Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Europa Środkowa

Europa Środkowa

Mapa polityczna (2004)

Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią . Europa Północna , Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Termin zaczął być znów używany po upadku żelaznej kurtyny , dzielącej "Europę Środkową" na dwie części. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.

Na konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Pradze ( 1994 ), do państw środkowoeuropejskich zaliczone zostały kraje Grupy Wyszehradzkiej i część krajów alpejskich:

Nieco inaczej określono obszar regionu w unijnym programie Europa Środkowa. Program ten obejmuje następujące kraje[1]:

W porównaniu z definicją Międzynarodowej Unii Geograficznej z unijnego programu wyłączona jest północno-zachodnia część Niemiec, Szwajcaria i Liechtenstein, natomiast włączono rejony Ukrainy i Włoch, w znacznej części historycznie powiązane z monarchii habsburską .

Region objęty unijnym programem Europa Środkowa zajmuje powierzchnię ponad 1 mln km2 z liczbą ludności wynoszącą około 148 mln[2]. Jest to obszar wspólnej historii i kultury, które odróżniają go od sąsiednich regionów. Na wschód i południowy wschód od Europy Środkowej położone są terytoria opanowane przez długi okres przez Imperium osmańskie i cesarstwo rosyjskie , z silnym wpływem kultury helleńskiej (np. mająca swe źródła w alfabecie greckim cyrylica ) – obszary, na których występuje prawosławie , kościół unicki oraz islam , podczas gdy Europa Środkowa pozostaje obszarem zdominowanym przez katolicyzm .Europa Środkowa jest jednym z regionów Europy niewchodzącym w skład Imperium Rzymskiego (określanym jako Barbaricum). Jednak już od X wieku znalazła się w kręgu kultury zachodniej.

Europa Środkowa pod względem kulturowym

Zachodnioeuropejski basen kulturowy wg Huntingtona

Grupa ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2006 roku zaproponowała następujące kulturowe kryteria wyróżnienia regionu "Europa Środkowa"[3]:

 • synchroniczna lub diachroniczna obecność katolicyzmu i protestantyzmu , podczas gdy prawosławie i islam odgrywają jedynie marginalną rolę;
 • zasięg regionu wyznacza kultura niemiecka i żydowska, współwystępująca z warstwami kulturowymi słowiańskimi, węgierskimi i romańskimi (występującymi również poza Europą Środkową);
 • stosunkowo wczesny rozwój miast i mieszczaństwa w porównaniu z Europą Wschodnią i Europą Południowo-Wschodnią;
 • wczesne pojawienie się niezależnej ludności wiejskiej;
 • tradycje lokalnej i regionalnej samorządności;
 • kulturowe i etniczne zróżnicowanie;
 • polityczna i gospodarcza orientacja na kontynent (nie na obszary zamorskie);
 • uprzemysłowienie późniejsze niż w Europie Zachodniej, ale znacznie wcześniejsze niż w Europe Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Kultura środkowoeuropejska wykracza poza dzisiejsze granice krajów uznawanych za przynależące do Europy Środkowej i obejmuje obszary historycznie należące do Świętego Cesarstwa Rzymskiego , Królestwa Węgier , monarchii habsburskiej czy Rzeczypospolitej Obojga Narodów . Należą do nich następujące regiony:

Bibliografia

 • O. Halecki, Historia Europy - jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002
 • M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, "New York Review of Books" 26.04.1984, wersja polska: "Zeszyty Literackie", nr 5, 1984 (online)
 • Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Wydawnictwo Literackie, różne wydania
 • J. Andruchovič, A. Stasiuk, Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2000
 • T.G. Ash, Does Central Europe Exist?, The New York Review of Books, October 9, 1986 [1]
 • T.G. Ash, The Puzzle of Central Europe, The New York Review of Books, March 18, 1999 [2]

Przypisy

Zobacz: EuropaEuropa ZachodniaEuropa Środkowo-WschodniaEuropa WschodniaEuropa PołudniowaEuropa Północna

Zobacz też: środek Europy , czas środkowoeuropejski , Mitteleuropa


Inne hasła zawierające informacje o "Europa Środkowa":

Ren ...

Wag ...

Rak języka ...

Grenoble ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

1484 ...

1499 ...

1972 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Europa Środkowa":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 1) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 6) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie