Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Głowa owada

Głowa owada

Głowę owada tworzy jednolita puszka głowowa. Po stronie dolnej występuje otwór gębowy w otoczeniu trzech par różnie ukształtowanych przysadek gębowych.

Głowa nie wykazuje segmentacji u postaci dojrzałych. W rozwoju zarodkowym głowa powstaje z 6 segmentów:

 1. arkonu wyposażonego w oczy złożone i oczy proste (z reguły od jednego do trzech)
 2. segmentu czołowego (antenalnego) z parą czułków
 3. segmentu wstawkowego bez przysadek
 4. segmentu żuwaczkowego z parą żuwaczek
 5. segmentu 1 pary szczęk, z członowatymi szczękami 1 pary
 6. segmentu 2 pary szczęk, z członowatymi szczękami 2 pary

Ułożenie głowy w stosunku do osi ciała

Ułożenie głowy owada w stosunku do podłużnej osi ciała może być:

Gębowe narządy owadów

Gębowe narządy owadów to odnóża głowowe przystosowane do pobierania pokarmu. W ich skład wchodzą:

Ewolucyjne modyfikacje aparatów gębowych owadów
A-gryzący, B-gryząco-liżący, C-ssący, D-kłująco-ssący, a-czułki, c-oko złożone, mx-maxillae, md-mandibulae, lb-labium, lr-labrum

Aparaty gębowe owadów odzwierciedlają różnorodność pobieranego przez nie pokarmu. W zależności od sposobu pobierania pokarmu rozróżnia się następujące typy budowy:

 • gryzący (ortopteroidalny) - najbardziej pierwotny typ; inne powstały przez modyfikację tego typu. Składa się z:
  • wargi górnej
  • żuwaczek (szczęki I pary), które u drapieżnych są ostro zakończone, a u roślinożernych tępo zakończone
  • członowanych żuchw (szczęki II pary), składających się z:
   • kotwiczki
   • pieńka
   • żuwki wewnętrznej
   • żuwki zewnętrznej
   • głasczku żuchwowego
  • wargi dolnej (zrośnięte szczęki III pary), składającej się z:
   • podbródka
   • brody
   • języczków
   • przyjęzyczków
   • głaszczków wargowych

Spotykany jest u owadów drapieżnych, np. owady bezskrzydłe , chrząszcze , roślinożernych, np prostoskrzydłe oraz u wielu larw przed wykształceniem bardziej wyspecjalizowanego typu.

 • gryząco-liżący (apoidalny) - uniwersalny typ aparatu gębowego występujący m.in. u pszczół miodnych i trzmieli . W odróżnieniu od innych owadów błonkoskrzydłych część ich aparatu gębowego przekształciła się w długi, owłosiony języczek zwany trąbką ssącą (proboscis), którym mogą wysysać nektar z kwiatów i pobierać wodę, ale zachowane silne żuwaczki pozwalają na gryzienie czy ugniatanie pokarmu albo innych substancji.
 • ssący (lepidopteroidalny) - służy do pobierania pokarmu płynnego, np. nektar kwiatów ( motyle ). Rurkę ssącą tworzą silnie wydłużone, złączone żuwki zewnętrzne. Żuwaczki uległy redukcji. Warga górna (mała półkolista płytka) przylega do żuchwy.
 • liżąco-ssący - dolna warga zakończona aparatem filtracyjnym służy do zlizywania i filtrowania pokarmu ( mucha domowa )
 • kłująco-ssący (hemipteroidalny) - wysoko wyspecjalizowany aparat umożliwiający wysysanie płynów z tkanek roślinnych ( mszyce ) lub zwierzęcych ( wszy , pchły ). Żuchwy stanowią nieczłonowane szczecinki tworzące rurkę ssącą i ślinową.
 • tnąco-liżący (tabanoidalny) - występuje u niektórych muchówek , np. bąkowatych
 • liżący (muskoidalny), składający się z:
  • miękkiego, błoniastego dziobka
  • ryjka
  • tarcz oralnych, składających się z przekształconych głaszczków wargowych.

Wewnątrz tarcz oralnych znajduje się sieć kanalików służących do filtracji pokarmu. Żuwaczki uległy redukcji.

Bibliografia

 • Entomologia stosowana pod redakcją B. Wilkaniec, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006


Inne hasła zawierające informacje o "Głowa owada":

Vytautas Landsbergis ...

Głowacz białopłetwy ...

Straż Praw ...

Dolina Łaby ...

Góry Krucze ...

Karol I Habsburg ...

Kania czarna ...

Łabędź niemy ...

Perkoz dwuczuby ...

Płazińce ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Głowa owada":

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 15) ...

11. Geneza i istota demokracji (plansza 14) ...

16. Komunikacja interpersonalna (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie