Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dom dziecka

Dom dziecka

Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Do domów dziecka kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym[1]. Oznacza to, że domy dziecka są powołane do istnienia nie tylko dla sierot , ale także dla dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo, których rodzina nie wywiązuje się z powierzonych zadań. Takie dzieci i młodzież nazywana jest wtedy sierotami społecznymi . Według badań GUS-u , w roku 1997 istniało w Polsce 351 domów dziecka, w których przebywało prawie 18 000 dzieci i młodzieży. Tylko ok. 3% z tej liczby stanowiły sieroty naturalne.

Dom dziecka[2]:

  • zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby
  • zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne
  • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej
  • pracuje z rodziną dziecka
  • organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi
  • może prowadzić hostel oraz mieszkanie usamodzielnienia

Przypisy

  1. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
  2. § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Dom dziecka":

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Odense ...

Meczet w Kownie ...

Synagoga Chóralna w Kownie ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

Wittenberga ...

Klemens Maria Hofbauer ...

1679 ...

Zbór ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dom dziecka":

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

005. Mieszkanie w mieście i na wsi (plansza 18) ...

040. Salzburg - miasto Mozarta. (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie