Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (euroombudsman) - ( ang. European Ombudsman) - jeden z organów pomocniczych Unii Europejskiej , powołany na mocy traktatu z Maastricht z 1992 , rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1995 , jednak Biuro Ombudsmana zainaugurowało ją 8 kwietnia 1997 . Siedziba Rzecznika mieści się w Strasburgu .

Ombudsman przyjmuje skargi od obywateli Unii Europejskiej lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, przeciw działaniom instytucji i organów Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji . Rzecznik ma prawo i obowiązek przeprowadzania kontroli w tych instytucjach. Raz w roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wyników kontroli. W wyniku śledztwa powstaje sprawozdanie skierowane do instytucji, której działalności dotyczy skarga. Skargi obywatele mogą składać poprzez swych deputowanych . Ta instytucja w ciągu 3 miesięcy ma prawo zgłosić swe uwagi. Po ich rozpatrzeniu rzecznik przygotowuje końcowe sprawozdanie dla Parlamentu.

Rzecznik Praw Obywatelskich UE jest powoływany na okres kadencji Parlamentu, tzn. na 5 lat, z możliwością reelekcji. Ombudsman może zostać odwołany przez Trybunał Sprawiedliwości na wniosek Parlamentu, kiedy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swoich obowiązków lub w przypadku poważnych uchybień w jego działalności. Rzecznik powinien być niezależny w swoim działaniu, nie sugerować się żadnymi instytucjami i opiniami. Podczas trwania kadencji nie może także wykonywać działalności zawodowej płatnej i nieodpłatnej.

Rzecznika wybiera Parlament Europejski . Pierwszym rzecznikiem był w latach 1995 - 2003 Fin Jacob Söderman ; od 1 kwietnia 2003 funkcję tę sprawuje Grek Nikiforos Diamandouros .

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich":

Rodzimy Kościół Polski ...

Ren ...

Adwentyzm ...

Žalgiris Kowno ...

Iwan IV Groźny ...

1972 ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Akcja (prawo) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 12) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie