Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

freon

Freon

Freon jest nazwą handlową grupy związków chloru i fluoru z węglowodorami. Słowo Freon ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do koncernu DuPont.

Freon został odkryty około 1920 roku. Na szeroką skalę został wprowadzony do produkcji w roku 1930. Najbardziej znanym i najczęściej używanym freonem jest F-12 czyli dichlorodifluorometan o wzorze sumarycznym CCl2F2.

Właściwości freonów

W temperaturze pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym mają postać gazu. Freony nie mają zapachu lub posiadają zapach eteru. Są bezbarwne, nietoksyczne i niepalne. Niższe freony charakteryzują się znaczną prężnością pary w niskich temperaturach oraz wysokim ciepłem parowania.

Ze względu na dużą pojemność cieplną mają znaczny udział w zwiększaniu się efektu cieplarnianego. Emisja freonów do atmosfery powoduje niszczenie warstwy ozonowej. Nie dość, że freony niszczą ozon to jeszcze są bardzo trwałe i będą obecne w atmosferze przez wiele dziesiątków lat. Większość krajów przystąpiła do Konwencji Wiedeńskiej oraz Protokołu Montrealskiego. Największe gospodarki świata zgodziły się na zamrożenie produkcji freonów na poziomie z roku 1986.

Otrzymywanie

Pod względem chemicznym freony są pochodnymi chlorowcowymi węglowodorów nasyconych. W cząsteczce zawierają atomy chloru i fluoru, niekiedy również bromu. Powstają przez działanie fluorowodorem na halogenopochodne metanu lub etanu w obecności katalizatora.

Zastosowanie

Freony szeroko stosowano w instalacjach chłodniczych, produkcji spienionych tworzyw sztucznych, jak również jako gaz napędowy do pojemników ciśnieniowych (dezodoranty). Poza tym używany był również do produkcji rozpuszczalników, preparatów do mycia urządzeń elektronicznych, do odtłuszczania w urządzeniach klimatyzacyjnych, oraz w przemyśle motoryzacyjnym jako dodatek do lakierów. Obecnie częściowo wycofywany ze względu na jego niszczące działanie na ochronną warstwę ozonową Ziemi.

Głównym następcą freonu 12, jako cieczy chłodniczej jest Suva 134a ® (R134 lub R-134a). Podczas kiedy freony to związki fluoru, chloru i węgla, Suva jest fluorowanym węglowodorem, zawierającym nie podstawione atomy wodoru. Jej wzór sumaryczny to CH2FCF3 (nazwa chemiczna 1,1,1,2-tetrafluoroetan).


Inne hasła zawierające informacje o "freon":

1987 otwarto do ratyfikacji Protokół Montrealski , przewidujący stopniową rezygnację z produkcji i użycia freonu .zaprezentowano Škodę Favorit . 22 września – odbyła się premiera serialu Pełna chata w ...

Fluor do produkcji halonów , które są stosowane jako ciecze chłodzące i hydrauliczne (np. freon ). Inne zastosowania: kwas fluorowodorowy ( HF ) oraz fluorki litowców i amonu są używane ...

Freony z głównych przyczyn zanikania warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej. Przed tym odkryciem freony były masowo stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz nośny w ...

węgiel ...

freon został wprowadzony do produkcji w roku 1930. Najbardziej znanym i najczęściej używanym freonem jest F-12 czyli dichlorodifluorometan o wzorze sumarycznym CCl2F2. Właściwości freonów W temperaturze pokojowej ...

fluorowodór ...


Inne lekcje zawierające informacje o "freon":

037. Zagrożenia związane ze wzrostem efektu cieplarnianego (plansza 7) ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 13) ...

037. Zagrożenia związane ze wzrostem efektu cieplarnianego (plansza 14) eliminowanie freonów; ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie