Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Status prawny spółka akcyjna
Data założenia 1991
Lokalizacja Warszawa
Ważni pracownicy Ludwik Sobolewski – prezes
Kapitalizacja1080 mld zł
Liczba spółek382
Główne indeksy WIG , WIG20 , mWIG40 , sWIG80
Strona internetowa giełdy
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Forma prawna spółka akcyjna
Siedziba 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
Numer KRS 0000082312
Kapitał zakładowy 42.000.000,00 zł
Strona internetowa
Wejście do Centrum Giełdowego w Warszawie
Aktualna siedziba Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej w Warszawie
Centrum Bankowo-Finansowe, była siedziba Giełdy Papierów Wartościowych. Budynek wzniesiony w latach 1948-1952 jako siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Budynek giełdy od 1876 do II wojny światowej. Został kompletnie zniszczony podczas działań wojennych.
Bank Polski, budynek giełdy 1828 od 1876.
Pałac Saski, pierwszy budynek giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828. Został kompletnie zniszczony podczas działań wojennych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje , obligacje , prawa poboru , itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego ( 19 września 2006 zastąpiła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 :

 • o obrocie instrumentami finansowymi,
 • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy . Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są WIG oraz WIG20 i mWIG40 .

Według stanu na maj 2010 na GPW notowane są 382 spółki, których kapitalizacja wynosi 760,556 mld złotych z czego 472,523 mld przypada na spółki krajowe a 288,032 mld na spółki zagraniczne[1].

Prezesem giełdy od 1991 roku był Wiesław Rozłucki , w 2006 zastąpił go Ludwik Sobolewski .

Spis treści

Struktura

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna .

Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:

 • Walne Zgromadzenie – organ najwyższy
 • Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy
 • Zarząd zwany Zarządem Giełdy

Najwyższym organem giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność giełdy, decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy. Rada składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów.

Zarząd giełdy kieruje bieżącą działalnością giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czterech osób. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu wybrany przez walne zgromadzenie.

Skład Rady Giełdy

 • Leszek Pawłowicz – prezes Rady Giełdy
 • Marek Wierzbowski – wiceprezes Rady Giełdy
 • Maria Dobrowolska
 • Małgorzata Kalicka
 • Mateusz Rodzynkiewicz
 • Maria Sierpińska
 • Sebastian Skuza

Skład Zarządu Giełdy

 • Ludwik Sobolewski – prezes zarządu
 • Lidia Adamska – członek zarządu
 • Beata Jarosz – członek zarządu
 • Adam Maciejewski – członek zarządu

Harmonogram sesji

Harmonogram notowań ciągłych na GPW

 • 8-9 – przyjmowanie zleceń na otwarcie
 • 9 – określenie kursu na otwarcie
 • 9-16.10 – notowania ciągłe
 • 16.10-16.20 – przyjmowanie zleceń na zamknięcie
 • 16.20 – określenie kursu na zamknięcie (fixing)
 • 16.20-16.30 – dogrywka
 • 16.30-16.35 – przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji

Harmonogram notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na GPW

 • 8-8.30 – przyjmowanie zleceń na otwarcie
 • 8.30 – określenie kursu na otwarcie (fixing)
 • 8.30-16.10 – notowania ciągłe
 • 16.10-16.20 – przyjmowanie zleceń na zamknięcie
 • 16.20 – określenie kursu na zamknięcie (fixing)
 • 16.20-16.30 – dogrywka
 • 16.30-16.35 – przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji

Harmonogram notowań jednolitych na GPW

 • 8.30-11 – przyjmowanie zleceń na otwarcie
 • 11-11.15 – interwencja
 • 11.15 – określenie kursu jednolitego (fixing)
 • 11.15-11.45 – dogrywka
 • 11.45-14.45 – przyjmowanie zleceń na zamknięcie
 • 14.45-15 – interwencja
 • 15 – określenie kursu jednolitego (fixing)
 • 15-15.30 – dogrywka
 • 15.30-16.35 – przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji

Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

Wybrane wydarzenia

 1. o obrocie instrumentami finansowymi,
 2. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 3. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,

które zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 • 14 grudnia 2005 r. – WIG20 pokonuje kolejny psychologiczny poziom 2600 punktów (na zamknięciu 2601,96 pkt), przy obrotach 1,172 mld zł.
 • 13 kwietnia 2006 r. – WIG20 pierwszy raz kończy sesję powyżej 3000 punktów (3023,69 punktów na zamknięciu).
 • 4 maja 2006 r. – WIRR pokonuje barierę 10 000 punktów (10 028,24 na zakończeniu sesji). Zanotowano także wysokie obroty – 1,684 mld zł.
 • 5 maja 2006 r. – WIG po raz pierwszy pokonuje poziom 45 tysięcy (45 070,86 punktów na końcu sesji).
 • 8 maja 2006 r. – WIG20 na zamknięciu sesji osiągnął 3327,19 punktów.
 • 18 stycznia 2007 r. - MIDWIG osiąga poziom 4128,14 pkt, odnotowano także obroty w wysokości 3,706 mld zł.
 • 19 stycznia 2007 r. - WIG osiągnął poziom 54 048,19 pkt, a WIG20 zamknął się na poziomie 3457,94 pkt.
 • 13 lutego 2007 r. - Zawieszenie notowań giełdowych na ponad 3 godziny, z powodu przerwy w komunikacji między Giełdą, a domami maklerskimi. Przyczyną było uszkodzenie przełącznika .
 • 16 marca 2007 r. - Po sesji indeksy MIDWIG i WIRR zostają zastąpione nowymi: mWIG40 i sWIG80 .
 • 2 lipca 2007 r. - Z powodu awarii systemu transakcyjnego sesja giełdowa rozpoczęła się z dwugodzinnym opóźnieniem.
 • 13 maja 2010 r. - Odnotowano największe obroty w dotychczasowej historii giełdy, ukształtowały się one na poziomie 6,6 mld zł.

Indeksy

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie":

Wincenty Okołowicz ...

Władysław Komar ...

1972 ...

Numer kierunkowy ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Akcja (prawo) ...

Józef Paszkowski ...

Stanisław Konarski ...

Janusz Józefowicz ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie":

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 10) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 13) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie