Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fosforylacja substratowa

Fosforylacja substratowa

Fosforylacja substratowareakcja chemiczna , która ma miejsce, gdy reszta fosforanowa zostanie przeniesiona ze związku ufosforylowanego – substratu – bezpośrednio na ADP przez enzymy, najczęściej z grupy kinaz . Ten sposób wytwarzania ATP nie wymaga udziału tlenu i zachodzi np. w glikolizie oraz cyklu Krebsa . Ten sposób wytwarzania ATP jest ewolucyjnie najstarszy, jednak ilość związków, które mogą wejść w reakcję fosforylacji substratowej jest ograniczona. Fosforylacja ta pozwala, np. mięśniom szkieletowym funkcjonować sprawnie podczas dużego wysiłku fizycznego przy niedostatecznym dopływie tlenu.

Substrat wysokoenergetyczny(ufosforylowany) + ADP → produkt niskoenergetyczny + ATP


Inne hasła zawierające informacje o "Fosforylacja substratowa":

Oddychanie komórkowe ADP przeprowadza kinaza fosfoglicerynianowa [EC 2.7.2.3], co prowadzi do powstania cząsteczki ATP (Fosforylacja substratowa) oraz 3-fosfoglicerynianu . Związek ten może być łatwo przekształcony do 2-fosfoglicerynianu ...

Kwas fosforowy ...

Fruktoza ...

Cykl kwasu cytrynowego cząsteczki Acetylo-CoA .Spis treści1 Przebieg1.1 Substraty1.2 Synteza cytrynianu1.3 Izomeryzacja1.4 Pierwsze utlenienie1.5 Oksydacyjna dekarboksylacja1.6 Fosforylacja substratowa1.7 Utlenienie bursztynianu1.8 Przyłączenie cząsteczki wody1.9 Odtworzenie szczawiooctanu2 Regulacja cyklu kwasu ...

Łańcuch oddechowy ...

Fosforylacja oksydacyjna i Boyer, za swoje prace otrzymali Nagrodę Nobla w roku 1997[100]. Zobacz też fosforylacja Fosforylacja substratowa fosforylacja fotosyntetyczna Przypisy↑ Mitchell P, Moyle J. Chemiosmotic hypothesis of oxidative phosphorylation. ...

Glikoliza -18,5 kJ/molKinaza fosfoglicerynianowaPrzeniesienie grupy fosforanowej z 1,3-BPG do ADP i utworzenie ATP ( Fosforylacja substratowa ) oraz 3-fosfoglicerynianu - reakcja katalizowana przez kinazę fosfoglicerynianową .etap 8 ΔG'°= ...

Guanozynotrifosforan ...

Heksokinaza ...

Glukozo-6-fosforan ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fosforylacja substratowa":

104. Metabolizm: elementy enzymologii (plansza 24) ...

105. Metabolizm: odżywianie się autotrofów cz.1 (plansza 16) ...

104. Metabolizm: elementy enzymologii (plansza 22) najczęstszy sposób tworzenia wiązań wysokoenergetycznych. Wyróżnia się trzy sposoby fosforylowania ADP do ATP: Fosforylacja substratowa fosforylacja fotosyntetyczna fosforylacja oksydacyjna Energia swobodna zgromadzona w ATP jest wykorzystywana w przeróżnych ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie