Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku , jeżeli:

  • W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku dodatek aktywizacyjny przyznawany jest w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek;
  • Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przyznawany jest w wysokości do 50% zasiłku przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (bez względu na wymiar czasu pracy).

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

  • Ostatniego dnia przysługiwania zasiłku przypadającego w okresie zatrudnienia – jeżeli został skierowany przez PUP do pracy niepełnym wymiarze czasu pracy;
  • Ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej – jeżeli podjął pracę z własnej inicjatywy.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • Skierowania bezrobotnego przez PUP do: prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane;
  • Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony, lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
  • Podjęcia przez bezrobotnego własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Dodatek aktywizacyjny":

Oddychanie komórkowe ...

Fosforan wapnia ...

Kwas fosforowy ...

Pec pod Sněžkou ...

Jarząb pospolity ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...

Pokolenie "Współczesności" ...

Lista Przebojów Programu Trzeciego ...

Bitwa pod Kłuszynem ...

1980 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dodatek aktywizacyjny":

Pierwiastki bloku s (plansza 13) ...

218 Oblicza światowej kultury (plansza 9) ...

Mieszaniny (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie