Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dni wolne od pracy

Dni wolne od pracy

Dni wolne od pracy – określone kalendarzowo dni wolne od świadczenia pracy przez pracowników , które mogą być przeznaczone na odpoczynek lub załatwienie prywatnych spraw. Zbieg jednego dnia lub więcej dni wolnych od pracy z sobotą i niedzielą najczęściej czyni z tych dni długi weekend .

Dni wolne od pracy mogą być wolne ustawowo, tj. na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących ustaw lub układów zbiorowych, lub wynikać z przyjętego u pracodawcy rozkładu czasu pracy (np. soboty). Ponadto, pracodawca może ustanowić dodatkowe dni wolne od pracy, jeżeli z zachowaniem norm czasu pracy pracownicy odpracują wolne w inny dzień. Pozostałe dni nieobecności w pracy ( urlopy , choroby i inne usprawiedliwione niestawiennictwa w pracy, jak też nieobecności zawinione przez pracownika) – są wolne od pracy tylko dla konkretnej osoby.

Spis treści

Sytuacja prawna w Polsce

Dni ustawowo wolne od pracy

Na obszarze Polski, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 , z późn. zm.) dniami wolnymi od pracy są następujące dni wyliczone enumeratywnie (według nazw świąt, którymi posługuje się ta ustawa):

 1. 1 styczniaNowy Rok
 2. Pierwszy dzień Wielkanocy (tj. Niedziela Wielkanocna , święto ruchome )[1]
 3. Drugi dzień Wielkanocy (tj. Poniedziałek Wielkanocny , święto ruchome )
 4. 1 maja – Święto Państwowe (ustawa nie nazywa tego dnia " Świętem Pracy ")
 5. 3 majaŚwięto Narodowe Trzeciego Maja (tj. w rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 r. )
 6. Pierwszy[2] dzień Zielonych Świątek (tj. liturgiczne Zesłanie Ducha Świętego , święto ruchome )[1]
 7. Dzień Bożego Ciała (tj. liturgiczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej , święto ruchome )
 8. 15 sierpniaWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (to święto liturgiczne wymienia ustawa; data ta jest zbieżna z wprowadzonym w 1992 r. Świętem Wojska Polskiego )
 9. 1 listopadaWszystkich Świętych
 10. 11 listopadaNarodowe Święto Niepodległości (tj. w rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 r.)
 11. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 12. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

oraz

W przeszłości dniami wolnymi od pracy bywały również inne dni. Dzień 6 styczniaObjawienie Pańskie (pot. święto Trzech Króli) był wolny od pracy przed 1952 r. ( Dz. U. z 1924 r. Nr 101, poz. 928 ), oraz w latach 1952–1960 włącznie[3]; od 2011 roku ponownie zostanie dniem wolnym od pracy, jeżeli wejdzie w życie przyjęta przez Sejm (24 września 2010) odpowiednia ustawa[4]. Święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) było zwykłym dniem roboczym od roku 1961[5], a ponownie stało się wolnym od pracy w roku 1989[6]. Od roku 1990 dniem wolnym jest 3 maja [7] oraz 11 listopada [8], a przestał być dzień 22 lipca , tj. zniesione Święto Odrodzenia Polski [9].

Od września 2010 roku trwają prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolnego (6 stycznia) w święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Odpowiednią ustawę uchwalił Sejm RP przy okazji zmiany Kodeksu pracy[10]. Obecnie ustawa oczekuje na przyjęcie przez Senat i podpisanie przez Prezydenta oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejście w życie.

Zwolnienie od pracy

Na mocy ustaw regulujących stosunek Rzeczypospolitej Polskiej do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego [11] i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego [12] (od 1994 ), Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i Kościoła Chrześcijan Baptystów [13] (od 1995 ) oraz Kościoła Zielonoświątkowego [14] (od 1997 ) — członkom tych kościołów przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy w Wielki Piątek (Pamiątka Śmierci Chrystusa Pana) oraz Wniebowstąpienie Pańskie (Święto Wniebowstąpienia Chrystusa Pana). Dla luteranów zwolnienie dotyczy ponadto Święta Reformacji ( 31 października ), a w przypadku zielonoświątkowców obejmuje także drugi dzień Pięćdziesiątnicy , tj. drugi dzień Zielonych Świątek , których pierwszy dzień jest wolny od pracy dla wszystkich mieszkańców Polski. Dla mariawitów w Kościele Katolickim Mariawitów zwolnienie od pracy przysługuje 2 sierpnia w pamiątkę objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia oraz 23 sierpnia w Święto Krwi Przenajdroższej Pana Jezusa i Ofiary Mateczki [15].

Dni wolne od pracy w tygodniu

Do 1972 r. w Polsce obowiązywał 6-dniowy tydzień pracy, w którym każda sobota była dniem roboczym, a niedziela była wolna od pracy mocą ww. ustawy z 1951 r. W wyniku zmian ustawowych w latach 1972-1974 i 1981, dla pracowników wprowadzono wolne soboty , które przypadały raz lub kilka razy w miesiącu.

Od 2001 r. obowiązuje 40-godzinny (tj. 5-dniowy) tydzień pracy, przy którym pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny od pracy (poza niedzielą), którym zazwyczaj jest sobota .

Dodatkowe dni wolne od pracy

W Polsce pracodawca ma prawo ustalić dodatkowe dni wolne od pracy dla swoich pracowników w dowolnym wymiarze, chyba że obowiązują go sztywne normy czasu pracy (np. w urzędach). Musi jednak zachować zasadę równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich pracowników i nie może przez to ich dyskryminować[16]. Ustanowienie dodatkowego dnia wolnego od pracy wiąże się z koniecznością zachowania norm czasu pracy, tzn. dzień wolny należy odpracować.

Ponadto, możliwa jest sytuacja, w której dzień ustawowo wolny od pracy przypada w dzień wolny od pracy zgodnie z obowiązującym u danego pracodawcy rozkładem czasu pracy, np. w sobotę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy obowiązującymi od 30 listopada 2006 r., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wynika z tego obowiązek przyznania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy dla zachowania obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy, przy czym może być to jeden dzień wspólny dla wszystkich pracowników lub różne dni, byle by tylko przypadały w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jeśli święto przypada w niedzielę, nie obniża wymiaru czasu pracy i nie przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny. We wrześniu 2010 r. Sejm zdecydował, że w przypadkach święta przypadającego na sobotę też nie będzie dodatkowych dni wolnych[4]; ta ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2011 r., jeżeli Senat i Prezydent RP będą zgodni.

Przykładowo, 15 sierpnia 2009 r. jako Wniebowzięcie NMP (dzień ustawowo wolny od pracy) przypadło w sobotę; jeśli u danego pracodawcy zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota jest dniem wolnym, to do końca okresu rozliczeniowego pracodawca musiał przyznać dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Co prawda pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz pierwszy dzień Zielonych Świątek zawsze wypadają w niedzielę, lecz ustawa wymienia je z osobna. Ma to znaczenie np. jeżeli przepisy prawa nie zakazują pracy w niedziele, ale zakazują pracy w święta
 2. Do 1957 r. święto to celebrowano przez 2 dni (patrz tutaj ). Współcześnie drugi dzień Pięćdziesiątnicy, czyli drugi dzień święta Zesłania Ducha Świętego, jest nadal obchodzony jako święto przez Zielonoświątkowców (patrz niżej).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297 ).
 4. 4,0 4,1 Są zmiany - sprawdź, jakie dni będą wolne od pracy - Wiadomości - WP.PL
 5. Wyżej wymieniona ustawa z dnia 16 listopada 1960 r.
 6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 )
 7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja ( Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 160 ).
 8. Wyżej wymieniona ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
 9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski ( Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 159 ).
 10. Druk sejmowy nr 2992
 11. Art. 14 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1994 r. Nr 73, poz. 324 )
 12. Art. 14 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 )
 13. Art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1995 r. Nr 97, poz. 480 )
 14. Art. 12 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 254 )
 15. Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 252 - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Art. 183a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Inne hasła zawierające informacje o "Dni wolne od pracy":

Wszystkich Świętych ...

Dzień Zmarłych ...

Biegun północny ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki ...

Tadeusz Kognowicki ...

Iwan IV Groźny ...

1972 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dni wolne od pracy":

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 2 (plansza 17) ...

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 2 (plansza 18) ...

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie