Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

gallikanizm

gallikanizm - ruch polityczno-religijny we Francji, zapoczątkowany został w XIII wieku na Sorbonie, dążący do ograniczenia wpływów i uprawnień papieskich na rzecz państwa. Głosił wyższość władzy świeckiej na duchowną. Rozwinął się szczególnie po Soborach w Konstancji (1414) i Bazylei (1431). W 1516 roku na mocy konkordatu królowie francuscy uzyskali prawo obsadzania biskupstw oraz wyższych stanowisk kościelnych. W 1682 r. pod naciskiem Ludwika XIV, uchwalono tzw. artykuły gallikańskie, głoszące m.in. niezależność królów francuskich od papieża, wyższość soboru nad papieżem, zależność jego władzy od prawa kościelnego i zależność jego nieomylności od zgody całego Kościoła. Gallikalizm znalazł poparcie jansenistów, a następnie części przywódców Rewolucji francuskiej. Do zasad gllikalizmu nawiązywał Napoleon I w ogłoszonych artykułach organicznych, pogłębiających rozdział kościoła od państwa. Formalne przeprowadzenie tego rozdziału we Francji w 1905 r. pomniejszyło znaczenie doktryny.

Nazwę gallikanizm ukuto w XIX w. na określenie kompleksu tendencji o charakterze teologicznym i politycznym, dążących do zachowania swoistych tradycji liturgicznych oraz autonomii Kościoła francuskiego w stosunku do władzy Stolicy Apostolskiej.

Można wyróżnić gallikanizm o charakterze kościelnym, wywodzący się z prądów soborowych i gallikanizm o obliczu politycznym. Ten ostatni określa się jako tendencję do umacniania kontroli władzy nad obszarem spraw związanych z życiem Kościoła.

Gallikanizm spotkał się z oporem ze Stolicy Apostolskiej i ze strony prądów w łonie francuskiego katolicyzmu, które akcentowały posłuszeństwo wobec Stolicy Piotrowej. Ostatecznie gallikanizm upadł wraz z orzeczeniami Soboru Watykańskiego I co do prymatu oraz nieomylności papieża.


Inne hasła zawierające informacje o "gallikanizm":

Sykstus IV ...

Paweł V ...

Starokatolicyzm ...

Kategoria:Historia Kościoła katolickiego ...

Aleksander VIII ...

Aleksander VI awiniońskiej , od dawna dążyli do podporządkowania sobie papiestwa i spraw kościelnych (zob. gallikanizm ). Przeciw Francuzom Aleksander VI opierał się na przyjaźni z Portugalią i ...

Sobór w Sienie ...

gallikanizm align=justify> gallikanizm - ruch polityczno-religijny we Francji, zapoczątkowany został w XIII wieku ...


Inne lekcje zawierające informacje o "gallikanizm":

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 6) ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 7) ...

108 Życie religijne w okresie nowożytnym (plansza 5) w sprawy świeckie. W XVII w., głównie w okresie panowania Ludwika XIV, gallikanizm zyskał nowe oblicze poprzez dążenie proboszczów francuskich do utworzenia kościoła narodowego. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie