Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

głoska

głoska to najmniejszy element dźwiękowej formy wypowiedzi, charakteryzujący się stałym zespołem fonetycznych cech artykulacyjnych i akustycznych. Każda głoska jest fizyczną realizacją jakiegoś fonemu, który może mieć ponad jedną realizację. Wyróżnia się trzy fazy głoski: następ (przygotowanie), szczyt (przyjęcie przez narządy mowy pozycji właściwej danej głosce) i zestęp (powrót do pozycji neutralnej).

Ze względu na różnice akustyczne, fonetyczne i funkcjonalne głoski dzielą się na spółgłoski i samogłoski: Samogłoski są czystymi tonami, podczas gdy spółgłoski zawierają też element szmerowy. Ponadto samogłoski mają zdolność tworzenia sylab. Poza tym podczas artykulacji samogłosek powietrze przepływa przez otwarty kanał, nie napotykając na przeszkody jak w przypadku spółgłosek.


Inne hasła zawierające informacje o "głoska":

Włosi dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2002 roku↑ x to nie "ks" a spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna w Polsce ch . ъ - jer twardy.↑ Książka ...

Język prasłowiański ę, ą, wymawianych przed szczelinowymi (np. w kęs, wąs);ě – tzw. jać , samogłoska długa o wymowie [ä] ( IPA æ: ), czyli pośrednia między [e] a ...

Język czeski au wymawia się jak jedną sylabę, czyli oł, ał.R i l między spółgłoskami i na końcu wyrazu po spółgłosce są zgłoskotwórcze (tworzą sylaby )Ť, ď ...

Języki słowiańskie ...

Sylabariusz ...

Fonologia Tłum. polskie 1970. Podstawy fonologii. (Tłumaczył: Adam Heinz). Inne pojęcia związane z fonologią fonetyka fonotaktyka głoska segment samogłoska spółgłoska fonologia suprasegmentalna sylaba ton akcent intonacja fonem alofon dystrybucja dystrybucja kontrastywna dystrybucja komplementarna cechy dystynktywne reguła fonologicznareprezentacja fonologicznareprezentacja podstawowa archifonem morfofonem para minimalna fonemika fonologia generatywna fonologia leksykalnafonologia autosegmentalnateoria ...

Alfabet ...

Transkrypcja (językoznawstwo) ...

Język górnołużycki od polskiej lub są nieobecne w polskim alfabecieLiteraPolski odpowiednik/wymowačcz (ale jest to głoska miękka)ćć; miękczący znak diaktryczny pisze się zawsze: maći! (matko), ćelacy (cielęcy)dźdź; ...

Język grenlandzki [o] albo [ɔ] . Ta alternacja ma odwzorowanie we współczesnej standardowej ortografii: przed głoskami <q> i <r> głoska <e> jest zapisywana jako /i/, a <o> ...


Inne lekcje zawierające informacje o "głoska":

Jak pisać o miłości? (plansza 11) środek stylistyczny, polegający na dwukrotnym lub wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (głoska, wyraz, zdanie). Uwaga: elementem powtarzającym się w utworze może być także ...

Z wizytą w Szczebrzeszynie (plansza 10) ...

Z wizytą w Szczebrzeszynie (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie