Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dyktatura

Dyktatura

Dyktatura ( łac. dictare - dyktować) - forma sprawowania rządów, którą najczęściej utożsamia się z reżimem autorytarnym , bądź totalitaryzmem . Znaczenie tego terminu zmieniało się przez wieki.

W starożytnej Grecji , dyktaturę utożsamiano z tyranią, o której niejednokrotnie wyrażano się z szacunkiem i respektem (czasy panowania Pizystrata ). Dyktatura istniała również w starożytnym Rzymie , gdzie dyktator był po prostu osobą, w ręku której skupiał się ogół władzy w sytuacji szczególnego zagrożenia.

Innym znaczeniem dla dyktatury jest tytulatura dowódcy powstania , nazywano tak choćby Romualda Traugutta , czy też Mariana Langiewicza . Oczywiście nie należy utożsamiać takich postaci z dyktaturą jako formą rządów podczas działań powstańczych.

Z czasem rozumienie dyktatury jako urzędu poczęło zanikać. W jego miejsce pojawiła się dyktatura, pojmowana jako rządy jednostki, bądź grupy osób, które do władzy doszły z pominięciem (lub pogwałceniem) procedur demokratycznych. Nie oznacza to koniecznie zamachu stanu (choć występuje on dość często przy wprowadzaniu dyktatury), ale naginanie przepisów prawa ( konstytucji ), albo jej odpowiednie formułowanie (działania Aleksandra Łukaszenki ). Dyktator (bądź grupa rządząca) automatycznie ograniczają, bądź usuwają jakiekolwiek możliwości kontroli władzy, a także wymuszają posłuch, nierzadko stosując przymus. Tym samym dyktatura jest najczęściej dominującym sposobem sprawowania władzy w krajach o krótkiej tradycji demokratycznej (np. Polska od przewrotu majowego ) lub słabo rozwiniętej gospodarce.

Współcześnie politolodzy starają się zgłębić zagadnienie dyktatury poprzez próbę określenia jej miejsca w systemie sprawowania władzy. Na czym polega problem? Otóż w zależności od przyjętej orientacji, dyktaturę traktuje się jako metodę sprawowania władzy, albo sam ustrój polityczny. Znani sowietolodzy C. J. Friedrich i H. Seton-Watson proponują wyróżnienie dyktatur ze względu na kryterium historyczne i metodę przejęcia władzy:

  1. Autokratyczne formy państwa przednowoczesnego: despotyzm , tyrania i absolutyzm .
  2. Autokratyczne państwa współczesne: dyktatury totalitarne , dyktatury teokratyczne .

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy G. Sartori (autor książki pt: Teoria demokracji), który proponuje podzielenie dyktatur ze względu na reżim polityczny, któremu towarzyszą. Tym samym wyróżnić można dyktaturę autorytarną, totalitarną i pragmatyczną (tę pojmuje jako technokratyczny sposób sprawowania władzy).

Rządy dyktatorskie (jako charakterystyczne dla autorytaryzmu i totalitaryzmu ) z reguły przyczyniają się do skostnienia istniejących stosunków politycznych w państwie, utrwalenia określonego wzorca kultury politycznej , a także ograniczenia procesów mających na celu zmianę systemu politycznego, bądź formy rządów. Objawia się to w ograniczeniu działania opozycji (bądź całkowitym jej wyeliminowaniu), ograniczeniu praw człowieka , a także oparciu ideologii państwowej na skrajnych (nieczęsto zwyrodniałych) formach tychże ideologii.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Dyktatura":

Demokracja ludowa ...

Społeczeństwo otwarte ...

Tyran ...

Dyktatura Dyktatura ( łac. dictare - dyktować) - forma sprawowania rządów, którą najczęściej utożsamia ...

Neofaszyzm ...

Pol Pot ...

Trockizm autorytaryzm Lenina oraz zastąpienie rządów robotniczych przez dyktaturę partii (według stwierdzenia Trockiego: Dyktatura proletariatu jest możliwa tylko dzięki dyktaturze partii komunistycznej ) miało być rozwiązaniem ...

Leninizm ...

Anarchizm kolektywistyczny ...

Henri de Saint-Simon ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dyktatura":

224 Konflikty zbrojne po II wojnie światowej (plansza 3) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 5) Został wprowadzony nowy system władzy. Główną rolę odgrywała partia ściśle podległa wodzowi. Dyktatura faszystowska ingerowała w gospodarkę. Zaczęto rozbudowę przemysłu zbrojeniowego. Zakazane były wolne ...

12. Demokracja bezpośrednia i pośrednia (plansza 19) le height=380 width=770 > Podstawowe zagrożenie dla demokracji Dyktatura większości Jedno z najpoważniejszych zagrożeń  związane jest z samą istotą demokracji, w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie