Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Geologia

Geologia

Prowincje geologiczne świata
Płyty kontynentalne

      Tarcze kontynentalne

      Platformy kontynentalne

      Orogeny

     Baseny

      Skały wylewne

     Przedłużenia płyt

Płyty oceaniczne

     0-20 mln. lat

     20-65 mln. lat

     >65 mln. lat

Młotek geologiczny
schemat

schemat
fotografia

fotografia
 

Geologia ( gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi , zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych .

Spis treści

Historia geologii

Pierwsze próby wyjaśnienia procesów przyrodniczych podejmowali już filozofowie starożytni . Heraklit z Efezu za przyczynę wszechrzeczy uważał ogień. W pismach Herodota znajdujemy informacje ściśle geologiczne. Arystoteles sądził, że lądy były wielokrotnie zalewane przez morze. Eratostenes z Cyreny w dziele Geographica stworzył podwaliny nauk geograficznych.
Pliniusz Starszy w I w n.e. napisał 37 ksiąg Historii naturalnej, która przez wiele wieków była głównym źródłem wiedzy w zakresie nauk o Ziemi (zwłaszcza mineralogii ).
Wieki średnie były okresem zastoju w europejskich naukach przyrodniczych. Dopiero rozwój górnictwa przyniósł wiele nowych obserwacji z dziedziny geologii.
W XVII i XVIII w. wzrosło zainteresowanie wnętrzem naszej planety. Hipotezy dotyczące powstania i budowy Ziemi znajdujemy w dziełach Kartezjusza , Athanasiusa Kirchera czy Georga-Louisa Buffona .
W tym czasie Abraham Gottlob Werner - niemiecki mineralog i geolog - wykładał na Akademii we Friebergu geologię pod nazwą geognozji. Przełom XVIII i XIX wieku był okresem ostrych starć pomiędzy zwolennikami dwóch kierunków w geologii: neptunizmu i plutonizmu .
Na przełom XVIII i XIX wieku przypada również aktywność Stanisława Staszica , którego dzieło O ziemiorództwie Karpatow i innych gor i rownin Polski, wydane w 1815 r., było pierwszym w języku polskim, obszernym opisem budowy geologicznej Polski i krajów ościennych.
W XIX wieku uwagę geologów przyciągały problemy posłużenia się szczątkami organicznymi zawartymi w skałach ( skamieniałości ) przy ustalaniu wieku skał. William Smith wprowadził pojęcie skamieniałości przewodniej i stworzył zasady stratygrafii . Badania skamieniałości pozwoliły Georgesowi Cuvierowi , twórcy paleontologii , sformułować teorię katastrof (w końcu XX wieku teoria ta odżyła pod nazwą neokatastrofizm). Przeciwnikiem teorii Cuviera był Charles Lyell , który rozwinął hipotezę Jamesa Huttona znaną pod nazwą uniformitarianizmu .
Rozwój nowoczesnej geologii datuje się od połowy ubiegłego wieku. Eduard Suess , zajmujący się głównie tektoniką, stworzył syntezę wiedzy geologicznej przełomu XIX i XX wieku. Léonce Élie de Beaumont stworzył teorię kontrakcji , zgodnie z którą procesy górotwórcze zachodzące na Ziemi miałyby być związane z jej kurczeniem się. James Dwight Dana był twórcą systematyki minerałów , a także wprowadził do geologii termin geosynklina . Olbrzymie znaczenie miały prace Alfreda Wegenera , którego poglądy leżą u podstaw współczesnej teorii tektoniki płyt litosfery , najpełniej tłumaczącej niemal wszystkie zjawiska rządzące ewolucją skorupy ziemskiej.

Podział

W miarę postępu badań wyodrębniły się liczne działy geologii, które dzisiaj są w znacznym stopniu naukami samodzielnymi. Najważniejszymi z nauk geologicznych są:

Naukami pomocniczymi w geologii są kartografia geologiczna oraz paleontologia , zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących biostratygrafii . Dziedziną pokrewną jest geofizyka .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Geologia":

Uznam ...

Jura ...

Metamorfizm kontaktowy ...

Mułowiec Maliszewska. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. .S. Orłowski i M. Szulczewski. Geologia historyczna. Część pierwsza. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1990. . ...

Zlepieniec ...

Niecka śródsudecka ...

Zieleńce ...

Amfibolit ...

Łupek łyszczykowy ...

Granit karkonoski Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc , Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972Petrografia granitu Karkonoszy, Geologia Sudetica, v. II, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1966, ss. 7-120 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Geologia":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 12) ...

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 13) ...

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie