Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

tlen

tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych – ozonu O3 (głównie w ozonosferze). Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. dwudziestego wieku „czerwony tlen” o wzorze O4.

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi – zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi również 20,95% objętości atmosfery ziemskiej. W postaci związków z innymi pierwiastkami wchodzi w skład hydrosfery (gdzie jego zawartość wynosi około 89% – woda) i litosfery jako tlenki (np. krzemionka zawiera ok. 53% tlenu). W przyrodzie obieg tlenu odbywa się w cyklu zamkniętym. Ciekły tlen ma barwę niebieską.

Odkrywcą tlenu był najprawdopodobniej żyjący w XVI wieku na dworze Zygmunta III Wazy alchemik Michał Sędziwój. Otrzymywał tlen z rozkładu saletry potasowej podczas jej prażenia, które to doświadczenie opisał w swoim dziele z 1604 r. pt.: „Dwanaście traktatów o kamieniu filozofów”. Tlen ponownie został odkryty przez Carla Sheele przed rokiem 1773. Jednak za odkrywcę został uznawany w 1777 r. Joseph Priestley. Otrzymał on tlen ogrzewając tlenek rtęci (II) i zbierając wydzielający się gaz.

Polska nazwa tlenu wywodzi się od słowa „tlić” i została nadana przez Jana Oczapowskiego.

Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej będącej najważniejszym etapem oddychania. Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty ok. 200 ml (0,3 g) tlenu. Jednak oddychanie czystym tlenem jest niebezpieczne. Podnosi on ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę. Zaś niedobór tlenu staje sie niebezpieczny dla życia, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10-12%.

Tlen wchodzi w skład wielu związków chemicznych o dużym znaczeniu przemysłowym: tlenków (w szczególności wody oraz dwutlenku węgla), nadtlenków (w szczególności nadtlenku wodoru), kwasów tlenowych, zasad. Jest też składnikiem większości związków organicznych o znaczeniu biologicznym np.: białka, tłuszcze.


Inne hasła zawierające informacje o "tlen":

Oddychanie komórkowe Schemat oddychania komórkowego podczas utleniania glukozyOddychanie komórkowe – jest wielostopniowym biochemicznym procesem utleniania związków organicznych związanym ...

Mioglobina płodową(HbF)Mioglobina (oznaczana również: Mb) - złożone białko globularne biorące udział w magazynowaniu tlenu. Jest pojedynczym łańcuchem białkowym, o masie cząsteczkowej 17053 Da , zbudowanym z ...

Zawał mięśnia sercowego EKGStrefa martwicy, tzw. dziura elektryczna(patologiczny załamek Q)Strefa uszkodzenia, fala Pardeego(uniesiony odcinek ST)Strefa niedotlenienia(ujemny załamek T)Najwcześniej do normy dochodzi fala Pardeego . Załamek T normalizuje się ...

Związek organiczny organicznychZwiązki organiczne - wszystkie związki chemiczne , w skład których wchodzi węgiel , prócz tlenków węgla, kwasu węglowego , węglanów , wodorowęglanów , węglików , cyjanowodoru , cyjanków , kwasu cyjanowego , piorunowego ...

Chemoklina w metalimnionie . Często towarzyszy termoklinie i oksyklinie .Zwykle jest pochodną różnic w stężeniu tlenu . Szczególnie silna chemoklina pojawia się w jeziorach (oraz morzach śródlądowych ), które ...

Strefa eufotyczna której nad rozkładem martwej materii i oddychaniem przeważa produkcja pierwotna . Dostępność światła , tlenu i biogenów sprawia, iż jest to strefa bogata w fitoplankton .Dolna granica ...

Przemysł chemiczny większość tworzyw sztucznych , gazów przemysłowych ( gaz koksowniczy , gaz syntezowy , gaz świetlny , chlor , tlen , azot ) czy nawozów sztucznych chemię małotonażową – produkcja w stosunkowo niewielkiej skali ...

Wody gruntowe się strefy napowietrzenia. Wody te są wykorzystywane w studniach. Skład chemiczny wód gruntowych:Gazy: tlen (O2), dwutlenek węgla (CO2), azot (N2), metan (CH4), siarkowodór (H2S), tlenki ...

Próchnica nadkładowa warstwy jest odwrotnie proporcjonalna do intensywności biologicznych procesów rozkładu ( butwienia z udziałem tlenu i beztlenowego gnicia ). ...

Celuloza jak alkohole ), co wykorzystuje się do wytwarzania azotanu oraz octanu celulozy .W warunkach tlenowych rozkładana jest przez wiele gatunków grzybów oraz bakterie celulolityczne (cytofagi i ...


Inne lekcje zawierające informacje o "tlen":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) powstawaniu wydm – regulacja stosunków wodnych, tzw. funkcja wodochronna; zwiększenie wilgotności powietrza – pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen i zatrzymują pyły przemysłowe – obszar intensywnej fotosyntezy – miejsce ...

Budowa i rola części czynnej układu ruchu (plansza 4) ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie