Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Etniczność

Etniczność

Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych , określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.

Anthony D. Smith wyróżnia 6 elementów etniczności:

 • wspólnota pochodzenia (legendy i mity o wspólnym pochodzeniu),
 • wspólne dzieje,
 • wspólne terytorium (nawet, jeżeli jest to przestrzeń, z której członkowie zbiorowości zostali wypędzeni),
 • odrębna kultura , w szczególności język i religia. Członkowie grup etnicznych postrzegają siebie samych jako osoby odmienne w porównaniu z członkami pozostałych grup etnicznych, jak również są za takie uważane przez innych.
 • nazwa zbiorowości, będąca kryterium wyodrębniania się od społecznego otoczenia,
 • poczucie tożsamości i silne więzi społeczne .

Etniczność odnoszona jest do wielu różnorodnych praktyk kulturowych, dzięki którym i poprzez które dochodzi do ustanowienia i manifestowania różnic międzyetnicznych.

Ze względu na dużą wieloznaczność i szeroki zakres tego terminu uznaje się, iż występuje kilka podstawowych podejścia w rozumieniu etniczności. Podejście fundamentalistyczne zakłada, że tożsamość etniczna opiera się na głębokich, pierwotnych i podstawowych związkach jednostki z daną grupą czy kulturą (etniczność jako cecha dana, "wrodzona"), konstruktywistyczne wskazuje na przypadkowość i niestałość tożsamości etnicznej, traktując etniczność raczej jako wypadkową różnorodnych uwarunkowań i wydarzeń historycznych (etniczność jako cecha nabyta), natomiast instrumentalistyczne ujmuje etniczność jako koncepcję ideologiczną wykorzystywaną przez przywódców w celu realizacji własnych celów.

Obecnie pojęcie etniczności rozumie się jako

 • grupę etniczną
 • identyfikację etniczną - istotna jest świadomość odrębności
 • ruch społeczny
 • typ więzi społecznej

Według Hyllanda Eriksena o etniczności można mówić wówczas, gdy

 1. dwie grupy (lub więcej) pozostają w minimalnym kontakcie i
 2. istotne dla poczucia więzi etnicznej są nie właściwości i cechy grupy jako takie, lecz tylko wówczas, gdy są rozpatrywane w związku z właściwościami grupy sąsiedniej[1]

Bibliografia

Przypisy

 1. Wojciech Burszta Antropologia kultury, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań 1998, s. 136.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Etniczność":

Rodzimy Kościół Polski wyznaniem wiary.Jako, że rodzimowierstwo słowiańskie z definicji wręcz (m.in. przez wyraźnie zaznaczoną Etniczność) określa swój zasięg, Rodzimy Kościół Polski nie uznaje za konieczne również ...

Włosi ...

Ojczyzna prywatna ...

Pochodzenie ...

Grupa etniczna ...

Etniczność Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca ...

Niemcy (naród) ...

Wołosi ...

Kultura archeologiczna ...

Romowie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Etniczność":

134. Konflikty zbrojne w Europie i ich przyczyny (plansza 9) ...

136. Konflikty zbrojne w Afryce, walka z terroryzmem i oś Północ-Południe (plansza 13) ...

107 Reformacja Europy (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie