Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Elektrownia jądrowa

Elektrownia jądrowa

Współczesna elektrownia jądrowa (wydobywające się z chłodni kominowej obłoki to czysta para wodna ; Na zdjęciu bloki po 1300 MW elektrowni atomowej w Cattenom , Francja)
Schemat cieplny elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym. 1. Blok reaktora 2. Komin chłodzący 3. Reaktor 4. Pręty kontrolne 5. Zbiornik wyrównawczy ciśnienia 6. Generator pary 7. Zbiornik paliwa 8. Turbina 9. Prądnica 10. Transformator 11. Skraplacz 12. Stan gazowy 13. Stan ciekły 14. Powietrze 15. Wilgotne powietrze 16. Rzeka 17. Układ chłodzenia 18. I obieg 19. II obieg 20. Para wodna 21. Pompa
Animowany schemat elektrowni z reaktorem wodnym BWR (Boilt Water Reactor)

Elektrownia jądrowa – obiekt przemysłowo-energetyczny ( elektrownia cieplna ), wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów , najczęściej uranu ( uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop U-235), w której ciepło konieczne do uzyskania pary , jest otrzymywane z reaktora jądrowego . Zobacz: Energetyka jądrowa .

Spis treści

Historia

Pierwsza elektrownia jądrowa , o mocy 5 M W powstała w 1954 r. w Obnińsku ( ZSRR ). Produkcja prądu nie była jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych głównym zadaniem elektrowni jądrowych. Pierwszoplanowym celem ich budowy była produkcja wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni atomowej . W latach siedemdziesiątych zaczęło gwałtownie przybywać bloków energetycznych z reaktorami atomowymi . Na świecie uruchamiano kilkanaście reaktorów rocznie (dla porównania w latach 1980 - 1989 średnio 22, a 1990 - 2004 – 5). Te gwałtowne zmiany były spowodowane prawie bezawaryjną pracą pierwszych elektrowni w tamtym czasie, co doprowadziło do zwiększenia zainteresowania tym rozwiązaniem, natomiast w latach 90. na jego spadek wpływ miały dwie poważne awarie: w Three Mile Island w 1979 r. i w Czarnobylu w 1986 r. oraz wzrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa bloków jądrowych. Cykl projektowania i budowy elektrowni atomowej trwa około 10 lat, na liczbę uruchamianych w latach 80. reaktorów wpływ miały więc decyzje podjęte najczęściej jeszcze przed awarią w elektrowni Three Mile Island .

W latach 80. i 90. XX wieku, wiele krajów wstrzymało się z podejmowaniem decyzji o budowie kolejnych bloków jądrowych. W Stanach Zjednoczonych nie rozpoczęto budowy żadnego nowego bloku od 1977 . Obywatele Szwecji w referendum w 1979 roku zdecydowali o zupełnym wycofaniu się z energetyki jądrowej. Wycofanie się planowały także: Holandia , Niemcy , Słowenia , a Włochy zrealizowały już te plany w 1990 r. Buduje się natomiast dużo reaktorów w Azji ( Chiny , Indie , Japonia , Korea Południowa i Korea Północna , Iran , Pakistan ). Jednak po roku 2000 wiele krajów zaczęło ponownie rozpatrywać możliwość budowy elektrowni jądrowych. Jest to spowodowane głównie zobowiązaniami dotyczącymi ograniczenia emisji dwutlenku węgla, prognozami wzrostu cen paliw kopalnych, ciągłego wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz chęcią dywersyfikacji jej źródeł. Energia jądrowa jest najbardziej skondensowanym źródłem energii z jakiego obecnie korzysta człowiek. Uważa się, że przy rozsądnym gospodarowaniu jest to także jedna z najczystszych obecnie znanych form produkcji energii, znacząco pod tym względem przewyższająca np. technologie oparte o paliwa kopalne. Szacuje się, że występujące na Ziemi zasoby uranu wystarczą na pokrycie zapotrzebowania energetycznego ludzkości na wiele tysięcy lat. Natomiast, przy obecnym poziomie wykorzystania, paliwa kopalne wyczerpią się prawdopodobnie już za kilkadziesiąt lat.

Budowa nowych reaktorów trwa w Finlandii ( Olkiluoto -3), Francji ( Flamanville -3) i Armenii (w celu zastąpienia starej elektrowni w Mecamor), gdzie do 2010 roku przewiduje się oddać do użytku jeden reaktor. Decyzję o budowie nowych bloków podjęto również w Bułgarii (nowa elektrownia w Belene ), Słowenii (rozbudowa elektrowni w Krsku ), i na Litwie (rozbudowa elektrowni w Ignalinie ).

Budowa elektrowni

Ogólna zasada działania elektrowni atomowej (na przykładzie obiegu PWR ):

W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła , które jest odbierane przez czynnik roboczy (najczęściej wodę pod wysokim ciśnieniem w tak zwanym obiegu pierwotnym – reaktory PWR i WWER ). Czynnik przepływa do wytwornicy pary , gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie z obiegu wtórnego o niższym ciśnieniu , a następnie powraca do reaktora. Para wodna ( para mokra , która jest osuszana przed dojściem do turbiny - cząsteczki wody w parze mokrej, pod wysokim ciśnieniem, zniszczyłyby turbinę, więc para mokra przechodzi najpierw z wytwornicy pary przez systemy osuszające, zanim nie trafi do turbiny) napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem . Separacja obiegów zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku wycieku pary z turbiny.

Stan elektrowni jądrowych na świecie

Status elektrowni atomowych na świecie.

     Działające reaktory, budowa nowych reaktorów

     Działające reaktory, plany budowy nowych reaktorów

     Brak reaktorów, budowa nowych reaktorów

     Brak reaktorów, plany budowy nowych reaktorów

     Działające reaktory

     Działające reaktory, plany likwidacji

     Energetyka jądrowa jest nielegalna

     Brak reaktorów

Budowa nowych elektrowni

Plany budowy nowych elektrowni

Budowa pierwszych elektrowni

Plany budowy pierwszych elektrowni

Brak planów budowy/likwidacji

Plany likwidacji elektrowni

Energetyka jądrowa nielegalna

Elektrownie jądrowe w Polsce

Nieukończony główny budynek elektrowni Żarnowiec

W Polsce nie ma elektrowni jądrowych. Jedynym działającym reaktorem jądrowym jest badawczy reaktor Maria , zarządzany obecnie przez Instytut Energii Atomowej . W latach 80. XX wieku rozpoczęto budowę elektrowni Żarnowiec w woj. pomorskim . Prace przerwano na początku lat 90., głównie pod naciskiem protestów przeciwników energetyki atomowej. Zakończono tylko inwestycję towarzyszącą, elektrownię szczytowo-pompową .

W dniu 4 stycznia 2005 rząd przyjął dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, w którym napisano[1]:

  • Ze względu na konieczność dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, uzasadnione staje się wprowadzenie do krajowego systemu energetyki jądrowej
  • Ponieważ prognozy wskazują na potrzebę pozyskiwania energii elektrycznej z elektrowni jądrowej w drugim dziesięcioleciu rozpatrywanego okresu, to biorąc pod uwagę długość cyklu inwestycyjnego konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie społecznej debaty na ten temat.

Według telefonicznych badań Millward Brown na zlecenie portalu Money.pl w dniach 22-24 sierpnia 2008 na reprezentatywnej grupie 1004 osób, 48% pytanych opowiedziało się przeciw budowie w Polsce elektrowni jądrowej. Odmienną opinię wygłosiło 42%, podczas gdy 10% nie ma zdania w tej kwestii. Przeciw jest aż 62% kobiet (dla porównania mężczyzn - 32%), a także większość osób żyjących na obszarach wiejskich i miastach do 100 tysięcy mieszkańców[2].

Państwowa Agencja Atomistyki zamierza zająć się ewentualnym planowaniem rozmieszczenia elektrowni jądrowej. Ma być jedną z wielu elektrowni zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju, która (według opinii PAA) nie zagraża środowisku bardziej niż konwencjonalne elektrownie. Przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce są m.in. Greenpeace i partia Zieloni 2004 .[3]

9 listopada 2008 w Gdańsku, premier Donald Tusk zapowiedział budowę co najmniej dwóch elektrowni atomowych w północno-wschodniej Polsce.[4] Prawdopodobne lokacje to Żarnowiec na Pomorzu, oraz tereny Podlasia.

W marcu 2009 roku Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki przemianowany został na Departament Energii Jądrowej[5].

8 stycznia 2010 roku Ministerstwo Gospodarki podało listę 28 miejscowości, które są brane pod uwagę pod kątem lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce[6].

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Elektrownia jądrowa":

Wag ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Wojna jądrowa ...

Kamienna (dopływ Bobru) ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

Chemia ...

Powiat pucki ...

Lhasa ...

Elektrownie Ukrainy ...

Chmielnicki (miasto) 246,8 tys. mieszkańców (2004).Około 100 km na północ od miasta znajduje się Elektrownia jądrowa o mocy 2 GW.Spis treści1 Historia2 Nazwa miasta3 Sport4 Zabytki5 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Elektrownia jądrowa":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

135 Nauka, technika i kultura przełomu XIX i XX wieku (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie