjne
Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym maklerzy dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych. W Polsce została otwarta 16 kwietnia 1991 r. Trend giełdy, tendencja giełdy

Istnieje coś takiego jak tendencja giełdy, która pozwala na teoretyczne przewidzenie przyszłego kursu. Zalicza się to do pojęcia wskaźniki dynamiki giełdy. Podział transakcji giełdowych

Ogół transakcji giełdowych dzielimy na:
 • transakcje rzeczywiste – celem jest faktyczny zakup lub sprzedaż towaru (przeniesienie prawa własności) znajdującego się na składzie, w pobliżu giełdy, bądź w dalszej odległości. Może to być także towar będący dopiero w fazie produkcji. Ze względu na termin i sposób dostawy transakcje rzeczywiste dzieli się na:
  • transakcje z natychmiastową dostawą (spot) – odbiór towaru następuje w ciągu jednego dnia do dwóch tygodni od chwili zawarcia umowy
  • transakcje na przybycie lub na towary w drodze – dotyczą towarów już załadowanych i skierowanych do określonego miejsca, po zawarciu transakcji nabywca wskazuje miejsce, gdzie towar ma być ostatecznie dostarczony
  • transakcje na załadowanie – dostawca po zawarciu umowy w ustalonym późniejszym terminie ma obowiązek załadować towar w porcie wysyłki lub innym miejscu i skierować go do miejsca ustalonego w umowie.
 • transakcje nierzeczywiste – zawierane nie dla chęci kupna samego towaru, ale dla odsprzedaży kontraktu po zmienionej w międzyczasie cenie. Transakcje te nazywane są też często spekulacyjnymi. Pozwalają na rozwój asekuracji cenowej i łagodzą wpływ koniunktury na wahania cen towarów.


Inne hasła zawierające informacje o "giełda":

Akcja (prawo) ...

Towar magazynie .3. Towar ( ang. commodity) – wszystko, co może być przedmiotem obrotu na giełdach , np. towary masowe, obligacje , waluty , instrumenty finansowe, a nawet indeksy giełdowe. ...

Wrocław ...

1987 – doszło do krachu na Wall Street . 19 października – "czarny poniedziałek" na giełdach . Giełda w Nowym Jorku zanotowała jeden z najwyższych spadków kursów w ...

Lhasa drzewny, skórzany, metalowy, włókienniczy, spożywczy i maszynowy. Elektrownia geotermiczna .Giełda połączona satelitarnie z giełdami w Szanghaju i Shenzhen .Węzeł drogowy; lotnisko; w 2006 została otwarta kolej ...

Przemysł owocowo-warzywny surowcowe najczęściej odbywa się poprzez kontraktację , a niekiedy w drodze zakupów na giełdach , targowiskach i od pośredników. Obecnie jest to jedna z głównych branż ...

Walencja ...

1792 ...

Proces stochastyczny ...

1914 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "giełda":

07. System finansowy gospodarki (plansza 14) ...

026. Stuttgart, część 1 (plansza 7) ...

215 Sytuacja gospodarcza na świecie (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie