Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

fosforan

fosforan - (nazwa systematyczna: fosforany(V)) - związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego. Nazwa obejmuje zarówno sole, jaki i estry kwasu fosforowego. W ogólniejszym ujęciu nazwa "fosforany" może dotyczyć także pochodnych innych kwasów fosforowych, m.in. metafosforanów i pirofosforanów.

W zależności od stopnia podstawienia kwasu fosforowego wyróżniamy trzy szeregi fosforanów:

  • pierwszorzędowe (XH2PO4);
  • drugorzędowe (X2HPO4);
  • trzeciorzędowe (X3PO4);

gdzie X - metal jednowartościowy lub reszta organiczna.

Rozpuszczalność fosforanów w wodzie spada wraz z ich rzędowością. Prawie wszystkie sole pierwszorzędowe są dobrze rozpuszczalne, z drugorzędowych i trzeciorzędowych rozpuszczalne są tylko sole metali alkalicznych (poza litem) i amonu.

Estry kwasu fosforowego odgrywają ogromną rolę w procesach życiowych. Spotykane są m.in. w kwasach nukleinowych (w których tworzą szkielet cukrowo-fosforanowy) i nukleotydach. Trifosforan adenozyny (ATP) jest podstawowym źródłem energii reakcji chemicznych w organizmach.


Inne hasła zawierające informacje o "fosforan":

Oddychanie komórkowe do uzyskania energii użytecznej metabolicznie.Spis treści1 Oddychanie komórkowe glukozą1.1 Glikoliza1.2 Oksydacyjny szlak pentozofosforanowy i jego powiązania z glikolizą1.3 Dekarboksylacja pirogronianu1.4 Dostarczanie substratów do cyklu ...

Fosforan wapnia Fosforan wapniaOgólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):ortofosforan(V) triwapniaInne nazwyortofosforan wapniaWzór sumarycznyCa3(PO4)2 Masa molowa 310,18 g / mol Identyfikacja Numer CAS 7758-87-4Właściwości Gęstość i stan skupienia 3,14 g/cm3 ...

Fruktoza i tkance tłuszczowej fruktoza jest fosforylowana przez heksokinazę i przekształca się w fruktozo-6-fosforan , który następnie wchodzi do glikolizy .W wątrobie najpierw następuje przekształcenie fruktozy w ...

Fosforylacja oksydacyjna coli.[57]Enzym oddechowy Pary redoks  Potencjał redoks (Volts) Dehydrogenaza mrówczanu Wodorowęglan / Mrówczany -0.43 Hydrogenaza Proton / Wodór -0.42  Dehydrogenaza NADH NAD+ / NADH -0.32 Dedrogenaza glicerolo-3-fosforanowaDHAP / Glicerolo-3-fosforan-0.19 Oksydaza pirogronianowa  Octan + Dwutlenek węgla / Pirogronian   ?  Dehydrogenaza mleczanowa Pirogronian / ...

Glikoliza intermediatów dla szlaków biosyntetycznych. Etapyetap 1 ΔG'°= -16,7 kJ/mol Fosforylacja glukozy i powstanie glukozo-6-fosforanu - nieodwracalna reakcja katalizowana przez heksokinazę lub bardziej specyficznie w wątrobie ...

Koenzym A Struktura koenzymu A: 1: (3'-fosforyboza lub rybozo-3-fosforan i adenina ) - adenozyna 2: pirofosforan; 1+2: 3'-phosphoryliertes-Adenosindiphosphat 3: kwas pantoinowy, ...

Sole ...

Butwienie destruentów, głównie bakterie . Produktami butwienia są: woda , dwutlenek węgla , amoniak oraz jony fosforanowe , azotanowe i siarczanowe . Butwienie zachodzi m.in. w glebach leśnych. ...

Heksokinaza z klasy transferaz . Katalizuje pierwszą reakcję glikolizy , polegającą na fosforylacji glukozy do glukozo-6-fosforanu . Jest to reakcja fizjologicznie nieodwracalna. Jest enzymem mało swoistym, oprócz glukozy ...

Glukozo-6-fosforan Glukozo-6-fosforanOgólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):fosforan(V) 6-(D-glukopiranozy)lubfosforan(V) ((2R,3S,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroksytetrahydro-2H-pyran-2-ylo)metyluInne nazwyester RobinsonaWzór sumarycznyC6H13O9P SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)OP(=O)(O)O Masa molowa 260,14 g / mol Identyfikacja Numer CAS 56-73-5 PubChem 208Podobne ...


Inne lekcje zawierające informacje o "fosforan":

Ustalanie wzorów i nazw soli (plansza 12) ...

Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich (plansza 20) ...

Budowa i rola części biernej układu ruchu (plansza 5) szklistej. Składa się z istoty międzykomórkowej wysyconej solami mineralnymi, głównie węglanami i fosforanami wapnia. Związki te powodują, że jest ona twarda i wytrzymała na ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie