Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

zoologia

zoologia - (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – jest to nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.

W skład zoologii wchodzą nauki zajmujące się poszczególnymi grupami zwierząt, m.in.: protozoologia, entomologia, ichtiologia, herpetologia, ornitologia i teriologia. Gałęziami zoologii są także nauki o zwierzętach poprzednich epok (paleozoologia i paleozoogeografia), o strukturze populacji zwierzęcych i ich wzajemnym oddziaływaniu na środowisko (ekologia) czy zachowaniu i psychice zwierząt (etologia, zoopsychologia) oraz nauki obejmujące systematykę wszystkich organizmów zwierzęcych, także nauki zajmujące się budową i funkcjami ciała zwierząt, np.: anatomia, fizjologia, morfologia, embriologia, cytologia.

Autorem pierwszych prac z zakresu zoologii jest Arystotelesa (IV w. p.n.e.). Jest on nazywany ojcem zoologii.

Rewolucyjny wpływ na postęp zoologii wywarła teoria ewolucji Darwina, ogłoszona w wydanym w 1859 roku dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, która przyczyniła się do wyjaśnienia m.in. procesów i zjawisk z zakresu ewolucji i embriologii, a także anatomii porównawczej.


Inne hasła zawierające informacje o "zoologia":

Paznokieć ...

Benedykt Dybowski ...

Hydrobiologia jak i biotyczne . Obejmuje kilka dyscyplin podstawowych, takich jak: hydrochemia , hydrobotanika , algologia ), hydrozoologia .W hydrobiologii wyróżnia się: limnologię – obejmującą swym zakresem zainteresowań śródlądowe wody stojąceoceanobiologię ...

Parenchyma ...

Trójwarstwowce ...

Parzydełkowce ...

Larwa ...

Symetria budowy ciała organizmu ...

Planula ...

Zoologia Część działuZoologiiDziedziny zoologii antrozoologia · arachnologia · entomologia . etologia · herpetologia · ichtiologia · ...


Inne lekcje zawierające informacje o "zoologia":

Wycieczka do Londynu (plansza 28) ...

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 8) ...

102. Zróżnicowanie ludzkości (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie