Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Głosiciel (Świadkowie Jehowy)

Głosiciel (Świadkowie Jehowy)

Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson
Świadkowie Jehowy głoszą "od domu do domu" (w Portugalii)..
... na ulicy (na Ukrainie)..
...na "domowych studiach biblijnych"...
...również w j.migowym
Oficjalna szacunkowa liczba aktywnych głosicieli organizacji Świadków Jehowy na świecie – również nieochrzczonych (1945-2008)

Głosiciel – kaznodzieja w religii Świadków Jehowy , ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru , który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2009 roku było ok. 7 313 173 aktywnych głosicieli, skupionych w 105 298 zborach w 236 krajach (w Polsce 126 518 w 1 813 zborach).

Głosiciel musi spełniać określone wymagania dotyczące zagadnień religijnych (organizacyjnych), biblijnych (doktrynalnych) i moralnych. Każdy głosiciel może mieć przydzielony teren do służby, na którym powinien dotrzeć do wszystkich jego mieszkańców. Przydzielony teren może po jakimś czasie wymienić. Głosiciel wyruszając do służby (przeważnie razem z drugim głosicielem), rozpowszechnia nieodpłatnie najczęściej czasopisma ( Strażnica i Przebudźcie się! ) oraz inne publikacje oraz Biblię , zaprasza na zebrania do miejscowej sali Królestwa czy na wykłady podczas kongresu , albo na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa lub proponuje ludziom bezpłatny kurs biblijny .

Głosiciel ma obowiązek składania comiesięcznych sprawozdań ze służby kaznodziejskiej (przeznaczonego czasu na rozmowy z innymi osobami niebędącymi świadkami Jehowy (przeliczenie na godziny), ilości rozpowszechnionych ludziom publikacji i z prowadzonych z zainteresowanymi tzw. domowych studiów biblijnych ). Nie ma limitu na czas przeznaczony na służbę w danym miesiącu. W Polsce głosiciel przeznacza średnio 6 – 7 godzin w miesiącu na służbę kaznodziejską. Jednakże ochrzczeni głosiciele mogą zadeklarować, iż w danym miesiącu lub w dłuższym okresie, przeznaczą więcej czasu na głoszenie. Wtedy mogą zostać tzw. pionierami (głosicielami pełnoczasowymi).

Spis treści

Historia

Od roku 1981 zaczęto bezpłatnie rozpowszechniać swoje publikacje . Jeszcze przed rokiem 1903 zachęcano wyznawców, aby starali się wręczać publikacje każdej napotkanej osobie. W kilku aglomeracjach amerykańskich odwiedzono każde mieszkanie w promieniu 15 km od centrum. Część wyznawców usługiwała w charakterze tzw kolporterów, którzy rozprowadzali publikacje religijne głównie Strażnicę oraz Biblię. Od 1914 roku rozpoczęto zapraszanie na projekcje filmu Fotodrama Stworzenia .

Od roku 1919 zaczęto kłaść nacisk na to, że w dziele świadczenia jest zobowiązany uczestniczyć każdy chrześcijanin . W artykule Służba jest rzeczą ważną, opublikowanym w Strażnicy z 15 sierpnia 1922 roku (wydanie polskie z 1 października ), przypomniano pomazańcom , jakie to istotne, by "czynnie dostarczać drukowane poselstwo ludowi i tłumaczyć mu przy drzwiach , dając świadectwo, że królestwo niebieskie jest tuż przed nami." Początkowo jednak tylko nieliczni głosili od domu do domu - w roku 1922 co tydzień składało sprawozdanie z głoszenia 2712 osób. Wielu miało przed tym opory. Osoby takie wysuwały różne zastrzeżenia, ale zasadniczy problem polegał na tym, że tę formę uważały za uwłaczającą ich godności. W miarę jak przykładano coraz większą wagę do głoszenia sporo z nich opuściło organizację Jehowy. W 1926 roku najwyższa liczba głosicieli wyniosła 5937. Dwa lata później w USA nastąpił 53% wzrost ich liczby.

W następnych dziesięcioleciach do służby do domu do domu wyruszało coraz więcej głosicieli. W 1932 roku wprowadzono karty świadectwa, a w 1934 roku zaczęto korzystać w działalności ze specjalnie zaprojektowanych przez nich gramofonów i płyt z nagranymi kazaniami (90 różnych wykładów). W 1936 roku głosiciele po raz pierwszy zaczęto używać na szeroką skalę plakatów informacyjnych , które noszono głównie w dzielnicach handlowych. W roku 1940 używano ponad 40 000 gramofonów, rozpoczęto rozpowszechnianie czasopisma Pociecha . Dwa lata później do szkolenia głosicieli wprowadzono Zaawansowany Kurs Służby Kaznodziejskiej . W 1943 roku otwarto Szkołę Gilead . Na początku lat 50. XX wieku 28 procent tamtejszych Świadków Jehowy ograniczało swoją działalność do rozpowszechniania ulotek i stania z czasopismami na ulicy. Ponad 40 procent uczestniczyło w służbie kaznodziejskiej nieregularnie, a nawet nie wyruszało do niej przez całe miesiące.

Sprawie tej szczególną uwagę poświęcono w roku 1953 na międzynarodowym kongresie w Nowym Jorku . Nathan Knorr oznajmił, że podstawowym zadaniem wszystkich chrześcijańskich nadzorców jest pomaganie każdemu Świadkowi w regularnym głoszeniu od domu do domu. Aby osiągnąć ten cel wdrożono ogólnoświatowy program szkoleniowy. Ci, którzy jeszcze nie wyruszali do służby od domu do domu, otrzymywali wskazówki, jak zwracać się do ludzi przy drzwiach, jak rozmawiać z nimi na podstawie Biblii i jak odpowiadać na ich pytania.

Rezultaty tego szkolenia były takie, że w ciągu dziesięciu lat liczba głosicieli na świecie wzrosła o 100 procent, liczba odwiedzin ponownych o kolejne 126 procent, a liczba studiów biblijnych o 150 procent.

W 1963 roku osiągnięto pierwszy milion głosicieli, 11 lat później liczba ta się podwoiła. W 1977 roku wprowadzono dla pełnoczasowych głosicieli Kurs Służby Pionierskiej . W 1985 roku przekroczono liczbe 3 milionów głosicieli, pięć lat później 4 milionów. W 1996 roku na całym świecie działało już ich 5 milionów. W 2000 roku przekroczono liczbę 6 milionów. Obecnie na całej ziemi dobrą nowinę o Królestwie obwieszcza ponad 7,3 milionów głosicieli w 236 krajach.[1] [2]

Głosiciele pełnoczasowi

 • Pionier pomocniczy – poświęca minimum 50 godzin w miesiącu w służbie kaznodziejskiej. W roku 2009 na świecie było ich przeciętnie w każdym miesiącu 304 551, w Polsce 4 033.
 • Pionier stały – poświęca co najmniej 70 godzin miesięcznie, po roku takiej służby korzysta ze specjalnego szkolenia – Kursu Służby Pionierskiej . W roku 2009 na świecie było ich przeciętnie w każdym miesiącu 794 317, w Polsce 6 816.

Tabela liczby głosicieli

[3]

RokLiczba głosicieli na świecie
19141000
1950373 430
19701 483 430
19853 000 000
19934 709 889
19944 914 094
19955 199 895
19965 413 769
19975 599 931
19985 888 650
19995 912 492
20006 035 564
20016 117 666
20026 304 645
20036 429 351
20046 513 132
20056 613 829
20066 741 444
20076 957 854
20087 102 994
20097 313 173

Szkolenia dla głosicieli

Oprócz wymienionych szkoleń dla pionierów, wszyscy głosiciele, korzystają np. z cotygodniowych zajęć w Teokratycznej Szkole Służby Kaznodziejskiej , zebrania służby czy zbiórki do służby polowej i innych zebrań. Aktualne sugestie służby kaznodziejskiej oraz rozpowszechniania publikacji zamieszczane są w miesięczniku Nasza Służba Królestwa .

Typy głoszenia

 • od domu do domu (od drzwi do drzwi) – podstawowa działalność kaznodziejska Świadków Jehowy, polegająca na odwiedzaniu wszystkich domów (mieszkań) na wyznaczonym do służby kaznodziejskiej, terenie osobistym;
 • głoszenie na ulicy
 • głoszenie w miejscach publicznych (np. na targu, w punktach handlowych lub usługowych, dworcach, parkach);
 • głoszenie przez telefon
 • głoszenie przez pisanie listów
 • głoszenie nieoficjalne (np. w środkach transportu, w szkole, w miejscu pracy podczas przerw);
 • głoszenie w ośrodkach penitencjarnych i więzieniach (n.p. w Polsce ok. 450 specjalnie przygotowanych kaznodziei odwiedza ponad 150 takich miejsc)
 • odwiedziny ponowne u osób okazujących zainteresowanie (lub przyjmujących publikacje Świadków Jehowy);
 • domowe studia biblijne (prowadzenie bezpłatnego kursu biblijnego m.in. na podstawie podręcznika Czego naprawdę uczy Biblia? – na świecie prowadzi się ponad 7,3 miliona takich studiów, w Polsce ok. 46 tysięcy)
 • wykłady publiczne (przemówienie na tym zebraniu)

Zobacz też

 • Liczba głosicieli Świadków Jehowy w poszczególnych krajach:

Przypisy

 1. Służba od domu do domu - dlaczego jest dziś tak ważna?. „ Strażnica - wydanie do studium”. 15 lipca 2008 . Ss. str. 3-7. 
 2. Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego - Indeks: Głosiciele
 3. W tabeli liczba głosicieli Świadków Jehowy dotyczy najwyższej liczby głoszących zliczonych z 12 miesięcy roku służbowego (od września do sierpnia). Dotyczy zarówno ochrzczonych członków Świadków Jehowy jak i nieochrzczonych zainteresowanych, którzy w danym roku oficjalnie rozpowszechniali nauki tego wyznania.


Inne hasła zawierające informacje o "Głosiciel (Świadkowie Jehowy)":

Adwentyzm ...

Zbór ...

Kowary ...

Pionier (Świadkowie Jehowy) ...

Chrześcijaństwo ...

Przeszczepianie narządów ...

Wietnam ...

1958 ...

Antykoncepcja ...

Toruń ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Głosiciel (Świadkowie Jehowy)":

Między sercem a rozumem - ˝Romantyczność˝ A. Mickiewicza (plansza 16) ...

137 Nowe nurty chrześcijaństwa na przełomie wieków XIX i XX (plansza 8) ...

219. Zróżnicowanie religijne Polski (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie