Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Duch Święty

Duch Święty - (hebr. רוּחַ הַקֹּדֶשׁ Ruach HaKodesz, gr. τὸ ἅγιον Πνεύμα to hagion Pneuma lub τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον to Pneuma to hagion, łac. Spiritus Sanctus) – w religii chrześcijańskiej trzecia Boska Osoba Trójcy Świętej, pochodząca od Ojca (wg większości Kościołów Zachodnich, również od Syna – zob. filioque), zrodzona z miłości, równa im obu co do bóstwa i majestatu. Według niektórych doktryn antytrynitarskich nie jest Osobą Boską, często uważana jest jedynie za przejaw działalności Bożej.

Stary Testament

Duch Święty pojawia się wedle części komentatorów w Starym Testamencie już w drugim wersecie Księgi Rodzaju: „(...) a Duch Boży unosił się nad wodami”, jednakże należy przyjąć, iż użyte pojęcie ruah należy rozumieć jako wiatr, powiew, powietrze lub tchnienie. W dalszych księgach pojawia się jednak bardzo rzadko (por. Ps 104, 30). Mimo wszystko chrześcijanie wierzą, że prorocy mówili za sprawą właśnie Ducha Świętego, co znalazło swój wyraz w powszechnym wyznaniu wiary: „(...) i mówił przez proroków (...)”, por. 1 Sm 10, 6. Same zaś księgi prorockie stanowią większą część Starego Testamentu.

Dary Ducha Świętego

W Iz 11, 2 wymieniane są następujące dary Ducha Świętego:

  • mądrości,
  • rozumu,
  • rady,
  • męstwa,
  • umiejętności,
  • pobożności,
  • bojaźni Bożej.
Pełnia darów wyrażana jest tu przez trzy pary tychże. Przyjęta w teologii i liturgii liczba siedmiu darów Ducha Świętego (siedem było dla Izraelitów liczbą doskonałą) powstała stąd, że powtarzany w wierszu trzecim hebrajski wyraz „bojaźń”, został przetłumaczony w Septuagincie oraz Wulgacie jako „pobożność”. W katechizmie zamiast „wiedzy” wspomina się „umiejętność”.


Inne hasła zawierające informacje o "Duch Święty":

Wszystkich Świętych ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Dzień Zaduszny ...

Biegun północny ...

Adwentyzm Syna , Jezusa Chrystusa , który będąc rzeczywistym Synem Boga zachowywał również pełną boskość . Duch Święty był uważany natomiast za osobistą i duchową obecność Ojca i ...

I wiek ...

1484 ...

XVI wiek ...

Diakon ...

Ewangeliści ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Duch Święty":

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 10) ...

08. Geneza i istota państwa (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie