Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik geolog

Prowadzi w zespołach badawczych lub indywidualnie badania i pomiary geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, w celu określenia współczynnika filtracji wody, wydajności studni, poziomu zwierciadła wody w studni; zajmuje się pobieraniem i badaniem gruntów dla celów budowlanych oraz wykonuje inne prace, wynikające z zakresu prowadzonych badań, używając w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Zadania zawodowe
 • uczestniczenie w pracach zespołu dokumentującego zasoby wodne, surowcowe oraz przydatność gruntów dla celów budowlanych
 • opracowywanie dokumentacji geotechnicznej w ramach posiadanych uprawnień
 • wykonywanie polowych opisów i diagnostyki minerałów i skał
 • wykonywanie polowych pomiarów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynier­skich, w tym: badań i pomiarów wód gruntowych dla celów budowlanych, zaopatrzenia w wodę pitną i na potrzeby przemysłu, obserwowanie i mierzenie zwierciadła wody podziemnej w otworach badawczych i eksploatacyjnych
 • nadzorowanie próbnych pompowań studni
 • pobieranie z wykonanych otworów próbek wody do badań laboratoryjnych, tj. analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych
 • pobieranie z wykonanych otworów i wyrobisk próbek gruntów do badań ich nośności
 • przygotowywanie próbek geologicznych do specjalistycznych aparaturowych badań laboratoryjnych
 • utrwalenie opisów zaobserwowanych faktów terenowych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej
 • nadzorowanie prawidłowego wykonywania robót i pomiarów terenowych
 • wykonywanie podstawowych pomiarów geodezyjnych, określających lokalizację punktów dokumentacyjnych, w tym również korzystanie z systemu i aparatury GPS
 • kameralne opracowywanie i komputerowe przetwarzanie danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych
 • przygotowywanie i zestawianie elementów tekstowych, graficznych i obliczeniowych projektów badań i dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

Geolog DOLNOŚLĄSKIE
Geolog KUJAWSKO-POMORSKIE
Geolog LUBELSKIE
Geolog LUBUSKIE
Geolog ŁÓDZKIE
Geolog MAŁOPOLSKIE
Geolog MAZOWIECKIE
Geolog OPOLSKIE
Geolog PODKARPACKIE
Geolog PODLASKIE
Geolog POMORSKIE
Geolog ŚLĄSKIE
Geolog ŚWIĘTOKRZYSKIE
Geolog WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Geolog WIELKOPOLSKIE
Geolog ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie