Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest to egzamin, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum . Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do niego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, toteż sprawdzający nie wiedzą czyje prace sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu.

Egzaminu nie da się nie zdać, tzn. o ile tylko uczeń się na nim stawi, egzamin będzie zaliczony - nawet, jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0 punktów, z którym będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Spis treści

Części egzaminu

Egzamin składa się z trzech części:

Łącznie za każdą część egzaminu można dostać do 50 punktów.

Humanistyczna

Część humanistyczna składa się z zadań otwartych i zamkniętych, dotyczących zawartych w arkuszu tekstów i sprawdzają ich zrozumienie przez zdającego.

Zdający pisze także dwa teksty:

  • krótki (najczęściej użytkowy - zaproszenie, list , streszczenie itp.),
  • długi (wypracowanie na zadany temat i w podanej formie: listu, rozprawki itp.). Wypracowanie pozwala zdobyć 15 lub 16 punktów, przy czym zdający musi napisać tekst zapisując przynajmniej połowę przeznaczonego miejsca w arkuszu (w przeciwnym wypadku wypracowanie nie jest sprawdzane).

Egzamin trwa 120 minut (180 minut - czas wydłużony).

Matematyczno-przyrodnicza

W części matematyczno-przyrodniczej zdający rozwiązuje zadania:

  • zamknięte (wśród nich znajdują się takie, które sprawdzają umiejętność korzystania z dostępnych w arkuszu map , wykresów , tabel i innych dołączonych informacji),
  • otwarte, wymagające przedstawienia pełnego rozwiązania. Punkty za zadania otwarte przyznawane są cząstkowo, za poszczególne etapy rozwiązania (rozwiązanie całego zadania nie jest wymagane do zdobycia punktów).

Egzamin trwa 120 minut (180 minut - czas wydłużony).

Językowa

Część językowa składa się z 3 części:

  1. Słuchanie - odtwarzana jest płyta CD, uczeń musi odpowiedzieć na pytania związane z treścią zawartą na płycie.
  2. Czytanie - uczeń musi odpowiedzieć na pytania związane z przeczytanym tekstem.
  3. Reagowanie językowe - uczeń musi wybrać odpowiednią reakcję językową.

Egzamin trwa 90 minut (135 minut - czas wydłużony).

Według Ministra Edukacji Narodowej , od 2012 roku egzamin z języka obcego nowożytnego będzie zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Źródła

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Egzamin gimnazjalny":

1908 ...

Szkoła wyższa ...

Józef Kowalczyk ...

Chersoń ...

Sędzia ...

Romuald Traugutt ...

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon ...

Richard Nixon ...

Komornik ...

Szkoła podstawowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Egzamin gimnazjalny":

Past Perfect (plansza 9) ...

007. Szkoła - system szkolny (plansza 19) ...

Strona bierna - Present Continuous, Past Continuous - część 2 (plansza 22) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie