Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dydaktyka

Dydaktyka

Dydaktyka ogólna ( gr. διδακτικοσ - nauczający) – nauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka. Realizuje ona swoje cele ze względu na przedmioty i szczeble pracy szkolnej. Termin dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikos znaczy pouczający, a didasko - uczę. Po raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga.

Jako nauka dydaktyka dostarcza wiedzy o stanie rzeczy istniejącym w obrębie przedmiotu jej badań, analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania-uczenia się oraz formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczniów. Spełnia ona zarówno funkcję teoretyczną, głównie o charakterze diagnostycznym i prognostycznym, oraz praktyczną - instrumentalną. W tym rozumieniu jest jedną z nauk pedagogicznych.

Dydaktyki szczegółowe (zwane także przedmiotowymi) badają zagadnienia specyficzne dla wybranego przedmiotu nauczania, jak np. matematyki, historii, geografii czy też jakiegoś typu lub szczebla szkoły jak dydaktyka szkoły zawodowej, szkoły wyższej. Dydaktyki szczegółowe są teoriami nauczania i uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

Systemy i treść kształcenia

Proces dydaktyczny

Zobacz też

Bibliografia

  • Kupisiewicz Cz., 2000, Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa.
  • Półturzycki J., 2002, Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock.


Inne hasła zawierające informacje o "Dydaktyka":

Adam Naruszewicz ...

Teatr początkowym okresie są ubogie pod względem konstrukcji dramatycznej. Istotna jest w nich Dydaktyka i przesłanie moralne płynące z utworów (zwycięstwo dobra nad złem, nieunikniona ...

Metodyka ...

Physical Review ...

Dydaktyka Dydaktyka ogólna ( gr. διδακτικοσ - nauczający) – nauka o nauczaniu i uczeniu ...

Gaz ...

Oskar Hansen od 1967 profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (patrz: Zakłady Artystyczno-Badawcze ). Jego Dydaktyka oraz teorie, zwłaszcza Teoria Formy Otwartej , wywarły ogromny wpływ na jego ...

Jezioro Charzykowskie ...

Starożytny Bliski Wschód ...

Komórka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dydaktyka":

004. Podstawowe działy filozofii. (plansza 22) twórczego, bada źródła twórczości artystycznej i osobowości artystycznej estetyka życia i działania pedagogika i Dydaktyka estetyczna – zajmuje się wychowaniem do piękna i sztuki i wychowaniem ...

Kinematyka (plansza 25) e height=380 width=770 > Bibliografia Bibliografia „Nauczanie fizyki” H. Bonecki „Fizyka VII” Rozenbajgier http://Dydaktyka.fizyka.umk.pl/ ...

Wiązania chemiczne (plansza 28) WPC1002w - Władysław Walkowiak Chemia 1 ( podręcznik lo) S. Hejwowska, R. Marcinkowski http://oen.Dydaktyka.agh.edu.pl/Dydaktyka/chemia Ilustracje: http://www.chemguide.co.uk http://www.bbc.co.uk http://www.knowledgerush.com/wiki_image/6/6a/GN_Lewis_sm.jpg ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie