Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Epoka Meiji

Epoka Meiji

Japonia
Herb Japonii

To jest artykuł z cyklu:

Historia Japonii

Wikiprojekt · Portal ·
Kategoria ·

Epoka Meiji ( jap. 明治時代 Meiji jidai, "epoka światłych rządów") - nazwa okresu panowania cesarza Mutsuhito , od 8 września 1868 do 30 lipca 1912 . (Uwaga: nazwy okresów panowania cesarzy obierane są w momencie objęcia przez nich tronu; po śmierci monarchy nazwa ery staje się jego imieniem). W znaczeniu dokonanych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, epokę tę nazywa się restauracją Meiji ( jap. 明治維新 Meiji-ishin).

Jest to okres w historii Japonii , który doprowadził do obalenia feudalnego systemu shōgunatu rodu Tokugawa, a następnie do dynamicznej modernizacji kraju na wzór zachodni i uzyskania silnej pozycji w Azji .

Spis treści

Kryzys

Po ponad dwustuletnim okresie izolacji, Japonia zmuszona została do otwarcia się w 1854 r. na handel z ówczesnymi mocarstwami.

W następnych latach napływ tanich towarów przemysłowych spowodował kryzys półfeudalnych manufaktur i rzemiosła, jak również kryzys władzy feudalnej w Japonii. W ich wyniku miały miejsce liczne bunty ludności oraz w latach 1867 - 1868 wojna domowa Boshin. W wojnie tej odwieczni wrogowie z zachodnich regionów: Satsuma, Chōshū i Tosa, za sprawą mediacji Sakamoto Ryōmy wystąpili przeciw ponad dwustuletniej uzurpacji władzy przez shogunów z rodu Tokugawa.

Pokonawszy siły shoguna, którym udało się na pewien czas stworzyć na Hokkaido secesyjną Republikę Ezo , samuraje ci przywrócili władzę w ręce cesarza. Cesarz Mutsuhito przyjął dla swojego panowania nazwę 'Meiji' ("oświecone rządy"), symbolicznie zaznaczając tym samym nadejście nowych czasów.

Modernizacja kraju

Po wojnie urząd shōguna został zniesiony i cesarz odzyskał bezpośrednią władzę w państwie. Przeniósł on stolicę z Kioto do Edo , zmieniając jego nazwę na Tokio . Miasto to odbudowywało się wtedy po wielkim trzęsieniu ziemi z 1857 r. i pożarach, które strawiły papierowo-drewnianą zabudowę i spowodowały śmierć 107 tys. ludzi.

W roku 1868 dokonał się przełom w ustroju władzy. Struktury feudalne zostały zniesione przez przejęcie lenn od samurajów, którym wypłacono odprawy pieniężne. Wprowadzono powszechne szkolnictwo, stypendia dla studiujących za granicą, zreformowano służbę zdrowia, administrację, sądownictwo i ówczesny system monetarny. Wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej i zreorganizowano armię na wzór pruski.

Cesarz Meiji ( Mutsuhito )

Japonia podjęła wówczas ambitnie współzawodnictwo gospodarcze z Zachodem . Korzystając szeroko z zagranicznych specjalistów, maszyn, urządzeń i wynalazków, budowano nowoczesny przemysł, utworzono wielkie koncerny bankowo-przemysłowe Mitsui , Mitsubishi , Sumitomo i inne. Utworzono pocztę, zbudowano pierwszą linię kolejową z Tokio do Jokohamy .

Modernizacja i gwałtowny postęp jaki się wówczas dokonał, były w dużej mierze zasługą nowej klasy rządzącej, która doszła do władzy w trakcie przemian ery Meiji, tzw. oligarchia Meiji. Wśród ludzi, którzy zyskali największy wpływ na rządy oraz przyczynili się do ogromnego postępu technicznego, byli przede wszystkim przedstawiciele domen feudalnych ( hanów ) z południowo-zachodniej Japonii: Satsumy i Chōshū . Część z nich uczestniczyła w bardzo istotnej misji Iwakury Tomomi'ego, która w celu poznania zewnętrznego świata, w latach 1871-1873 zwiedziła Europę Zachodnią i Amerykę oraz pobieżnie kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Po powrocie, ludzie ci objęli odpowiedzialne funkcje w państwie i stanęli na czele procesu modernizacji Japonii, rozwijając przemysł, szkolnictwo wyższe i czyniąc istotny wkład w kulturowe i intelektualne życie Japonii.

Sprzeciw i zmiany polityczne

Szybkie przyspieszenie cywilizacyjne, jakiego doświadczała Japonia, nie spodobało się wszystkim. Zwłaszcza duża część samurajów czuła się oszukana, gdyż wraz ze zniesieniem lenn i japońskiego podziału klasowego, wiązała się pauperyzacja tej klasy oraz utrata wysokiej pozycji społecznej.

Gdy rząd pozbawił ostatecznie samurajów pensji wypłacanych jako rekompensatę za utracone grunty, w kraju zawrzało i doszło do wybuchu rebelii w Satsumie w 1877 r., na której czele stanął były czołowy doradca cesarza Meiji, Takamori Saigō . Jako że obie strony dysponowały już zachodnim uzbrojeniem, rebelia była krwawa. Rebelianci, w sile 25 tys. ludzi, stanęli przeciwko przeważającej liczbie żołnierzy cesarza w bitwie pod Shiroyamą. Przywódca buntu, Takamori Saigō, poniósł śmierć. Klęska rebeliantów sprawiła, że proces modernizacji i prozachodnich reform został ocalony.

Nowe warunki gospodarki kapitalistycznej powodowały napięcia w stosunkach społecznych. Toteż powstały różne organizacje walczące o prawa pracownicze, zawiązały się pierwsze japońskie partie polityczne. W wyniku ich działalności, nacisków i walki, w której szczególnie odznaczył się Taisuke Itagaki (założyciel pierwszej partii politycznej w Japonii, Partii Liberalnej), wprowadzona została w cesarstwie w 1889 r. Konstytucja Meiji, a w 1890 r. parlament .

Polityka międzynarodowa

Pod koniec XIX wieku Japonia rozpoczęła szeroką ekspansywną politykę we wschodniej Azji . W 1894 r. Japończycy w wojnie z Chinami rozbili armię Chin w Mandżurii i zagarnęli wyspy Tajwan i Peskadory . Jednak w wyniku interwencji mocarstw zachodnich musieli wycofać się z półwyspu Liaodong i Portu Artura w Mandżurii, a Korea stała się państwem niezależnym.

W 1900 r. Japonia wzięła udział, wspólnie z mocarstwami europejskimi i USA , w stłumieniu tzw. powstania bokserów w Chinach, a przy okazji ustaliła swój protektorat nad Koreą. Natomiast w 1904 r. wszczęła wojnę z Rosją . Zakończyła się ona pełnym zwycięstwem Japończyków, którzy pokonali wojska rosyjskie pod Mukdenem w Mandżurii, opanowali na powrót półwysep Liaodong i Port Artura, niszcząc rosyjską Flotę Oceanu Spokojnego w Port Artur , a następnie niemal całkowicie rosyjską flotę bałtycką w bitwie pod Cuszimą .

W zawartym po wojnie z Rosją traktacie pokojowym, Japonia odzyskała południową część Sachalinu i utwierdziła swoje wpływy w regionie północno-wschodnich Chin. W 1910 r. dokonała aneksji Korei. Odtąd Japonia stała się najpotężniejszym państwem na Dalekim Wschodzie, a głównym kierunkiem jej zaborczej ekspansji stała się Mandżuria i północne Chiny. Zamiar ich opanowania stał się później podstawowym powodem przystąpienia Japonii w 1914 r. do pierwszej wojny światowej .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Epoka Meiji":

Mao Zedong ...

Geografia ...

1970 ...

Ziemia ...

Periodyzacja sztuki ...

Epoka astrologiczna ...

Epoka lodowcowa (film) ...

Epoka (czasopismo) ...

Epoka (czasopismo polskie) ...

National Aeronautics and Space Administration ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Epoka Meiji":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 8) ...

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie