Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

ewangelia

Rys. Fragment
Ewangelii według
św. Jana

ewangelia - z greckiego euangélion oznacza dobrą nowinę (w języku angielskim gospel). Ewangelia pisana dużą literą to księga biblijna, umieszczona w Nowym Testamencie, zawierająca teksty czterech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, głoszące naukę i życie Jezusa. Trzy pierwsze nazywa się ewangeliami synoptycznymi (gr. sýnopsis oznacza wspólne spojrzenie), bo podejmują te same tematy i opowiadają o tych samych zdarzeniach. Ewangelie spisane były w języku greckim, oprócz Ewangelii według św. Mateusza spisanej po aramejsku. Ewangelia według św. Łukasza. najobszerniejsza z Ewangelii szczegółowo opisuje dzieciństwo Chrystusa, dalsze życie, aż po wniebowstąpienie po zmartwychwstaniu. Ewangelia według św. Marka jest najprostsza i najkrótsza. Opowieść o Jezusie rozpoczyna opisem jego chrztu, kończy obrazem męki i zmartwychwstania. Ewangelia według św. Jana napisana najpóźniej, koncentruje się na opisie cudów Jezusa oraz męki. Ewangelia według św. Mateusza na pierwszy plan wysuwa cuda i nauczanie Jezusa, zawiera słynne mowy Jezusa: Kazanie na Górze, przypowieści, mowę o statecznym przyjściu Zbawiciela. Cztery Ewangelie stanowią księgi kanoniczne chrześcijaństwa. Obok ewangelii, które weszły w skład Nowego Testamentu, powstawały w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ewangelie apokryficzne, nie uznane przez Kościół za święte.


Inne hasła zawierające informacje o "ewangelia":

I wiek (brata Jezusa), biskupa Jerozolimywrzesień 70 - Rzymianie zniszczyli Jerozolimę około 70 - powstała ewangelia Marka 78 - Kuszanowie rozpoczęli podboje w Indiach około 80 - powstały ewangelie ...

Diakon ...

Ewangeliści ...

Zakon Kaznodziejski ...

Józef z Nazaretu źródłami wiedzy są Ewangelie , ale mówią o nim także niektóre apokryfy np. Protoewangelia Jakuba , Ewangelia Tomasza , Historia Józefa Cieśli . Ewangelie wg św. Mateusza i ...

Ambona (architektura) ...

Grzegorz I ...

Osiem błogosławieństw ...

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego ...

Zwyczajna forma rytu rzymskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "ewangelia":

47. Wybrane religie świata (plansza 11) ...

˝O Bogu uśmiechniętym...˝ - liryka księdza Jana Twardowskiego (plansza 13) ...

˝Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha˝ ? wymowa biblijnych przypowieści (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie