Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

doktryna

doktryna - z łac. doctrina - nauczanie, wiedza; oznacza zespół twierdzeń, założeń i dogmatów religijnych, filozoficznych, politycznych lub wojskowych. System działania, myślenia.

  • doktryna filozoficzna
  • doktryna polityczna
    • doktryna polityki zagranicznej
  • doktryna religijna
    • Nauczanie Kościoła - doktryna propagowana przez Kościół katolicki
  • doktryna prawa
  • doktryna wojenna


Inne hasła zawierające informacje o "doktryna":

Adwentyzm najsilniejszy jest ruch sabatariański, którego jednym z przekonań, obok wymienionych powyżej, jest doktryna o świętości dnia sobotniego, od zachodu słońca w piątek, do zachodu ...

Nowa Polityka Ekonomiczna gospodarki planowanej. Nowa Polityka Ekonomiczna była traktowana od początku przez bolszewików jako doktryna tymczasowa, mającą na celu stworzenie warunków dla socjalizmu. Choć Lenin podkreślał: ...

Common law Jerzy Zajadło(red.). Warszawa: C.H. Beck, 2007, s. 34. . ↑ Maciej Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009, s. 29-61.↑ Maciej ...

1932 ...

Chrześcijaństwo ostatecznego , na którym nastąpi podział na zbawionych i potępionych.W najbardziej elementarnej postaci doktryna ta została wyrażona w symbolach wiary: nicejsko-konstantynopolitańskim, apostolskim i atanazjańskim. Większość ...

Anarchizm zewnętrzneAnarchizm (od gr . ἀναρχία anarchia – "bez władcy") lub wolnościowy socjalizm – doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy , równości społecznej, solidarności międzyludzkiej ...

Encyklika biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, ...

Monetaryzm Alan Walters .W szerszym, i nie do końca poprawnym, sensie monetaryzm to również doktryna ekonomiczna charakteryzująca się silnym poparciem i wiarą w skuteczność mechanizmów rynkowych ...

Grzegorz I pomiędzy patriarchami wschodu i zachodu nie przybrała formy konfliktu, lecz była dialogiem doktrynalnym. Z tego to powodu tradycja Kościołów wschodnich nadaje do dziś Grzegorzowi ...

Imperializm powiązany jest z utrzymaniem hegemonii lub niedopuszczaniem do powstania ewentualnego zagrożenia (brytyjska doktryna równowagi europejskiej).Pierwsze teorie imperializmu pojawiły się pod koniec XIX wieku . Według ...


Inne lekcje zawierające informacje o "doktryna":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

223 Świat podzielony - okres zimnej wojny (plansza 6) ...

02. System gospodarki rynkowej (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie