Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Agencje Unii Europejskiej

Agencje Unii Europejskiej

Unia Europejska na skróty

Agencje UE
Członkowie
Edukacja
Euro
Geografia
Gospodarka
Historia
Języki
Kandydaci
Kultura

Lizbona
Obywatelstwo
Polityka
Poziom życia
Rozszerzenia
Rynek
Statystyka
Struktura
Wojsko

Agencje Unii Europejskiej to specjalne zdecentralizowane organy Unii Europejskiej zajmujące się określoną niewielką wydzieloną dziedziną polityki UE. Najczęściej pełnią one funkcje informacyjne czy techniczne.

Agencje UE są autonomiczne (choć nie w pełni) wobec głównych organów Unii, posiadają osobowość prawną . Tym, co odróżnia je od podstawowych organów UE (instytucji) jest m.in. sposób powoływania. Do powstania agencji wystarczy akt prawa wtórnego (zwykle rozporządzenie), niekoniecznie muszą być zapisane w traktatach.

Zadania agencji

Istnieje kilka ogólnych zadań leżących u podstaw działalności agencji jako całości:

  • agencje wnoszą pewien stopień decentralizacji i rozproszenia geograficznego do działań Wspólnoty,
  • nadają one wyższą rangę zadaniom, jakie zostały im powierzone, poprzez utożsamianie ich z samą agencją,
  • niektóre z nich opracowują naukowy lub techniczny know-how w określonych, precyzyjnie zdefiniowanych dziedzinach,
  • zadaniem innych jest integracja różnych grup interesów w celu ułatwienia dialogu na szczeblu europejskim (przykładowo pomiędzy partnerami społecznymi) lub międzynarodowym.

Sposób działania agencji

Agencją kieruje Zarząd ustalający główne wytyczne i zatwierdzający program pracy.Członkami tego organu są zawsze przedstawiciele Państw Członkowskich i jeden lub kilku przedstawicieli Komisji. Liczebność zarządu waha się od szesnastu do siedemdziesięciu ośmiu członków.

Dyrektor wykonawczy, prawny przedstawiciel agencji, mianowany jest przez Zarząd lub przez Radę Ministrów.

Komitety techniczne lub naukowe - ciała doradcze, składające się ekspertów w danej dziedzinie, mają zadanie opiniodawcze i informacyjne.

Agencje finansowane są ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Unii Europejskiej, z wyjątkiem pięciu z nich, które utrzymują się samodzielnie. Są to:Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) , Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin , Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego , oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej , które otrzymuje wsparcie finansowe od swoich klientów.

Lista agencji Unii Europejskiej
SkrótNazwa agencjiSiedzibaPoczątek
działalności
Agencje pierwszego filaru ( wspólnotowe )
Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Saloniki 1975
Eurofound Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Dublin 1975
EEA Europejska Agencja Środowiska Kopenhaga 1993
ETF Europejska Fundacja Kształcenia Turyn 1994
ECMDDA Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Lizbona 1993
OHIM Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) Alicante 1994
EMA Europejska Agencja Leków Londyn 1995
OSHAEuropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Bilbao 1994
CPVO Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin Angers 1994
CdT Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej Luksemburg 1994
FRA Europejska Agencja Praw Podstawowych Wiedeń 2007
EAREuropejska Agencja Odbudowy Saloniki 2000
EFSA Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności Parma 2002
EMSA Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu Lizbona 2002
EASA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Kolonia 2002
ENISA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Iraklion 2004
ECDC Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Sztokholm 2004
ERA Europejska Agencja Kolejowa Lille i Valenciennes 2004
Frontex Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej Warszawa 2005
CFCA Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa Bruksela (tymczasowo) 2005
GSA Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej Bruksela (tymczasowo) 2004
ECHA Europejska Agencja Chemikaliów Helsinki 2007
Fusion for Energy Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej Barcelona 2007
Agencje drugiego filaru
ISS Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem Paryż 2002
EUSC Centrum Satelitarne Unii Europejskiej Torrejón de Ardoz 2002
EDA Europejska Agencja Obrony Bruksela 2004
Agencje trzeciego filaru
Europol Europejski Urząd Policji Haga 1999
Eurojust Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej Haga 2002
CEPOL Europejskie Kolegium Policyjne Bramshill 2004
Agencje wykonawcze
REAAgencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych Bruksela 2007
EACEAAgencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Bruksela 2006
EACIAgencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności Bruksela 2005
TEN-TEAAgencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej Bruksela 2006
PHEAAgencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego Luksemburg 2005

Wkrótce w wyniku toczących się obecnie prac legislacyjnych powstaną:

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Agencje Unii Europejskiej":

XVI wiek ...

1972 ...

Szkoci ...

Szlezwik ...

Nowa Anglia ...

Maine ...

Stanisław Hozjusz ...

Janusz Józefowicz ...

1986 ...

Zygmunt III Waza ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Agencje Unii Europejskiej":

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 6) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 7) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie