Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Kotlina Liptowska

Kotlina Liptowska

Kotlina Liptowska
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Centralne Karpaty Zachodnie
Makroregion Obniżenie Liptowsko-Spiskie
MezoregionKotlina Liptowska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja :
kraj żyliński
kraj preszowski

Kotlina Liptowska ( 514.71 ; słow. Liptovská kotlina) – jednostka geomorfologiczna w Centralnych Karpatach Zachodnich w Słowacji , stanowiąca zachodnią część Obniżenia Liptowsko-Spiskiego .

Kotlina jest rozciągnięta w osi wschód – zachód. Od zachodu graniczy z Wielką Fatrą , od północy z Górami Choczańskimi i Tatrami , natomiast od południa z Niżnimi Tatrami i Kozimi Grzbietami . Granicę wschodnią (z Kotliną Popradzką ) stanowi wododział Wagu (konkretnie: Białego Wagu ) i Popradu w rejonie miejscowości Szczyrba.

Kotlina Liptowska ma kształt nieregularnej gruszki, na swym dolnym (zachodnim) końcu (mniej więcej od Rużomberku ) przechodzącej w wąską dolinę Wagu. Długość kotliny od Szczyrby na wschodzie po Królewiany na zachodzie wynosi w linii prostej nieco ponad 70 km. Największa szerokość kotliny w osi północ-południe (w rejonie Liptowskiego Mikułasza ) sięga 20 km.

Kotlina Liptowska ma charakter kotliny tektonicznej, oddzielonej potężnymi uskokami i złomami od otaczających ją masywów górskich. Należy do najwyżej położonych wielkich kotlin karpackich. Jej podłoże budują stosunkowo mało odporne skały starszego trzeciorzędu , zaliczane do tzw. paleogenu centralnokarpackiego – głównie różne piaskowce i iłowce . Wyjątkiem jest tu góra Mních (696 m n.p.m.), położona na północny wschód od Rużomberku . Tworzy ona swoistą "wyspę", zbudowaną z triasowych wapieni i dolomitów płaszczowiny choczańskiej, nawiązującą do położonej bardziej na północ grupy Wielkiego Chocza . Wzdłuż złomów tektonicznych w północnej i południowej części kotliny znajdziemy liczne źródła mineralne ( Stankovany pod Szypem , Lúčky , Bešeňová czy Vyšný Sliač), z którymi związane są formujące się do chwili obecnej pokrywy trawertynów . Dno kotliny pokrywa gruba pokrywa akumulacyjna żwirów i piasków , będących w większości nanosami rzecznymi z okresu neogenu . Wzdłuż osi kotliny ze wschodu na zachód płynie rzeka Wag, która wytworzyła tu szeroką dolinę z wyraźnie zaznaczonym systemem sześciu teras rzecznych. Centralną część kotliny zajmuje obecnie wielkie jezioro zaporowe Liptovská Mara .

Wg podziałów słowackich Kotlina Liptowska stanowi zachodnią część tzw. Kotliny Podtatrzańskiej (słow. Podtatranská kotlina), której część wschodnią stanowi wspomniana Kotlina Popradzka. Geografowie słowaccy dzielą Kotlinę Liptowską na jeszcze mniejsze jednostki. U stóp Gór Choczańskich, na północ od Liptovskej Teplej , leży Chočské podhorie. Dalej na wschód leżą Matiašovské háje, a u stóp Tatr Zachodnich kolejno Smrečianska pahorkatina, Liptovské nivy i Hybianska pahorkatina. Na południe od doliny Wagu, wzdłuż podnóży Niżnych Tatr, ciągnie się długim pasem od Rużomberku po Liptowski Gródek Ľubelská pahorkatina, do której nawiązują na południe od zbiornika Liptowskiej Mary tzw. Galovianske háje.

Kotlina Liptowska tworzy centrum krainy historycznej zwanej Liptowem , z miastami Liptowski Mikułasz , Liptowski Gródek i Rużomberk. Stanowi również najważniejszą oś komunikacyjną, łączącą wschód i zachód Słowacji. Biegnie nią m.in. linia kolejowa KrólewianyPoprad , będąca fragmentem historycznej Kolei Koszycko-Bogumińskiej .

Bibliografia

  • Hochmuth Zdenko a kolektív: Chočské vrchy – Liptovská Mara. Turistický sprievodca ČSFR č. 42, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1990;
  • Chočské vrchy. Vodná nádrž Liptovská Mara. Turistická mapa 1:50 000, wyd. VKÚ Harmanec, 1997, ;
  • Szczerba Tadeusz : Choczańskie Wierchy i okolica. Przewodnik turystyczny. Wydawnictwo Ryszard M. Remiszewski – RMR, Gliwice 2001, ;
  • Zygmańska Barbara: Góry Choczańskie. Przewodnik turystyczny. Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2003, ;


Inne hasła zawierające informacje o "Kotlina Liptowska":

Granit karkonoski ...

Słonecznik (Karkonosze) ...

Podgórze Karkonoskie ...

Kotlina Kamiennogórska ...

Brama Lubawska ...

Sudety Zachodnie ...

Kraina Węgorapy ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski ...

Długosz królewski ...

Piaskowiec ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kotlina Liptowska":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 12) ...

207. Krainy geograficzne Polski. Karpaty (plansza 6) ...

Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie