Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

jon wodorotlenowy

Jon wodorotlenkowy (jon hydroksylowy), OH- - jednowartościowy anion (jon jednoujemny) zbudowany z dwóch atomów, tlenu i wodoru.

Związki nieorganiczne oraz niektóre związki organiczne (np. czwartorzędowe wodorotlenki amoniowe) zawierające grupę hydroksylową nazywane są wodorotlenkami. Stopień dysocjacji jonów wodorotlenkowych w wodnych roztworach wodorotlenków decyduje o zasadowości danego związku; związki, które łatwo oddysocjowują jony hydroksylowe noszą nazwę zasad, a ich roztwory wodne to ługi. Do często spotykanych wodorotlenków należą:

Jon hydroksylowy może też pełnić rolę ligandu w wielu związkach kompleksowych, np. [Al(OH)4]-, [Al(OH)6]-, [Au(OH)4]- oraz [Zn(OH)4]-. W takich związkach anion hydroksylowy jest donorem wolnej pary elektronowej (zasadą Lewisa).

Grupa hydroksylowa (-OH) występująca w alkoholach i kwasach jest związana kowalencyjnie i nie ulega dysocjacji z wytworzeniem jonu hydroksylowego (w związkach tych oddysocjowywać może jedynie jon wodorowy (H+).

Jon hydroksylowy wraz z jonem hydroniowym stanowi produkt autodysocjacji wody:


2H2O › H3O+ + OH-


Inne hasła zawierające informacje o "jon wodorotlenowy":

Oddychanie komórkowe ATP i ADP. Przez przenośnik fosforanowy fosforan nieorganiczny trafia do matriks, a jon wodorotlenowy OH– do przestrzeni międzybłonowej. Przez przenośnik kwasów dikarboksylowych z mitochondrium ...

Mioglobina ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...

1986 ...

Kanalik nerkowy ...

Peter Debye ...

Lista Przebojów Programu Trzeciego ...

1962 ...

1938 ...

Chemia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "jon wodorotlenowy":

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 7) ...

028. Ekologia – zależności między organizmami i środowiskiem (plansza 23) ...

Mangan i jego związki (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie