Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dymitr Doński

Dymitr Doński

Dymitr Doński
Wielki książę moskiewski, wielki książę włodzimierski.
Dymitr Doński
wielki książę moskiewski
Okres panowaniaod 1359
do 19 maja 1389
Poprzednik Iwan II Piękny
Następca Wasyl I Rurykowicz
Dane biograficzne
Dynastia Rurykowicze
Urodzony 12 października 1350
Zmarł 19 maja 1389
Ojciec Iwan II Piękny
Matkanieznana
Dzieci

Wasyl I Rurykowicz ,
Zofia
Jerzy Dymitrowic,
Andrzej Dymitrowic,
Piotr Dymitrowic,
Konstanty Dymitrowic,

Św. Dymitr Doński ( ros. Дмитрий Донской) (ur. 12 października 1350 w Moskwie , zm. 19 maja 1389 tamże), wielki książę moskiewski 1359 - 1389 i włodzimierski; syn księcia Iwana II , wnuk Iwana Kality . Święty kościoła prawosławnego.

Spis treści

Polityka wewnętrzna

Na początku rządów Dymitra decydująca rolę w państwie pełnili bojarzy z metropolitą Aleksym i tysięcznikiem Moskwy (przypuszczalnie wujem Dymitra) Wasylem Wieljaminowem na czele. Dzięki Aleksemu zachowano jedność państwową Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, mimo konieczności podzielenia go, między Dymitra a jego młodszego o 3 lata kuzyna Włodzimierza Andriejewicza. Dymitr został wielkim księciem a Włodzimierz jedynie księciem sierpuchowskim. Bez prawa prowadzenia wojen i własnej polityki zagranicznej, za to z obowiązkiem dostarczania posiłków, na każda wyprawę zbrojną wielkiego księcia. W tych latach rozbudowano i umocniono szereg grodów. Największym z tych przedsięwzięć była rozbudowa Kremla podjęta w 1367 roku. Dymitr dbał o rozwój handlu, jednak podporządkowywał go celom politycznym, zwalczał kupców nowogrodzkich blokując im wielokrotnie Wołgę a także genueńskich blokując im z kolei drogę na północ Rusi, dążył do opanowania handlu z Bułgarią Kamską . Jako pierwszy władca ruski, od czasu najazdu mongolskiego, Dymitr zaczął wybijać własną monetę z zapisanym pismem arabskim imieniem aktualnego chana sarajskiego po jednej i wizerunkiem Dymitra i jego zapisanym cyrylicą imieniem po drugiej stronie. Po śmierci Wasyla Wieljaminowa, Dymitr zniósł urząd tysięcznika, przejmując bezpośrednią kontrolę nad sadami miejskimi i siłami porządkowymi Moskwy. Wywołało to bunt najstarszego syna Wasyla – Iwana (Wieljaminowowie sprawowali urząd tysięcznika od trzech pokoleń i był on uważany, za naturalnego kandydata na opuszczone przez ojca stanowisko). Iwan w 1375 uciekł do Tweru i sprowokował jego księcia do wojny. Dymitr po zwycięstwie skazał Iwana na śmierć , jest to pierwszy znany przypadek kary śmierci w Moskwie wykonanej na jej obywatelu. Rodzina Wieljaminowów pozostała jednak jedną z najbardziej wpływowych w państwie Dymitra. Przez całe życie udało mu się utrzymać bardzo dobre relacje z Włodzimierzem Andriejewiczem a co za trym idzie, jedność i pokój wewnętrzny w Wielkim Księstwie Moskiewskim.

Sprawa metropolii ruskiej

Do końca życia Aleksego pozostawał pod jego mocnym wpływem, min. wspierając go w walce o zachowanie jedności metropolii ruskiej. Po jego śmierci w roku 1378 nie dopuścił początkowo do objęcia metropolii wyznaczonego przez Patriarchat Konstantynopolitański , uważanego za stronnika Litwy Cypriana usiłuje uzyskać akceptacje dla własnego kandydata Mitiaja, który jednak ginie w tajemniczych okolicznościach w drodze do Konstantynopola . Wprawdzie poselstwo ruskie dociera do patriarchy i jeden z jego członków Pimen (przypuszczalnie dzięki sfałszowanym dokumentom) zostaje wyznaczony na metropolitę, jednak Dymitr nie uznaje wyboru i skazuje go na wygnanie, wzywając jednocześnie do Moskwy rezydującego w Kijowie Cypriana, który obejmuje stolicę w 1381 , lecz rok później wraca do Kijowa. Sytuacja w cerkwi nie unormuje się już do końca rządów Dymitra. Chaos ten był wywołany dążeniem do zachowania jedności metropolii ruskiej (tj. objęcia władzy metropolity moskiewskiego nad terenami należącymi do Wielkiego Księstwa Litewskiego ) a zarazem osobistą i polityczną niechęcią Dymitra do Cypriana.

Polityka zagraniczna

Pierwsze lata

Prawdopodobnie już w pierwszym roku swoich rządów ( 1359 ) odbył podróż do stolicy Złotej Ordy , gdzie z racji młodego wieku odebrano mu tytuł wielkiego księcia włodzimierskiego, który oddano Dymitrowi Konstantynowiczowi księciu Suzdalskiemu. Staraniem bojarów jarłyk odzyskano po zmianie władzy w Ordzie w roku 1362 . Później jeszcze kilkakrotnie kolejni władcy Ordy przekazywali Jarłyk wielkoksiążęcy innym władcom ruskim (Dymitrowi Suzdalskiemu i Michałowi II Twerskiemu) jednak Dymitr nigdy nie dopuścił do ich koronacji.

Walki z sąsiadami

Od początku lat 60. XIV wieku prowadzi nieustanne wojny z sąsiadami. Najpierw walczył o władzę wielkoksiążęcą z Dymitrem Suzdalskim, przeciwko któremu odbył trzy zwycięskie wyprawy wojenne, w latach 1362 1363 i 1364 . W roku 1365 , następuje poprawa stosunków między nimi. Dymitr interwencją dyplomatyczną, z pomocą Aleksego i świętego Siergiusza , skłania młodszego brata księcia suzdalskiego, do ustąpienia mu księstwa Niżnonowogrodzkiego. Rok później Dymitr doński żeni się z córką Dymitra Suzdalskiego Jewdokią. Przez następne kilkanaście lat obaj książęta zgodnie współpracują, co zmieni się dopiero w latach 80. pod wpływem synów Dymitra Konstantynowicza. Następnie toczył wojny z wielkim księciem twerskim Michałem II, którego w 1368 roku zwabił do Moskwy pod pozorem sądu polubownego (w sporze między Michałem a jego wujem), uwięził i zmusił do podpisania niekorzystnej ugody. Uwolniony książę zbiegł do swego szwagra wielkiego księcia litewskiego , Olgierda , którego namówił do trzech kolejnych łupieżczych wypraw na Moskwę w latach 1368 , 1370 i 1373 . Podczas tej ostatniej Olgierd zostaje skutecznie odparty w nierozstrzygniętej bitwie pod Lubutskiem. W pokoju podpisanym po tej bitwie Dymitr po raz pierwszy określa Wielkie Księstwo Włodzimierskie (a zatem władzę zwierzchnią nad całą Rusią ) jako swoją ojcowiznę. W roku 1371 sprowokowany atakiem na przygraniczną Łopasnię, zajął Riazań pozbawiając władzy tamtejszego księcia Olega riazańskiego (który jednak wkrótce ją odzyskał). W roku 1375 Mamaj oddaje jarłyk wielkoksiążęcy Michałowi II. Dymitr nie tylko nie dopuszcza do koronacji ale organizuje wielką wyprawę na Twer z poparciem większości księstw ruskich. Michał zostaje zmuszony do ugody w której znów potwierdza dziedziczność wielkoksiążęcej władzy Dymitra a obaj książęta zobowiązują się do wspólnej obrony przed Tatarami .

Stosunki ze Złotą Ordą

Na początku swoich rządów Dymitr dwukrotnie jeździł do Ordy złożyć hołd kolejnym chanom . Za pierwszym razem traci tam stanowisko wielkiego księcia aby dwa lata później je odzyskać. Później jednak wykorzystując częste zamachy stanu w Złotej Ordzie i jej faktyczny rozpad, zaprzestaje płacenia jej trybutu, nie przestając jednocześnie zbierać go z podległych sobie księstw. Dopiero w 1371 roku jedzie ponownie do Ordy i płaci trybut Mamajowi , który potwierdza jego władzę. Jednak w następnych latach znów nie płaci trybutu.

Wojna z Mamajem

Od roku 1375 toczy już regularną wojnę z Mamajem. W tym właśnie roku Mamaj przeprowadza pierwszą ekspedycję karną na ziemie ruskie (jako karę za wyprawę Dymitra na Twer). Ekspedycja ta pustoszy ruskie księstwa, nie wkracza jednak na ziemie moskiewskie, bojąc się przekroczyć obstawionej przez wojska Dymitra Oki . W następnym roku, popiera zwycięską wyprawę Księcia Niżnonowogrodzkiego Dymitra Konstantynowicza na podległy Tatarom Wielki Bułgar , W wyniku czego następuje kolejna wyprawa karna wojsk Mamaja pod wodzą Arpaszy 2 sierpnia 1376 , rozbija on wojska moskiewskie i Niżnonowogrodezkie w bitwie nad rzeką Pjaną . W roku tym samym Dymitr wysyła ekspedycję karną na wspierających Tatarów Mordwinów . W roku 1378 Dymitr rozbija kolejną tatarską ekspedycję w bitwie nad Wożą . W roku 1380 , zwycięża Tatarów tym razem pod wodzą samego Mamaja w bitwie na Kulikowym Polu .

Bitwa na Kulikowym Polu

Po tej właśnie, rozegranej nad Donem bitwie, zyskuje przydomek Doński. Według legendy Dymitr Doński zabrał ze sobą w bój ikonę przedstawiającą zaśnięcie Matki Bożej, autorstwa prawdopodobnie Teofana Greka (koniec XIV wieku). Miało to mu pomóc w zwycięskiej wyprawie przeciwko Tatarom. Zwycięstwo to przesądziło o ostatecznej klęsce Mamaja, który został wkrótce po nim, obalony i zamordowany. Bitwa ta uznawana jest często za początek upadku Złotej Ordy na Rusi, jednak należy podkreślić, że podczas całej wojny z Mamajem, Dymitr uzasadniał swoje działania nielegalnością jego władzy. Formalnie nie walczył zatem wówczas o wyzwolenie Rusi z jarzma tatarskiego, ale uznawał się, za podległego legalnym chanom, rezydującym w Saraju .

Relacje z Tochtamyszem

Po upadku Mamaja jeden z nich Tochtamysz , zjednoczył Złotą Ordę i nastąpiła chwilowa poprawa wzajemnych relacji a Dymitr wysłał do Saraju poselstwo z darami. Jednak już w 1381 , poselstwo chana dociera jedynie do Niżnego Nowogrodu i zawraca z nieznanych przyczyn. W roku 1382 przypuszczalnie podburzony przez synów Dymitra Suzdalskiego, Tochtamysz niespodziewanie atakuje Moskwę i 26 sierpnia zdobywa ją i pali. Dymitr opuścił miasto przed atakiem, w celu zebrania wojsk, jednak nie zdecydował się na walkę z Tochtamyszem i rozpuścił zebraną armię. Przywrócono tym samym zależność Moskwy od Złotej Ordy, ale jednocześnie nie sprowokowany napad rozwiał sympatie elit moskiewskich, wobec chanów sarajskich. W następnym roku Dymitr wysyła do Saraju swojego syna Wasyla , który uzyskuje, dla niego potwierdzenie tytułu wielkoksiążęcego, jednocześnie wznawiając coroczną daninę dla Ordy. Wasyl pozostaje w Saraju jako zakładnik do roku 1386 .

Podsumowanie

Rządy Dymitra Dońskiego uznawane są przez historyków za jeden z najważniejszych okresów w rozwoju państwa rosyjskiego. Moskwa za jego rządów obroniła się przed naporem litewskim i faktycznie zdecydowała o konieczności wyzwolenia się spod jarzma tatarskiego.

Dymitr Doński został pochowany na Kremlu . Na ikonach Dymitr przedstawiany jest najczęściej w czerwonych szatach książęcych, z lewą ręką trzymającą miecz z ostrzem skierowanym w dół, oraz prawą ręką uniesioną do góry, jakby do modlitwy,.

W 2002 r. prezydent Władimir Putin ustanowił Order Służby dla Ojczyzny ku czci św. Dymitra Dońskiego i Sergiusza Radoneżskiego .

Bibliografia


Poprzednik
Iwan II Piękny
wielki książę moskiewski
1359 - 1389
Następca
Wasyl I Rurykowicz
Poprzednik
Dymitr Suzdalski
Wielki książę włodzimierski
1362 - 1389
Następca
Wasyl I Rurykowicz


Inne hasła zawierające informacje o "Dymitr Doński":

1362 Gruzji 1360 Bagrat V Wielki 1393 HrabiaHolandii 1358 Albert 1404 CesarzJaponii 1339 Go-Murakami(後亀山天皇) 1368 Kalif 1352 Al-Mu'tadid I13621362Al-Mutawakkil I 1383 Król Kastyliii Leónu 1350 Piotr I Okrutny 1369 PatriarchaKonstan-tynopola 1355 Kalikst I 1363 Sułtan Maroka 1361 Muhammad III 1366 Mediolan 1354 Galeazzo II 1378 1354 Bernabo 1385 Moskwa 1359 Dymitr Doński 1389 Nawarra 1349 Karol II Zły 1387 Norwegia 1343 Haakon VI 1380 Papież 1352 Innocenty VI 13621362 Urban V 1370 ElektorPalatynatu 1356 Ruprecht I 1390 Portugalia 1357 Piotr I 1367 Niemcy 1346 Karol IV Luksemburski 1378 Car Serbii 1355 Stefan ...

1361 Wielki 1393 HrabiaHolandii 1358 Albert 1404 CesarzJaponii 1339 Go-Murakami(後亀山天皇) 1368 Kalif 1352 Al-Mu'tadid I 1362 Król Kastyliii Leónu 1350 Piotr I Okrutny 1369 PatriarchaKonstan-tynopola 1355 Kalikst I 1363 Sułtan Maroka 1359 Ali II13611361Abu Umar Taszfin13611361Muhammad III 1366 Mediolan 1354 Galeazzo II 1378 1354 Bernabo 1385 Moskwa 1359 Dymitr Doński 1389 Nawarra 1349 Karol II Zły 1387 Norwegia 1343 Haakon VI 1380 Papież 1352 Innocenty VI 1362 ElektorPalatynatu 1356 Ruprecht I 1390 Portugalia 1357 Piotr I 1367 Niemcy 1346 Karol IV Luksemburski 1378 Car Serbii 1355 Stefan Urosz ...

Zygmunt III Waza ...

1377 Mądry 1380 Król Gruzji 1360 Bagrat V Wielki 1393 HrabiaHolandii 1358 Albert 1404 CesarzJaponii 1368 Chokei(崇光天皇) 1383 Kalif 1362 Al-Mutawakkil I 1383 Król Kastyliii Leónu 1369 Henryk II 1379 PatriarchaKonstan-tynopola 1376 Makary 1379 Litwa 1377 Władysław Jagiełło 1392 Sułtan Maroka 1372 Abu al-Abbas Ahmad 1384 Mediolan 1354 Galeazzo II 1378 1354 Bernabo 1385 Moskwa 1359 Dymitr Doński 1389 Nawarra 1349 Karol II Zły 1387 Norwegia 1343 Haakon VI 1380 Papież 1370 Grzegorz XI 1378 ElektorPalatynatu 1356 Ruprecht I 1390 Portugalia 1367 Ferdynand I 1383 Niemcy 1346 Karol IV Luksemburski 1378 Książę Serbii 1371 Łazarz I ...

Order Orła Białego ...

Wielkie Księstwo Moskiewskie to: Iwan III Srogi (1462-1505), Wasyl II Ślepy (1425-1462), Wasyl I (1389-1425), Dymitr Doński (1359-1389), Iwan II Piękny (1353-1359), Siemion Dumny (1340-1353) i Iwan ...

1136 ...

Dymitr Samozwaniec ...

Dymitriady ...

1746 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dymitr Doński":

119a Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 7) ...

114 a Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 12) ...

114 a Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie