Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Federacja

Federacja

Państwa federacyjne na świecie (na zielono)

Federacja ( łac. foederatio - sprzymierzenie) - państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów , krajów , prowincji , kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd .

Państwa związkowe posiadają zwykle szeroką autonomię wewnętrzną oraz tworzą w niektórych kwestiach własne prawa, wspólna pozostaje najczęściej polityka zagraniczna i obronna. Kraje federacyjne posiadają wspólną walutę .

Spis treści

Państwa federacyjne na świecie

Do państw federalnych należą między innymi: Stany Zjednoczone , Kanada , Brazylia i Meksyk (na kontynencie amerykańskim), Niemcy , Austria , Szwajcaria , Belgia , Rosja (w Europie), Indie , Pakistan i Malezja (w Azji), Nigeria i Etiopia (w Afryce) czy Związek Australijski .

Państwa federacyjne należą w świecie do mniejszości - jak podaje Wojtaszczyk - z ponad 160 państw członkowskich ONZ tylko około 30 to różne formy państw złożonych.

Federacja w starożytnej Grecji

Federacja w starożytnej Grecji była formą uzależnienia polis . Był to związek polityczny greckich polis z Macedonią , w którym polis musiały całkowicie podporządkować się Filipowi II w polityce zagranicznej lecz zachowały samodzielność w swojej polityce wewnętrznej.

Cechy federacji

Istnieją jednak pewne stałe, powtarzające się rozwiązania. Profesor Konstanty Wojtaszczyk , na ich podstawie, wyróżnił następujące cechy federacji:

  1. Terytorium państwa federacyjnego, pod względem polityczno-administracyjnym nie jest jednolitą całością; składa się ono z terytoriów podmiotów federacji, pozbawionych prawa pełnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i z reguły nie mających prawa secesji.
  2. Podmioty federacji rozporządzają władzą ustrojodawczą i ustawodawczą, tzn. mają prawo przyjęcia własnej konstytucji i uchwalenia, w ramach podziału kompetencji, ustaw obowiązujących na własnym terytorium. Zgodnie z zasadą subordynacji, akty te powinny być zgodne z ustawodawstwem federacji. Federalne organy ustawodawcze mogą ponadto wydawać specjalne akty prawne dla poszczególnych członków federacji.
  3. Części składowe federacji mogą mieć własny system prawny i sądowy.
  4. Istnieje podwójne obywatelstwo: każdy obywatel w większości państw jest obywatelem związku i odpowiedniej części składowej federacji (tak jest np. w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii i USA).
  5. Parlament związkowy jest dwuizbowy; interesy podmiotów federacji reprezentuje izba wyższa. Występują dwie zasady reprezentowania części składowej: zasada równego przedstawicielstwa (np. w USA - po dwóch senatorów z każdego z pięćdziesięciu stanów, a w Szwajcarii - po dwóch deputowanych z każdego z dwudziestu sześciu kantonów w Radzie Kantonów) oraz zasada zróżnicowanego przedstawicielstwa - w zależności od liczby ludności (np. w Australii, Kanadzie, Niemczech).
  6. Istnieje podział kompetencji między federację i jej części składowe. Praktyka ustrojowa różnych krajów federacyjnych wskazuje na trojakiego rodzaju rozwiązania w tym zakresie. Są to:
  • dualistyczny federalizm (np. w USA, Szwajcarii, Meksyku, Brazylii, Australii), gdzie konstytucja państwa związkowego ustanawia sferę wyłącznej kompetencji związku poprzez wskazanie problemów co do których tylko władze federalne mogą wydawać akty normatywne; wszystkie pozostałe kwestie, nie zastrzeżone przez konstytucje, należą do kompetencji podmiotów federacji;
  • zasada wyłącznej kompetencji związku i sfery tzw. konkurencyjnych kompetencji (np. w Austrii, RFN);
  • trójczłonowy system rozgraniczania kompetencji, polegający na wyróżnieniu wyłącznych kompetencji związku, wyłącznych kompetencji części składowych związku oraz wspólnych kompetencji władz centralnych i władz podmiotu federacji (np. w Indiach).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Federacja":

Wielkie Księstwo Moskiewskie wieku Rosja w XIX wieku Kolonizacja Azji Kolonizacja Ameryki Płn. Wojna domowa Związek Radziecki Rosyjska FSRR Rosja w XX wieku Federacja Rosyjska Wielkie Księstwo Moskiewskie ( ros. Великое княжество Московское, łac. Magnus Ducatus Moscuensis; ...

Stepan Bandera nagrody przewiduje nadawanie jej tylko obywatelom Ukrainy a S.Bandera był obywatelem polskim[30]. Federacja Wspólnot Żydowskich Rosji wydała deklarację potępiającą: "oczywiste jest, że w taki ...

Austro-Węgry ...

1933 ...

Anarchizm ...

1962 Nożnej .dokonano oblotu myśliwca Su-15 . 31 maja w Izraelu powieszono Adolfa Eichmanna , zbrodniarza hitlerowskiego.została rozwiązana Federacja Indii Zachodnich . 1 czerwca – wybuchł bunt robotników w Nowoczerkasku , krwawo stłumiony ...

Konstytucja ZSRR ...

Narciarstwo narciarstwa, kolei linowych i nie tylko , "Histmag.org", 15 lutego 2009. Linki zewnętrzne Międzynarodowa Federacja Narciarska Polski Związek Narciarski Marek Baran, Z historii polskiego narciarstwa, kolei linowych i ...

Pływanie Związek Pływacki Komisja Pływania Polskiego Związku Pływackiego Fédération Internationale de Natation (FINA) – Światowa Federacja Pływacka Ligue Européenne de Natation (LEN) – Europejska Federacja Pływacka Oficjalne rekordy w ...

1947 zginęło 581 osób, a tysiące odniosły obrażenia. 18 kwietnia – została założona Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). 20 kwietnia – Fryderyk IX został królem Danii . 28 kwietnia w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Federacja":

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 12) ...

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 14) ...

008a. Grecja (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie