Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Duchowieństwo

Duchowieństwo

Grupa katolickich biskupów belgijskich

Duchowieństwo, także kler ( łac. clerus z gr. kléros) - część społeczeństwa danego kraju będąca kapłanami określonego Kościoła .

Pojęcie stanu duchownego powstało w prawie wyznaniowym , które zazwyczaj odróżnia duchowieństwo, czyli kler ( gr. kleros 'udział'), od wiernych, czyli laikatu (gr. laos 'lud').

W Kościele katolickim duchownym jest ten, który przyjął święcenia lub został ordynowany , czyli zakonnik , rycerz , diakon , prezbiter i biskup . Zakonnicy , którzy nie przyjęli świeceń kapłańskich, określani są poprawnie jako osoby konsekrowane . Tak więc osoba zakonna może być osobą konsekrowaną nie należącą do stanu duchownego lub należeć do obu tych stanów jednocześnie. Z tego punktu widzenia rozróżnia się duchowieństwo zakonne (osoby duchowne, które złożyły równocześnie śluby zakonne) i świeckie (osoby duchowne, które nie złożyły ślubów zakonnych). Osobami konsekrowanymi są także członkowie instytutów świeckich , którzy jednak z definicji - jako konsekrowane osoby świeckie - nie mogą być osobami duchownymi.

Historia w Polsce

Jako stan społeczny (a więc w innym sensie) duchowieństwo wyodrębniło się w Polsce w XIII wieku, kiedy arcybiskup Henryk Kietlicz uzyskał od książąt piastowskich przywileje borzykowski ( 1210 ) i wolborski ( 1215 ), nadające immunitety sądowy i podatkowy dobrom kościelnym. Tym samym Kościół w Polsce wyodrębnił się spod władzy książąt, zwolniony z podatków na rzecz państwa i poddany wyłącznie własnym sądom kościelnym. W średniowieczu duchowieństwo miało największy bezpośredni wpływ na ludność danego państwa, a pośredni poprzez papieża i biskupów na króla i władców tego kraju. Przykładem może być pełnienie przez prymasa urzędu interrexa . Od innych średniowiecznych stanów różnił się tym, że był zasilany wyłącznie przez osoby z innych stanów, a to ze względu na obowiązujący w Kościele rzymskokatolickim celibat .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Duchowieństwo":

Biskup ...

Duchowieństwo Grupa katolickich biskupów belgijskichDuchowieństwo, także kler ( łac. clerus z gr. kléros) - część społeczeństwa danego ...

Grzegorz I ...

Hieronim ze Strydonu ...

Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem protestanckich, ale nie jest polemicznym traktatem teologicznym, raczej wyraża szlachecki antyklerykalizm . Atakuje Duchowieństwo (próżne, tępe, wyrachowane), ale nie podważa dogmatów teologicznych.Rej stara się o ...

Stanisław ze Szczepanowa ...

Słupsk długu, a książę Bogusław V nie zgromadził całej sumy, rycerstwo, mieszczaństwo i Duchowieństwo wykupiło miasto w rąk krzyżackich.W 1342 Słupsk ponownie wszedł w skład ...

Historia polskich rodów szlacheckich stanowisk, wyróżniając prawie 200 różnych "grup podatkowych". Upraszczając zagadnienie, wyróżniono 6 stanów: Duchowieństwo, urzędnicy koronni, szlachta, ludność wiejska, miejska i Żydzi, przy czym w ...

Dziesięcina ...

Prawica ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Duchowieństwo":

016a. Polska Piastów (plansza 17) ...

123 Wielka Rewolucja Francuska (plansza 3) istotny wpływ na życie polityczne, w którym brały udział tylko szlachta i Duchowieństwo. Te dwa stany były w państwie dominujące i posiadały liczne przywileje ...

014. Nowe państwa Europy Zachodniej (plansza 9) oraz zjednoczyła społeczeństwo zamieszkujące dzisiejszą Francję. Wojny pochłaniały olbrzymie środki pieniężne, więc Duchowieństwo wyraziło zgodę, by król Francji przeznaczył na jej cel dziesięcinę. Z ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie