Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Elektrownia wodna

Elektrownia wodna

Elektrownia wodna na Zaporze Hoovera (Hoover Dam) na rzece Kolorado, USA
Elektrownia Wodna na Wiśle we Włocławku
Generatory prądu w elektrowni wodnej

Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną .

Elektrownie wodne dzieli się na "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) to te o mocy poniżej 5  MW . Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej[1]), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy[] od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych , których wpływ na środowisko jest znikomy.

Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe , które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób.

Pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton (Wisconsin) ( USA ) na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki produkującej papier. Było to dwa lata po pokazie, na którym Thomas Alva Edison po raz pierwszy zademonstrował publicznie wytwarzanie światła elektrycznego.

Spis treści

Większe elektrownie wodne na świecie

Największą elektrownią wodną na świecie jest wybudowana w 1983 roku elektrownia na zaporze Itaipu na Paranie na granicy państw Brazylii i Paragwaju . Elektrownia ma maksymalną moc 12,6  GW a produkuje rocznie 93,4 TWh energii. Nieco mniejsze są: Zapora Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinach i Guri, Raul Leoni na rzece Caroní w Wenezueli (10,06 GW).

Największą budowaną zaporą z hydroelektrownią jest budowana w Chinach Zapora Trzech Przełomów . Budowę zapory ukończono 20 maja 2006 r., elektrownia już częściowo pracuje, ale trwa jeszcze napełnianie zbiornika i wyposażanie elektrowni. Ukończenie jest planowane na rok 2009 . Po ukończeniu 26 generatorów o łącznej mocy 18,2  GW ma produkować rocznie około 84,7 TWh (terawatogodzin) energii.

Elektrownie wodne w Polsce

Zasoby hydroenergetyczne Polski szacuje się na 13,7 TWh rocznie, z czego 45,3% przypada na Wisłę , 43,6% na dorzecza Wisły i Odry , 9,8% na Odrę i 1,8% na rzeki Pomorza , przy czym same elektrownie na rzekach pomorskich zapewniały przed II wojną światową energię elektryczną portowi morskiemu w Gdyni , Kartuzom oraz Gdańskowi i jego okolicom, co daje wyobrażenie jak duży potencjał mają elektrownie wodne. Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym (dla porównania Norwegowie , rekordziści w tej dziedzinie, uzyskują z energii spadku wody 98% energii elektrycznej).

Większe elektrownie wodne w Polsce

Elektrownia wodna na Odrze Południowej we Wrocławiu – moc łączna 1,6 MW
A – zbiornik wodny, B – elektrownia, C – turbina, D – generator, E – pobór wody, F – korytarz wodny, G – linie wysokiego napięcia, H – rzeka

Ekologia

Do lat 80. ubiegłego wieku panował powszechny pogląd, że elektrownie wodne są źródłem "czystszej" energii, to znaczy, że są najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego . Podczas wytwarzania energii przez elektrownię wodną do atmosfery nie dostają się żadne zanieczyszczenia, a poziom emitowanego hałasu (ze względu na małą prędkość obrotową turbin ) jest niski.

Jednak budowa elektrowni znacząco zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia. Aby uzyskać wysoki poziom wody, często trzeba zalać ogromne obszary dolin rzek . Wiąże się to z przesiedleniem ludzi mieszkających dotychczas w tym miejscu oraz prawdopodobną zagładą żyjących zwierząt i roślin. Powstały w miejsce szybkiej, wartkiej rzeki zbiornik zawiera wodę stojącą, co sprawia, że rozwijają się tam zupełnie inne organizmy niż przed powstaniem zapory. Jednocześnie duży zbiornik charakteryzuje się znacznie większym parowaniem i zmienia wilgotność powietrza na stosunkowo dużym obszarze. Wartka dotychczas rzeka po wyjściu z zapory zwykle płynie już bardzo wolno. Zmniejsza się napowietrzanie wody, brak okresowych powodzi prowadzi do zamulenia dna.

Przykładowo, po wybudowaniu tamy w Asuanie ( Egipt ) na Nilu osady z górnego biegu rzeki (stanowiące od tysięcy lat istotny czynnik umożliwiający uprawę rolną w delcie Nilu) przestały przepływać przez tamę. Wiąże się to z koniecznością nieustannego pogłębiania zbiornika.

Powyższe uwagi nie odnoszą się do małych elektrowni wodnych , które piętrzą wodę w rzekach na niewielkie wysokości. Dlatego też nie powodują powstania zbiorników wodnych, a jeśli takie powstają, mają niewielkie rozmiary. Małe elektrownie wodne wpływają korzystnie na poziom wód gruntowych i retencję wód, uspokajają nurt rzeki i zatrzymują zjawiska erozji dennej i bocznej. Wyposażone w odpowiednie urządzenia ochrony ryb nie powodują szkód dla środowiska.

Przypisy

  1. Renewables Global Status Report 2006 Update , REN21, opublikowany 2007, dostęp 2010-08-28; patrz tabela 4, strona 20.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Elektrownia wodna":

Wag Tu przyjmuje lewobrzeżne dopływy: w Rużomberku Rewucę , zaś niżej w Lubochni – Lubochniankę .Elektrownia wodna Sučany na WaguSztuczny zbiornik HričovWe wsi Królewiany Wag przyjmuje swój ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) obejmuje Poniemoń, Roki, Wiciuny , Wojszwidowo; pełni funkcje mieszkaniowe; park miejski , zbiornik retencyjny , Elektrownia wodna .Na Poniemoniu znajduje się IV i V fort Twierdzy Kowno.Za Królestwa ...

Maine ...

Wodorotlenek wapnia ...

Kamienna (dopływ Bobru) długości obmurowane. W górnym biegu rzeki, w Szklarskiej Porębie Dolnej, znajduje się Elektrownia wodna. Do Bobru wpada w okolicy Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze .Przepływa ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

Sporty wodne ...

Torfowisko ...

Polska Czerwona Księga Roślin ...

Salwinia pływająca ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Elektrownia wodna":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

Zagrożenia gleb (plansza 21) ...

Zróżnicowanie i przydatność rolnicza gleb w Polsce (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie