Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Niepokalane Poczęcie na obrazie Francisco de Zurbarána

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ( łac. Immaculata Conceptio Beatae Virginis Mariae) – dogmat Kościoła katolickiego , według którego Marię z Nazaretu od chwili jej poczęcia nie dotyczyły skutki grzechu pierworodnego . Chociaż została ona poczęta przez św. Joachima i św. Annę to w sposób cudowny (w łasce uświęcającej ) została uchroniona od jakichkolwiek moralnych skutków grzechu Adama i Ewy . Dogmat Niepokalanego Poczęcia precyzuje świętość Maryi w stosunku do grzechu biblijnych pierwszych rodziców ( Adama i Ewy ).

Spis treści

Biblia

Choć Pismo Święte nigdzie nie mówi o niepokalanym poczęciu Maryi, Kościół katolicki poprzez ogłoszenie dogmatu stwierdził, że zachowanie Maryi od grzechu jest logiczną konsekwencją biblijnego Objawienia . Za uzasadnienie biblijne tego dogmatu służą m.in. słowa archanioła Gabriela, które w tłumaczeniu Wulgaty (uznawanej w chwili ogłoszenia dogmatu za bezbłędną i jedyną wersję Biblii dozwoloną w nauczaniu i dogmatyce katolickiej) oraz w przekładach katolickich brzmią następująco: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą!" ( Łk 1,28), skierowane do Maryi podczas zwiastowania . Według teologów katolickich pokazują one, że w duszy Dziewicy z Nazaretu nie było miejsca na grzech, skoro była wypełniona łaską Boga, natomiast teologowie pozostałych Kościołów uważają taką interpretację tych wersetów za zbyt daleko idącą i oparta na fałszywym przekładzie Wulgaty. Pozdrowienie anioła Gabriela w języku greckim oraz w przekładach protestanckich brzmi następująco:

  • "Bądź pozdrowiona, łaską udarowana" (Biblia Gdańska)
  • "Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona" (Biblia Warszawska)
  • "Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami»" (Wydawnictwo Pallotinum)
Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Historia dogmatu

Przekonanie o tym, że Matka Jezusa była wyjęta spod powszechnego panowania grzechu pierworodnego - ze względu na świętość jej Syna Chrystusa - istniało od pierwszych wieków Kościoła. Augustyn z Hippony ( 354 - 430 ), na przykład, w kontekście sporu z pelagianami , którzy sprzeciwiali się prawdzie wiary o grzechu pierworodnym, uznawał, że Matka Chrystusa była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu[1]. Tomasz z Akwinu ( 1224 - 1274 ) komentując nauczanie Augustyna zawarte w dziele O naturze i łasce, uznawał łaskę absolutnej, niepokalanej świętości Maryi, mającej źródło w Chrystusie i będącej odbiciem jego świętości. Łaska niepokalaności została, według średniowiecznego Doktora Kościoła , udzielona Maryi nie przy poczęciu, ale jeszcze przed jej narodzeniem[2].

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

W liturgii

W Kościele katolickim niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny liturgicznie czczone było już w XV w.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem nakazanym i przypada na dzień 8 grudnia . Polacy na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. są zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W krajach takich jak Austria, Hiszpania, Portugalia i Włochy dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Na Placu Hiszpańskim w Rzymie Papież modli się tego dnia pod pomnikiem Niepokalanie Poczętej Maryi. Zgodnie z tradycją, figurę Maryi kwiatami dekoruje ambasada Hiszpanii.

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Ogłoszenie dogmatu

Impulsy oddolne skłoniły papieża Piusa IX do wysłania w 1849 roku listów do wszystkich biskupów, by rozpoznać jak szeroka i głęboka jest pobożność i wiara w Niepokalane Poczęcie oraz by spytać, czy księża oraz lud pragną ogłoszenia dogmatu. Stosunkiem 546 do 56 głosów biskupi poparli dogmat.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX . Przesłanie tego dogmatu, wygłoszone przez papieża ex cathedra , brzmiało: (...) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.[3]

Ogłoszenie tego dogmatu miało dla Magisterium Kościoła katolickiego znaczenie najwyższej rangi.

Stanowisko pozostałych kościołów i wspólnot

Niepokalane poczęcie Maryi jest kwestionowane przez Kościoły prawosławne (podkreślają one jednak wolność Maryi od grzechu osobistego)[4], ewangelickie i ewangelikalne .Dogmat ten odrzucają również Kościoły starokatolickie w Deklaracji utrechckiej z 1889 r., z tym że w kościołach mariawickich i Kościołach polskokatolickich Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny mimo szczególnego szacunku, jakim się ją otacza, traktowane jest jako prawda wiary, a nie jako dogmat , co znaczy, że wiara w nie nie jest uważana za konieczną do zbawienia.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Gdy Biskup Hippony dowodził faktu powszechnego poddania ludzkości grzechowi - Maryja była dla niego oczywistym wyjątkiem. W "O naturze i łasce" pisał on: Z wyłączeniem Najświętszej Dziewicy Maryi, wobec której – gdy mowa o grzechach – ze względu na cześć [należną] Panu nie chcę podejmować absolutnie żadnej dyskusji. Skąd bowiem możemy wiedzieć, jak ogromna łaska dla zwyciężenia wszystkiego, co dotyczy grzechu, została udzielona tej, która zasłużyła, by począć i porodzić Tego, o którym stwierdzono, że nie ma żadnego grzechu? (De natura et gratia, 36.42; CSEL 60, 263 [w.23]-264 [w.4]). Por. tenże, Wartości małżeństwa, 26.35, w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz, red. ks. Augustyn Eckmann, Lublin 2003 Towarzystwo Naukowe KUL, s. 116; PL 40, 396; Komentarz słowny do księgi Rodzaju, X, 18.32, w: tenże, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 ATK PSP 25 s. 310; BA 49, 200-202. Por. G. Sfameni Gasparo, Agostino tra etica e religione, Brescia 1999, Litteratura cristiana antica – studi 4, s. 30.
  2. Tomasz z Akwinu nie miał żadnej wątpliwości co do nieskalanej świętości Maryi:Chrystus przewyższył Błogosławioną Dziewicę w tym, że począł się i urodził bez grzechu pierworodnego. Błogosławiona zaś Dziewica chociaż urodzona została już bez grzechu pierworodnego, jednak poczęta została w nim (...) Jej najwyższa czystość obejmuje zarówno uwolnienie od winy, gdyż ta Dziewica nie popełniła żadnego ciężkiego ani lekkiego grzechu, jak i od kary. Trzy bowiem spadły przekleństwa na człowieka z racji grzechu. (Tomasz z Akwinu, Wykład pozdrowienia Anielskiego,1, przeł. W. Giertych OP, w: tenże, Wykład Pacierza, Poznań 1987 Wyd. "W drodze", s. 94-95)
  3. Brevarium Fidei. ks. Ignacy Bokwa (red.). Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, 2007, s. 240. . 
  4. ks. Henryk Paprocki, Dogmat Niepokalanego Poczęcia - prawosławny punkt widzenia


Inne hasła zawierające informacje o "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny":

Dogmat ...

Adolf Giżyński ...

Huldrych Zwingli ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Stanisław Hozjusz ...

Maciej Słomczyński ...

Pec pod Sněžkou ...

Podgórzyn (województwo dolnośląskie) ...

Kowary ...

Ludwik XVIII ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny":

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 14) ...

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 3) ...

Bogowie olimpijscy (plansza 14) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie